Skip to Content

Uitleg over (dag)opname bij een operatie van een kind

Datum operatie: U krijgt schriftelijk of telefonisch bericht van Opname Planning over de datum en over de afdeling waar u zich met uw kind moet melden.

1. Eten en drinken

Kinderen die geopereerd worden, moeten nuchter komen.

'Nuchter' betekent dat de maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van de maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit kan tot ernstige complicaties leiden. Uw kind moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als er een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) gegeven wordt.

Als uw kind niet nuchter is, wordt de behandeling op een ander tijdstip (tijd of dag) uitgevoerd.

Nuchter bij baby's van 0 t/m 5 maanden:

 • Uw kind mag tot 6 uur voor de OPNAME voeding krijgen
 • Uw kind mag tot 4 uur voor de OPNAME borstvoeding krijgen.
 • Uw kind mag tot 1 uur voor de OPNAME alleen nog water of siroop drinken (géén melk(producten), roosvicee of sinaasappelsap).

Nuchter bij kinderen van 6 maanden en ouder:

Vanaf 6 voor de OPNAME:

 • uw kind mag niets meer eten.
 • Uw kind mag nog wel 2 glazen drinken: water, siroop, thee of koffie (eventueel met zoetje of suiker).
 • Uw kind mag de volgende drankjes NIET meer drinken: melk (en melkproducten als yoghurt, fristy etc.), roosvicee, sappen of koolzuurhoudende dranken.

Vanaf 2 uur voor de OPNAME:

 • uw kind mag niets meer eten of drinken, ook geen snoepjes of kauwgom.
 • een slokje water om medicijnen in te nemen mag nog wel.

2. Medicijnen

Uw kind kan zijn/haar medicijnen op de op de ochtend van de ingreep innemen, eventueel met wat water.

Ook de puffers op de ochtend van de ingreep laten gebruiken.

De volgende medicijnen mag uw kind niet innemen op de ochtend van de operatie:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Pijnstilling (bij dagbehandeling)

Afhankelijk van de operatie die uw kind ondergaat, krijgt u een recept mee met medicijnen tegen de pijn. Wij verzoeken u deze medicijnen op tijd bij de apotheek op te halen, samen met voldoende paracetamol.

In onderstaand schema staat vermeld welke medicijnen uw kind moet innemen na de operatie.

Het is belangrijk dat u uw kind de pijnstilling op tijd geeft en niet wacht tot hij of zij pijn krijgt, dan loopt u namelijk achter de feiten aan en is het moeilijk om de pijn weer onder controle te krijgen. Wij adviseren u om deze pijnmedicatie in ieder geval gedurende 48/72 uur te geven en daarna op geleide van de pijn af te bouwen.

 • Paracetamol, op de dag van de operatie krijgt u uitleg over de dosering en tijdstippen van inname.
 • Diclofenac 12,5 / 25 of 50 mg, 2 of 3 keer per dag (volgens het recept wat u meekrijgt op de PPO).

3.1. Pijn Telefoon Service (bij dagbehandeling, bij keelamandelen)

Bernhoven wil graag op de hoogte blijven van het pijnniveau van uw kind en dit kan door middel van de (mobiele) telefoon.
Op deze manier volgen wij de ernst van de pijn en kunnen we zo nodig adviezen geven om de pijn beter te behandelen. Veel pijn na een operatie is namelijk niet nodig en kan het herstel na een operatie belemmeren.

U wordt gebeld op het telefoonnummer wat op uw patiëntenpas staat. Als u op een ander nummer gebeld wilt worden, dan vragen wij u om het nummer aan te laten passen bij de patiëntenregistratie van het ziekenhuis.

Hoe werkt de Pijn Telefoon Service?

De Service start de dag na de operatie (= dag 1). Op dag 1 wordt u 2x gebeld, om 9.00u en om 19.00u. Op dag 3 wordt u 1x gebeld, om 14.00u. De telefoon wordt automatisch aangestuurd.

Een 'stem' vraagt u eerst een hekje te toetsen, daarna vraagt hij u om met de cijfertoetsen de mate van pijn aan te geven die uw kind voelt. U kunt daarbij kiezen uit een schaal van 0 t/m 10 waarbij 0 geldt voor geen pijn en 10 voor onhoudbare pijn. Als u de score heeft ingetoetst, wordt de verbinding verbroken.

Als het getal dat u heeft ingevoerd een te hoge score aangeeft, neemt een medewerker van het acute pijnteam (APS) contact met u op. Let bij het invoeren van de score goed op het juist inschatten van de pijn bij uw kind. Het eerste cijfer dat u intoetst kan niet worden hersteld.

Door uw medewerking kunnen we de pijnservice verbeteren en beter inspelen op mogelijke problemen. Wij danken u dan ook voor uw medewerking.

Als uw kind veel pijn heeft, moet u niet wachten tot u een telefoontje krijgt. Dan moet u bellen met Bernhoven Uden: 0413 - 40 40 40 en vragen naar de polikliniek KNO of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp van Bernhoven Uden: 0413 - 40 10 00.

4. Ziekte

Neem op de ochtend van de ingreep contact op met de kinderdagbehandeling als:

 • Uw kind braakt, koorts (> 38,5 °C) of diarree heeft;
 • Uw kind in de afgelopen drie weken in contact is geweest met kinderziektes in het gezin, op school of in de omgeving.

5. Hygiëne

In verband met de hygiënische omstandigheden die in de operatiekamer verplicht zijn, is het belangrijk dat u:

 • Eventuele sieraden van u en uw kind thuis laat;
 • Uw kind thuis gebadderd of gedoucht heeft;
 • Make-up en nagellak bij uw kind verwijdert.

6. Niet vergeten mee te nemen

 • de patiëntenpas
 • medicijnen die uw kind gebruikt, ook de zonodig medicijnen
 • een schone pyjama en schoon ondergoed
 • iets vertrouwds voor uw kind, bijvoorbeeld een knuffel
 • eventueel iets te eten en/of te lezen voor uzelf
 • laat waardevolle spullen of veel geld thuis

7. Overige dingen waar u aan moet denken

Is er iets in de gezondheidstoestand en/of medicijnen van uw kind veranderd, zou u dit dan door willen geven via telefoonnummer 0413 - 40 13 60.

Een eventuele inenting van uw kind kunt u het beste uitstellen (in ieder geval een week) tot uw kind na de operatie weer is opgeknapt.

Problemen thuis: bij complicaties binnen 24 uur na de operatie, kunt u het beste direct (binnen kantooruren) contact opnemen met de desbetreffende polikliniek (dit kan via de centrale van het ziekenhuis via 0413 - 40 40 40) of als het niet tot de volgende dag kan wachten met de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) 0413 - 40 10 00.

Op de dag van de behandeling is het niet goed om uw kind met veel bezoekers te confronteren. Hoe goed bedoeld ook. U mag daarom alleen als ouders/verzorgers met maximaal 2 personen aanwezig zijn. Deze dag dus verder geen bezoek, ook niet van broertjes en zusjes, uitgezonderd in de borstvoedingsperiode. Na overleg mag het kind wat borstvoeding nodig heeft wel meegenomen worden.