Skip to Content

Toelichting op de lastmeter - Signaleren van problemen bij mensen met kanker

Het is mogelijk dat je tijdens de behandeling of daarna behoefte hebt aan ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat jij die ondersteuning op het juiste moment van de juiste zorgverlener krijgt, maken we in Bernhoven gebruik van de Lastmeter.

Kanker is een ziekte die het leven van jou en je naasten ingrijpend kan verstoren. Het is een spannende periode waarin je te maken kunt krijgen met situaties waar jezelf geen of moeilijk raad mee weet. Je kunt problemen ondervinden op lichamelijk, sociaal, psychisch of praktisch gebied.

  • Bij psychische gevolgen kun je denken aan angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en boosheid.
  • Op praktisch gebied kun je aanlopen tegen problemen met het huishouden, vervoer of financiën.
  • Voorbeelden van sociale gevolgen zijn veranderingen in je persoonlijke relaties, sociale activiteiten en werksituatie.

Het kan zijn dat je goed in staat bent om eventuele problemen zelf op te lossen met hulp van familie en vrienden, je behandelend arts en de (oncologie)verpleegkundige. Het is ook mogelijk dat je tijdens de behandeling of daarna behoefte hebt aan extra ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat je die ondersteuning op het juiste moment van de juiste zorgverlener krijgt, maken we in Bernhoven gebruik van de Lastmeter.

Lastmeter

Met de lastmeter worden problemen, klachten en zorgen die jij door jouw ziekte en/of behandeling ervaart in kaart gebracht zodat ze bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

Op de Lastmeter geef je aan hoe het met je gaat en welke problemen je mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. De verpleegkundige bespreekt jouw antwoorden met je en verwijst jou zo nodig (met jouw toestemming) naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. Je kunt in Bernhoven bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist of fysiotherapeut. Ook contact met een lotgenoot kan helpen.

Hoe vaak invullen?

Je krijgt de lastmeter op verschillende momenten tijdens jouw behandeling en in de controleperiode. Dit verschilt per patiënt en per behandeling. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om het vaker te doen, minder vaak of helemaal niet.

Wat biedt de Lastmeter jou?

De Lastmeter bied je de mogelijkheid om zelf aan je zorgverlener(s) te laten weten hoe het met je gaat. Het is een middel om je te helpen in gesprek te gaan over de door jou ervaren gevolgen van jouw ziekte. Je kunt aangeven met welke gespecialiseerde zorgverlener je contact wilt. Bijvoorbeeld met een psycholoog, maatschappelijk werker of bijvoorbeeld die van een lotgenoot.

Waar vind je de Lastmeter?

Je krijgt de Lastmeter tijdens het intakegesprek met jouw casemanager. De casemanager legt aan je uit wanneer je de lastmeter retour mag sturen. Belangrijk is wel dat je de Lastmeter zelf invult en dit niet door iemand anders laat doen.

Hulpaanbod

Om je inzicht te geven in het hulpaanbod van Bernhoven geeft deze folder een overzicht waarin omschreven staat welke hulp geboden kan worden door welke zorgverlener.

Je kunt zelf contact opnemen met een patiëntenvereniging of met lotgenoten. Hiervoor kun je kijken op de website KWF of kanker.nl

In deze folder vind je de hulpverleningsmogelijkheden die je in of via dit ziekenhuis kunt raadplegen. Voor de meeste hulpverleningsmogelijkheden geldt dat er geen kosten aan verbonden zijn of er is sprake van vergoeding door de zorgverzekeraar.

Medisch Maatschappelijk Werker

Je kunt bij de medisch maatschappelijk werker terecht voor vragen en problemen die de diagnose kanker met zich meebrengt. Dit kunnen praktische vragen zijn, die te maken hebben met werk, financiën of leefsituatie. Ook kunnen er vragen zijn van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor jezelf, je relatie, gezin en naasten. Het is mogelijk de begeleiding op ieder moment te starten, direct na de uitslag, maar ook tijdens of na de behandeling. De begeleiding kan kort - of langdurend zijn. Omdat kanker ook degenen raakt die jou dierbaar zijn, kunnen zij eveneens een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk.

Klinisch psycholoog

Als er een mogelijke samenhang bestaat tussen lichamelijke en psychische klachten kan de klinisch psycholoog ingeschakeld worden. Het is mogelijk dat het jou moeite kost de behandeling en de eventuele gevolgen van de ziekte te verwerken. De gevolgen kunnen betrekking hebben op jouw stemming, je zelfbeeld, seksualiteit, lichamelijke prestaties en het (veranderde) uiterlijk. Ook kan er aandacht geschonken worden aan de omgang met naasten of het hervatten van werk en taken. In een aantal gesprekken worden jouw problemen in kaart gebracht en wordt hulp geboden om jouw klachten te verminderen.

Geestelijk verzorger

De diagnose kanker kan zeer ingrijpend zijn in iemands leven. Gedachten over het eigen leven, relaties met anderen, het ouder worden en de dood hangen daarmee samen. Dit geldt ook voor zorgen over de toekomst, afhankelijkheid, verlies of de zin van het leven. Daarnaast kan het soms lastig zijn om ingrijpende keuzes te maken. Het kan dan fijn zijn om met een geestelijk verzorger een vertrouwelijk gesprek te voeren, ongeacht geloofs- of levensopvatting. Daarnaast verzorgen zij ook rituelen. 

Seksuoloog

Op het gebied van intimiteit kan je door alles wat er op jou afkomt en door bijwerkingen van de behandeling problemen ervaren. Een seksuoloog kan je helpen om dit te bespreken.

Fysiotherapeut bij jou in de buurt

Voor problemen die te maken hebben met bewegen kun je terecht bij de fysiotherapeut. Hierbij kun je denken aan vermoeidheid of een slechte conditie. De fysiotherapeut kan adviezen geven over het vaststellen van jouw grenzen en het opbouwen van jouw conditie. De fysiotherapeut zal je begeleiden bij het bewegen (oefenen en trainen). De duur, intensiteit en aard van de fysiotherapie behandeling is afhankelijk van jouw doel, mogelijkheden en beperkingen. Wij verwijzen naar een fysiotherapeut bij je in de buurt. Je kunt op deze websites zien waar oncologie fysiotherapeuten werkzaam zijn in de regio. Het Fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn) of Onconet. Daarnaast is het verstandig om na te gaan in hoeverre je verzekerd bent voor deze hulp.

Diëtist

Zowel voor, tijdens en na de behandeling kun je terecht bij een diëtist. Je kunt er terecht met vragen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak - en geurverandering, slik - en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en stoelgangproblemen.

Pijnteam

Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kan pijnklachten veroorzaken. De pijn kan verschillende oorzaken hebben en daarom kan ook de behandeling op verschillende manieren plaatsvinden. Soms is hierbij de expertise van een pijnteam nodig. In een pijnteam werken verschillende specialisten samen met als doel de pijn te verminderen.

Oncologie en Revalidatie

De ziekte kanker en de behandeling daarvan, heeft voor veel patiënten aanzienlijke gevolgen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Een revalidatieprogramma waarin lichaamsbeweging en psychosociale begeleiding gecombineerd worden kan soms een meerwaarde hebben. Je casemanager kan met jou in gesprek gaan over wat je nodig hebt om jouw dagelijks functioneren te verbeteren en kan je hiervoor verwijzen.

Care for Cancer

De consulenten van Care for Cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen (niet in dienst bij Bernhoven). Zij bezoeken je thuis, beantwoorden vragen over de gevolgen van jouw diagnose en behandeling en geven praktische tips over jouw thuis - en werksituatie. Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen zij door naar bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntverenigingen. Meer informatie kun je vinden op de website van Allerzorg.

De oncologieverpleegkundige van Bernhoven, jouw casemanager kan jou hiervoor aanmelden. Deze begeleiding wordt door je zorgverzekeraar vergoed.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze folder, de Lastmeter of andere vragen rondom jouw behandeling dan kun je contact opnemen met:

Het Casemanagement Oncologie

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0413 - 40 22 90 (tussen 09.00 - 09.45 uur en 14.00 - 15.00 uur) en per mail via cm-onco@bernhoven.nl

De Coloncare

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0413 - 40 22 90 (tussen 08.00 - 09.00 uur) en per mail via coloncare@bernhoven.nl

Casemanagers oncologische urologie

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0413 - 40 19 68 (tussen 8.30 - 17.00 uur) en per mail via cm.urologie@bernhoven.nl