Skip to Content

Uitleg bij opname voor een operatie

Je krijgt schriftelijk of telefonisch bericht van de afdeling opnameplanning over de operatiedatum en de afdeling (met routenummer) waar je komt te liggen. Je meldt je op de betreffende verpleegafdeling. Hiervoor neem je de hoofdingang van het ziekenhuis en vervolgens volg je de routebordjes naar de verpleegafdeling.

1. Eten en drinken

     □  Je mag gewoon eten en drinken.

     □  Geen aparte instructie als je de dag vóór de operatie wordt opgenomen.

     □  Je moet nuchter zijn als je op de dag van de operatie wordt opgenomen.

'Nuchter' betekent dat je maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van je maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terecht komt. Dit kan tot ernstige complicaties leiden. Je moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als je een lokale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt.

Als je niet nuchter bent, wordt de operatie uitgesteld.

Om te zorgen dat je nuchter bent, houd je je aan de volgende regels:

Je mag 24 uur voor de operatie geen drugs gebruiken.

Vanaf 6 uur voor jouw OPNAME:

 • Je mag niets meer eten

 • Je mag nog wel twee glazen drinken: water, ranja, thee of koffie (evt. met zoetje of suiker)

 • Je mag niet meer drinken: melk (producten), sappen, koolzuurhoudende dranken of alcohol

 • Je mag niet meer roken

Vanaf 2 uur voor jouw OPNAME:

 • Je mag niets meer eten en drinken, ook geen kauwgom of snoepjes

 • Een slokje water om je medicijnen in te nemen (of bij het tandenpoetsen) mag nog wel

Richtlijnen voor patiënten met diabetes

1. Eten en drinken

     □  Je mag gewoon eten en drinken

     □  Een aparte instructie, als je de dag vóór de operatie wordt opgenomen

     □  Je moet nuchter zijn als je op de dag van de operatie wordt opgenomen

'Nuchter' betekent dat je maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van je maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terecht komt. Dit kan tot ernstige complicaties leiden. Je moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als je een plaatselijke verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt.

Als je niet nuchter bent, wordt de operatie uitgesteld.

 □  Als je je vóór 12 uur moet melden op de afdeling:

Je mag vanaf 24.00 uur 's nachts niets meer eten en geen melk (producten), sappen, koolzuurhoudende dranken of alcohol drinken. Je mag geen drugs meer gebruiken of roken. Je mag tot 2 uur voor je opname nog wel 2 glazen water, koffie of thee zonder melk en / of suiker drinken.

 □  Als je je na 12 uur moet melden op de afdeling:

Je mag 24 uur voor de operatie geen drugs gebruiken. Je mag deze ochtend tot 6.00 uur een licht ontbijt (beschuit met boter en zoet beleg) en een kop thee. Daarna mag je niets meer eten en geen melk (producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol drinken. Je mag niet meer roken. Je mag tot 2 uur voor je opname nog wel 2 glazen water, koffie of thee zonder melk en / of suiker drinken.

A1. Patiënten die behandeld worden met een subcutane insuline pomp
Je stelt jouw pomp in op 75 procent vanaf de tijd dat je nuchter moet zijn. Duurt jouw operatie langer dan twee uur, dan zal de verpleegkundige van de afdeling aan je vragen om de pomp te stoppen.
Op dat moment krijg je een gluc 5% infuus 2 ltr/24 uur met in iedere zak 8 IE novorapid. Wanneer je weer voor de eerste keer mag eten mag de pomp weer gestart worden en wordt een eventueel infuus gestopt.

A2. Patiënten die behandeld worden met een closed loop insuline pomp
Je stelt vlak voor de operatie de streefwaarde van glucose op 8.3.

B. Patiënten die behandeld worden met insuline injecties

 • Ultralangwerkende insuline: degludec

 • Langwerkende insuline: insulatard, glargine, detemir, isofaan

 • Kortwerkende insuline: insuline gewoon, glulisine, aspart, lispro

 • Insulinemix: aspart / aspart protamine, degludec / aspart, lispro /
  lispro protamine, insuline gewoon / isofaan

 □  Operatie in de ochtend

 • De dag vóór de operatie:
  Avonddosering ultralangwerkende insuline met 50% verlagen, avonddosering langwerkende insuline met 25% verlagen, dosering kortwerkende insuline en insulinemix niet aanpassen.

 • De dag van de operatie:
  Nuchter, dus ook geen insuline spuiten.

 □  Operatie in de middag

 • De dag vóór de operatie:
  Avonddosering ultralangwerkende insuline met 50% verlagen,
  avonddosering langwerkende insuline met 25% verlagen, dosering
  kortwerkende insuline en insulinemix niet aanpassen.

 • De dag van de operatie:
  Vóór 6.00 uur: een licht ontbijt (beschuit met boter en zoet beleg)
  met de helft van de gebruikelijke hoeveelheid insuline (kortwerkend,
  insulinemix of (ultra) langwerkend).

C. Patiënten die behandeld worden met tabletten:

 • Sulfonylureumderivaten: gliclazide, glimepiride, tolbutamide, glibenclamide
 • DPP-4 remmers: sitagliptine, linagliptine, saxagliptine, vildagliptine
 • Metformine
 • GLP1-agonisten: dulaglutide, ecenatide, liraglutide, lixisenatide,
  semaglutide
 • De dag vóór de operatie:
  Normaal gebruik van tabletten.
 • De dag van de operatie:
  Ochtenddosering achterwege laten.

Uitzondering tabletten:

 • SGLT2-remmers: empaglifl ozine, dapaglifl ozine, canaglifl ozine,
  ertuglifl ozine.
  3 dagen vóór de operatie stoppen, dag na de operatie weer starten

2. Medicijnen

A:  □ Prasugrel: 7 dagen voor de ingreep stoppen

     □ Clopidogrel / Ticagrelor: 5/7 dagen voor de ingreep stoppen

     □ Acetylsalicylzuur / Carbasalaatcalcium: 5/7 dagen voor de ingreep stoppen

     □ Dipyridamol: 2 dagen voor de ingreep stoppen

     □ Apixaban / Dabigatran / Edoxaban / Rivaroxaban: .… uur voor de ingreep stoppen

     □ Acenocoumarol / Fenprocoumon: in overleg met trombosedienst.

Indien van toepassing bel of mail je, zodra de operatiedatum bekend is, de trombosedienst 0413 - 40 30 00 of trombose@bernhoven.nl. De trombosedienst past jouw schema aan en zal de stopdagen van de bloedverdunners doorgeven.

B: onderstaande medicijnen mag je niet innemen op de ochtend van de operatie

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Voor diabetes medicatie: zie schema onder B.

C: alle (overige) thuismedicatie mag je innemen op de ochtend van de ingreep, eventueel met een klein slokje water.

OMZETTING BLOEDVERDUNNERS (alleen als dit met jou afgesproken is op de PPO, in een aantal gevallen moeten alle bloedverdunners gestopt worden)
Om jouw operatie zo veilig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat we je bloedverdunner omzetten naar een andere bloedverdunner, te weten Acetylsalicylzuur (Ascal). Hieronder staat vermeld wanneer je met welke medicatie moet stoppen en beginnen.

 • 5 dagen voor de operatie stop je met de Clopidogrel (Grepid), danwel Ticagrelor (Brilique). In geval van Prasugrel (Efient) stop je 7 dagen.
 • dan start je met de Acetylsalicylzuur (1x daags 1 tablet van 80mg). Dit gebruik je door tot 1 dag na de operatie. Het recept krijg je mee.
 • 2 dagen na de operatie stop je met de Acetylsalicylzuur (Ascal) en start je weer met je eigen bloedverdunner.

3. Pijnstilling (bij dagbehandeling)

□  n.v.t.

Afhankelijk van de operatie die je ondergaat, krijg je een recept mee met pijnstillers. Wij verzoeken je deze medicijnen op tijd bij je apotheek op te halen. Daarnaast verzoeken wij je om voldoende paracetamol in huis te hebben.
In onderstaand schema staat vermeld welke medicijnen je kunt innemen na de operatie. Wij adviseren je om deze pijnmedicatie in ieder geval gedurende 48 uur in te nemen en daarna op geleide van de pijn af te bouwen.

□  Paracetamol 1000 mg (2 tabletten van 500 mg), 4 keer per dag (om de 6 uur)

□  Etoricoxib (Arcoxia) 90 mg, 1 keer per dag, vanaf de ochtend na de operatie

□  Oxycodon kortwerkend 5 mg zonodig, maximaal 6 keer per dag

□  Pantoprazol 40 mg, 1 keer per dag (maagbeschermer), bij gebruik van Etoricoxib (Arcoxia)

□  Oxycodon langwerkend/MGA 10 mg. 2 keer per dag (om de 12 uur)

□  zie folder pijnpomp

□  Anders namelijk............................................................................

Bij gebruik van Etoricoxib (Arcoxia) schrijven we in sommige gevallen ook een maagbeschermer voor om problemen te voorkomen. Het is dus wel van belang dat je deze maagbeschermers inneemt ook al heb je geen maagklachten en heeft het geen invloed op de pijn. Deze tabletten worden helaas niet meer vergoed door de verzekering.
• Bij het gebruik van paracetamol mag je geen andere medicatie gebruiken waar paracetamol ook in zit (als panadol plus, paradon, saridon, fi nimal en zaldiar).
• Bij het gebruik van Arcoxia mag je geen medicijnen gebruiken als naproxen, voltaren, ibuprofen en diclofenac.
• Oxycodon is een sterke pijnstiller. Daarvan kun je licht in het hoofd worden en af en toe misselijk. Om die reden is het niet verstandig om na inname deel te nemen aan het verkeer.


Het afbouwen van de pijnmedicatie is het verstandigst in onderstaande volgorde:
• Oxycodon langwerkend/MGA: 1 keer per dag, danwel stoppen
• Oxycodon kortwerkend: minder vaak innemen, danwel stoppen
• Arcoxia (en eventueel maagbeschermer): stoppen
• Paracetamol: minder vaak innemen en daarna stoppen

3.1 Pijnmonitoringsservice via de Thuismeten app

Bernhoven wil graag op de hoogte blijven van jouw pijnniveau. Dit kan door middel van de Thuismeten app op je smartphone. Deelname is vrijwillig. Op deze manier volgen wij de ernst van je pijn en kunnen wij zo nodig adviezen geven om de pijn beter te behandelen. Veel pijn na een operatie is namelijk niet nodig en kan het herstel na een operatie belemmeren. 

Hoe werkt de Thuismeten app?

Je ontvangt van Thuismeten de middag voor je operatie een SMS met de tekst "je zorgverlener heeft je uitgenodigd voor Thuismeten. Je kunt nu inloggen met je gebruikersnaam (patiëntennummer). Download de app via Start.luscii.com." of scan onderstaande qr-code:

Luscii app

Stappenplan

 1. Download de app Thuismeten in de appstore (Apple of Android).
 2. Open de app. De app wil je berichten sturen. Sta dit toe voor goede werking van de app.
 3. Je ziet nu het inlogscherm. Vul hier je gebruikersnaam/gebruikersnummer in (zie SMS) van Luscii en druk daarna op 'volgende'.
 4. Je ontvangt van Thuismeten een SMS met een 6-cijferige code. Voer deze code in bij de Thuismeten app en druk op 'volgende' om in te loggen.
 5. De eerste keer dat je inlogt, word je gevraagd een disclaimer/gebruikersvoorwaarden in te vullen en vragen we om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen.
 6. De app is nu klaar voor gebruik.

Pijnmetingen doorgeven

De eerste dag na de operatie ontvang je om 8.00 uur 2 metingen voor pijn en misselijkheid. Kijk onder 'acties' om je metingen in te voeren. Via het knopje 'zelfzorg' kun je contact opnemen met Bernhoven of extra metingen uitvoeren.

Wij controleren je berichten dagelijks om 8.00 uur, 14.00 uur en als de mogelijkheid er is in de avond. Door jou medewerking kunnen we de pijnservice verbeteren. Wij danken je dan ook voor je medewerking. Na 7 dagen eindigen deze acties. Je account wordt dan automatisch gestopt.

Uitleg over de thuismeten app

4. Laxeren

□  Niet nodig

 Laxeren

Bij sommige operaties is het belangrijk dat je darmen zo schoon mogelijk zijn. Als dit bij jou noodzakelijk is, moet je thuis al met het laxeren beginnen. De wijze van laxeren hangt af van hoe schoon jouw darmen moeten zijn voor de operatie.

□  Middag voor de operatiedag (12.00 uur):
Drink X-prep. De dosering is één ml. X-prep per kg. lichaamsgewicht, met een maximum van 75 ml. Daarna twee glazen water drinken. Dit werkt laxerend. Daarna mag je alleen nog licht verteerbare voeding
gebruiken (zie extra uitleg).

□  Avond voor de operatiedag (20.00 uur):  
Klysma gebruiken (zie beschrijving).

□  Ochtend van de operatie (1 uur voor opname):
Klysma gebruiken (zie beschrijving).

Gebruiksaanwijzing klysma:
Breek het puntje af van de klysma.
Ga op de linkerzij liggen, omdat in deze houding de vloeistof goed doordringt in de darmen.

Breng het uiteinde van de klysma voorzichtig in de anus.
Knijp de klysma zoveel mogelijk leeg en trek deze weer uit de anus. Houd de klysma ingedrukt als je hem      terugtrekt. Hiermee voorkom je dat de vloeistof weer terugvloeit in de klysma.

Blijf na het inbrengen liggen tot je aandrang voelt. Na ongeveer 5 – 10 minuten ga je naar het toilet.

5. Ontharen

Je mag in de week voorafgaand aan de operatie, het te opereren lichaamsdeel NIET ontharen.
Indien het operatietechnisch gezien noodzakelijk is om te ontharen, dan gebeurt dit in het ziekenhuis kort voor de operatie.

6. Temperatuur opnemen

Neem in de ochtend je lichaamstemperatuur op. Als je temperatuur boven de 38,5°C is, neem dan contact op met de afdeling waar je opgenomen wordt.

7. Bloedprikken

□  Nee.

□  Ja, dit doe je direct na het spreekuur PPO met het laboratoriumformulier.

□  Ja, dit doe je op de opnamedag voordat je je op de verpleegafdeling meldt. Je moet hiervoor een half uur 
    eerder op het Laboratorium zijn. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van      07.30 - 17.00 uur. Route 010.

□  Ja, dit doe je één werkdag voor de operatiedag met het laboratoriumformulier.

□  Anders, namelijk:.....................................................................................................

8. Bijzonderheden

Het gebruik van anticonceptie (de pil) rondom de operatie zou minder betrouwbaar kunnen zijn. Wij adviseren je om een ander voorbehoedsmiddel te gebruiken.
Afhankelijk van de ingreep die je krijgt, kan het zijn dat je de pijnstiller Oxycodon krijgt voorgeschreven voor eventuele pijn na de operatie. Je krijgt dit medicijn voor maximaal een week voorgeschreven. Langdurig
gebruik van Oxycodon kan leiden tot gewenning (hogere doseringen zijn nodig om de pijn onder controle te houden) en lichamelijke afhankelijkheid (verslaving). Wanneer je je houdt aan de voorgeschreven hoeveelheid, is de kans op gewenning en verslaving zeer klein. Als het door omstandigheden
nodig is om Oxycodon langer dan een week te nemen, raden wij je aan hierover in gesprek te gaan met de (huis-)arts.

9. Overige dingen waar je aan moet denken

Als er iets verandert in je gezondheidstoestand (opname, start antibiotica) en/of je medicijnen tussen het bezoek aan de PPO en de operatie, geef dit dan door.
Via telefoonnummer 0413 - 40 13 60 of via de mail poli.ppo@bernhoven.nl

Hygiëne

 • In verband met de hygiëne wordt verzocht in de ochtend te douchen en schone, makkelijk zittende kleding aan te doen

 • Gebruik geen bodylotion of andere crème

 • Verwijder contactlenzen, make-up, nagellak, sieraden en piercing

Neem mee:

 • Medicijnen die je gebruikt, ook de zonodig medicijnen

 • Eventueel de afstandsbediening van je neuromodulatie

 • Tromboseschema bij gebruik hiervan

 • Toiletspullen / nachtkleding / makkelijke kleding

 • Eventueel bakje voor gebitsprothese

 • Eventueel je eigen krukken / rollator / stok

 • Je eigen (veter -) schoenen

 • Het telefoonnummer van een contactpersoon / de persoon die je op komt halen

 • Laat waardevolle spullen of geld thuis

10. Fit voor jouw operatie

Binnenkort word je in Bernhoven geopereerd. Een operatie is een grote belasting voor het lichaam, je levert in aan conditie. Op deze pagina’s geven wij je adviezen hoe je je conditie voor en na de operatie kunt
verbeteren zodat je fitter de operatie in gaat.

Fitheid

Onderzoek laat zien dat conditie, spierkracht en uithoudingsvermogen minder worden na een operatie. Je merkt dit aan bijvoorbeeld meer vermoeidheid, meer behoefte aan slaap, spierzwakte en je kunt je minder
goed concentreren.

Fitter worden voor de operatie geef je een voorsprong. Met een goede conditie en voldoende spierkracht ben je beter in staat om de operatie en eventuele aanvullende behandelingen te doorstaan. De kans op
complicaties en bijwerkingen van de behandeling is kleiner, het herstel gaat vlotter en je ligt vaak korter in het ziekenhuis.
Het blijkt ook dat patiënten die al vóór de operatie aan hun conditie en spierkracht werken, meer vertrouwen hebben en positiever naar het ziekenhuis gaan voor de operatie. Door te werken aan je fitheid werk je zelf
actief mee aan je eigen behandeling.

Wat kun je zelf doen?

Conditie en spierkracht
Zorg ervoor dat je in ieder geval de activiteiten blijft doen die je voorheen ook deed, zoals werken, koken, schoonmaken etc. Daarnaast is het goed om iedere dag in totaal een uur matig intensief te bewegen. Dit mag ook verspreid over de dag. Bij matig intensief bewegen voel je dat de hartslag en ademhaling versnelt, maar je kunt tussendoor nog praten. Denk hierbij aan: wandelen, fietsen, traplopen of in de tuin werken.

Voeding
Juiste voeding is van groot belang in de aanloop naar de operatie. Met name eiwitten zijn erg belangrijk. Eiwit is namelijk de bouwstof van het lichaam. Door voldoende eiwitten binnen te krijgen beperk je de afname
van spierkracht, conditie en weerstand. Hierdoor zal het herstel sneller verlopen en zal je lichaam beter reageren op de behandeling. Dierlijke eiwitten komen vooral voor in vlees en vleeswaren, kip en ander gevogelte, vis, kaas, eieren, melk en melkproducten zoals karnemelk, yoghurt, kwark en vla. Plantaardige eiwitten zitten voornamelijk in peulvruchten (soja, kapucijners, bruine bonen, linzen), tofu, tempé en noten.

Matig / stop gebruik van alcohol
Het is bekend dat het gebruik van alcohol invloed kan hebben op het krijgen van:

 • infecties

 • complicaties van de longen

 • complicaties van het hart

 • bloedingen tijdens de operatie en tijdens het herstel

 • slechtere wondgenezing

 • acute verwardheid (delirium)

Om bovengenoemde complicaties zoveel mogelijk te voorkomen word je geadviseerd je alcoholgebruik te matigen, maar het is nog beter om voor de operatie geheel te stoppen.

Stoppen met roken
Roken zorgt voor een hogere hartslag en bloeddruk. Ook neemt het zuurstofgehalte in je bloed af. Zuurstof in het bloed en een goede bloedcirculatie zijn nodig om wonden goed te genezen. Het is daarom aan te bevelen om te stoppen met roken. Het stoppen met roken heeft namelijk al direct een positief effect op jouw behandeling:

 • Na 3 dagen is de koolmonoxide uit je bloed verdwenen. Je doorbloeding wordt dan beter, waardoor wondgenezing sneller plaatsvindt, en je bloeddruk daalt.

 • Na 3 dagen tot 2 weken wordt je ademhaling beter en hoest je minder, waardoor de kans op een longontsteking kleiner wordt.

 • Na 2 tot 4 weken krijg je meer energie en een beter uithoudingsvermogen. Hierdoor zal het herstel sneller verlopen.

Belangrijkste adviezen
Blijf in afwachting van je operatie voldoende bewegen, eet voldoende en gevarieerd, stop met roken en beperk alcoholgebruik.

11. Vragen

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met de afdeling preoperatief onderzoek (PPO) op nummer 0413 - 40 13 60 of via de mail poli.ppo@bernhoven.nl.

Wil je informatie doorgeven die relevant is voor de planning van je operatie (bijvoorbeeld vakanties of uitstel) dan kunt je dat doen, onder vermelding van naam en geboortedatum, via opnameplanning@bernhoven.nl.

Het is voor Opnameplanning niet mogelijk om een specifiek antwoord te geven op vragen over de wachttijd voor de operatiedatum. Zodra er een operatiedatum bekend is word je gebeld.

Op Bernhoven.nl/wachttijden kun je een indicatie vinden van de wachttijden voor bepaalde ingrepen.
Voor het wijzigen of annuleren van een afspraak op de poli afdeling preoperatief onderzoek (PPO) of van de operatiedatum, mag je bellen naar 0413 - 40 19 17. Je kunt deze afdeling op werkdagen tussen
10.30 – 11.30 uur bereiken. Dit telefoonnummer is niet om te horen hoe laat je wordt opgenomen, zie hiervoor de oproepbrief.

Meer informatie

Meer informatie over anesthesie vind je hier.