Skip to Content

U bent mogelijk drager van een resistente bacterie, bijvoorbeeld MRSA, wat nu?

Wat is een resistente bacterie?

Resistente bacteriën worden ook wel BRMO's genoemd. BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro Organisme. Voorbeelden van BRMO's zijn MRSA of ESBL.
BRMO's zijn bacteriën die veel mensen gewoon bij zich dragen, zonder dat ze daar ziek van worden. De bacteriën bevinden zich meestal op de huid, in de neus of in de darmen. Soms veroorzaken BRMO's een infectie en is een behandeling met antibiotica nodig. BRMO's zijn echter ongevoelig (resistent) voor een aantal van deze antibiotica, waardoor er andere antibiotica nodig zijn om infecties te behandelen.

Omdat de behandelingsmogelijkheden hierdoor beperkter zijn, doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat BRMO's zich in het ziekenhuis verspreiden. Daarom worden maatregelen genomen die erop gericht zijn de BRMO's op te sporen en verspreiding te voorkomen. Om die reden worden patiënten die risico hebben een BRMO bij zich te dragen, in het ziekenhuisinformatiesysteem gemarkeerd en worden kweken afgenomen.

Wanneer heeft u een verhoogde kans op besmetting met BRMO?

De kans dat u een BRMO bij u draagt is groter als:

 • u in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een buitenlandse zorginstelling
 • u in een buitenlandse zorginstelling een behandeling heeft ondergaan
 • u in contact komt met beroepsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis)
 • u woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens
 • u ooit besmet bent geweest met een BRMO
 • u in contact komt met een drager van een BRMO

Hoe onderzoeken we of u drager bent van een BRMO?

Het liefst onderzoeken we vóór uw opname of  behandeling of u drager bent van een BRMO. Dit kan door met wattenstaafjes  enkele uitstrijken te maken van uw neus, keel, perineum en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden in het laboratorium onderzocht. Na gemiddeld drie werkdagen is de uitslag bekend.

Voorzorgsmaatregelen

Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek worden er tijdens uw opname in het ziekenhuis, uw behandeling op de polikliniek of uw operatie, extra voorzorgsmaatregelen genomen. Er zijn vijf mogelijkheden:

1) Onbekende uitslag: er zijn nog geen kweken afgenomen of de uitslag is nog niet bekend

Is het vóór opname of behandeling niet bekend of u de bacterie bij u draagt? Dan wordt u in isolatie verpleegd tot de uitslag bekend is. Dit betekent het volgende voor u:

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer
 • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen een schort, handschoenen, en in sommige gevallen een mond/neusmasker en een muts
 • Wanneer u voor een behandeling naar een andere afdeling gaat worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen.

2) De uitslag is positief: u bent drager van een BRMO, bijvoorbeeld MRSA.

Wanneer bij u een BRMO-bacterie wordt aangetroffen dan worden er isolatiemaatregelen genomen. In het algemeen zullen deze gelden tot aan uw ontslag uit het ziekenhuis. Meer informatie over het verdere beleid vindt u in de folder ‘MRSA positief en dan?’ en in de folder 'BRMO-positief en dan?'
De isolatiemaatregelen tijdens uw opname betekenen het volgende voor u:

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer
 • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen handschoenen en een schort. Soms dragen ze daarbij ook nog een mond/neusmasker en een muts, dit hangt af van de soort BRMO die u bij u draagt
 • Als u voor behandeling naar een andere afdeling gaat worden daar ook voorzorgsmaatregelen
   genomen
 • Op de polikliniek gelden in principe geen maatregelen. Met uitzondering van enkele specifieke afdelingen waar invasieve ingrepen plaatsvinden.

3) De uitslag is negatief: u bent géén drager van een BRMO

 • Er worden geen extra voorzorgsmaatregelen genomen.

4) De uitslag is negatief voor MRSA, maar er is wel een BRMO aangetroffen, of de uitslag voor andere BRMO's is nog niet bekend.

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer en bij de verzorging draagt de verpleegkundige
   schort en handschoenen.
 • Op de polikliniek gelden in principe geen maatregelen. Met uitzondering van enkele specifieke afdelingen waar invasieve ingrepen plaatsvinden. (Een invasieve ingreep is een ingreep waarbij er in uw lichaam een behandeling moet plaatsvinden, bijvoorbeeld een operatie of het inbrengen van een instrument om in uw lichaam te kunnen kijken).

5) De uitslag is negatief voor MRSA en u komt beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of u woont op een boerderij waar deze dieren worden gehouden.

 • Dan heeft u continue de kans besmet te raken met de MRSA-bacterie. In deze gevallen heeft een MRSA-kweek die negatief is een geldigheid van drie maanden. Als u in deze periode wordt opgenomen dan worden er bij opname nogmaals kweken bij u afgenomen.

Bezoekers

U mag gewoon bezoek ontvangen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Uw bezoek krijgt instructies van de verpleegkundigen.

 • Bezoekers dragen geen beschermende kleding, maar blijven tijdens het bezoek wel bij u op de kamer.
 • Bij het weggaan moeten zij hun handen wassen of met handalcohol inwrijven.

Heeft u nog vragen?

Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die u verzorgt, of aan de behandelend arts. Ook kunt u de verpleegkundige vragen om een afspraak voor u te maken met een van de deskundigen infectiepreventie.

Tot slot

Bernhoven vraagt uw begrip voor de, voor u vaak ingrijpende en belastende, maatregelen. Wij proberen het ongemak voor u tot een minimum te beperken.