Skip to Content

Uitleg over opname bij onderzoek / behandeling onder diepe sedatie

1.  Wat is sedatie en hoe werkt het?

Sedatie is de medische benaming voor het verlagen van het bewustzijn. Bij diepe sedatie brengen we je in een diepe slaap. Een van onze sedatie praktijkspecialisten geeft jou deze sedatie.

Voordat het onderzoek of de behandeling begint, krijg je een snel en kortwerkend slaapmiddel en eventueel een pijnstiller via het infuus. We kiezen een goede dosering, waarbij je wel zelfstandig blijft ademen, maar nauwelijks tot niets mee krijgt van het onderzoek. De sedatie praktijk specialist blijft tijdens het hele onderzoek / behandeling bij je. Hij of zij controleert de bloedsomloop en ademhaling en stelt zo nodig de sedatie bij.

Als het onderzoek / behandeling is afgelopen stopt de toediening van het slaapmiddel en de pijnstiller. Door de korte werking van beide middelen ben je snel weer wakker.

2.  Eten en drinken

Nuchter

Voor het veilig ondergaan van diepe sedatie moet je altijd nuchter zijn. Het maakt niet uit welk onderzoek je krijgt. ‘Nuchter’ betekent dat je maag leeg is. Zo voorkomen we dat de inhoud van je maag tijdens het onderzoek / de behandeling in de luchtpijp en longen komt. Dit kan tot ernstige problemen leiden. Als je niet nuchter bent, moeten we het onderzoek / de behandeling uitgestellen.

Vanaf 24 uur voor de opname

 • Je mag niet meer roken

Tot 6 uur voor de opname

 • Je mag gewoon eten en drinken

Vanaf 6 uur voor de opname

 • Je mag niets meer eten
 • Je mag nog wel 2 glazen drinken: water, ranja, thee of koffie (eventueel met zoetje of suiker)
 • Je mag niet meer drinken: melk (producten), sappen, koolzuurhoudende dranken of alcohol

Vanaf 2 uur voor de opname

 • Je mag niets meer eten en drinken, ook geen kauwgom of snoepjes
 • Een slokje water om je medicijnen in te nemen (of bij het tandenpoetsen) mag nog wel

□    Gastroscopie, coloscopie, EUS, ERCP: Je volgt de aanwijzingen die je van de MDL arts hebt gekregen. Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag je ook niet meer drinken!  

Richtlijnen voor patiënten met diabetes

Regulatie tabletten

SGLT2 (empagliflozine, dapagliflozine, canagliflozine, ertugliflozine):

□    3 dagen voor de operatie stoppen

Andere orale antidiabetica (OAD):

 • Sulfonylureumderivaat: glibenclamide, glimepiride, gliclazide en tolbutamide
 • DPP-4 remmers: linagliptine, saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine
 • Metformine
 • GLP1 -  agonisten: dulaglutide, exenatide, liraglutide, lixisenatide en semaglutide

□    dag vóór de operatie: avonddosering gewoon geven
□    dag van de operatie: ochtenddosering achterwege laten

Regulatie Subcutane insuline pomp

Zet de insuline pomp op 75% van normaal, vanaf het moment van nuchter zijn tot het moment dat er weer gegeten mag worden.

Bij een ingreep > 2 uur: subcutane pomp staken ochtend van ingreep om 7.30 uur of bij binnenkomst ziekenhuis en starten met infuus glucose 5% 2 ltr / 24uur met 8 IE novorapid per zak van 500ml. Postoperatief bij eerste maaltijd glucose infuus staken en eigen insulinepomp hervatten op de gebruikelijke stand.

Regulatie insuline

 • Ultralangwerkende insuline: degludec
 • Langwerkende insuline: insulatard, glargine, detemir, degludec, isofaan
 • Kortwerkende insuline: insuline gewoon, glulisine, aspart, lispro
 • Insulinemix: aspart/aspart protamine, degludec/aspart, lispro/lispro protamine, insuline gewoon/isofaan

□    Onderzoek / behandeling in de ochtend

Bij voorkeur als eerste in de ochtend op het operatieprogramma plannen.

Dag vóór de operatie:

 • Avonddosering ultralangwerkende insuline met 50% verlagen
 • Avonddosering langwerkende insuline met 25% verlagen
 • Dosering kortwerkend insuline en insulinemix niet aanpassen

Dag van de operatie:

 • Geen insuline op de ochtend van de ingreep
 • Eigen diabetesmedicatie hervatten postoperatief bij de eerste maaltijd

□    Onderzoek / behandeling in de middag

Dag vóór de operatie:

 • Avonddosering ultralangwerkende insuline met 50% verlagen

 • Avonddosering langwerkende insuline met 25% verlagen

 • Dosering kortwerkend insuline en insulinemix niet aanpassen

Dag van de operatie:

 • Vóór 6.00 uur: een licht ontbijt (beschuit met boter en zoet beleg) met de helft van de gebruikelijke hoeveelheid insuline (ultralangwerkend, langwerkend, kortwerkend of insulinemix)

Patiënten met diabetes die instructies meekrijgen van de MDL-arts

□   Omdat je patiënt bent bij de MDL-arts gelden voor jou aparte instructies die je meekrijgt via de polikliniek MDL.

3.  Medicijnen

Je medicijnen kun je op de ochtend van de ingreep innemen, eventueel met wat water.

A: De volgende medicijnen mag je niet innemen op de ochtend van het onderzoek / behandeling:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

B: De volgende medicijnen mag je niet innemen:

   ____ dagen voor de ingreep ________________________________________

   ____ dagen voor de ingreep ________________________________________

Trombosedienst

Wanneer het onderzoeksdatum bekend is, zo snel mogelijk de trombosedienst bellen (0413 - 40 30 00) of mailen trombose@bernhoven.nl.

De trombosedienst past je schema aan en geeft de stopdagen van de bloedverdunners door.

4.  Pijnstilling

□  n.v.t.

Afhankelijk van het onderzoek / behandeling die je ondergaat, krijg je een recept mee met pijnstillers. Haal deze medicijnen op tijd op bij je apotheek en neem ze mee naar het ziekenhuis bij opname. Zorg ook dat je genoeg paracetamol in huis te hebt.

In onderstaand schema staat vermeld welke medicijnen je kunt innemen na de behandeling. Wij adviseren je om deze pijnmedicatie in ieder geval gedurende 48 uur in te nemen en daarna op geleide van de pijn af te bouwen.

□  Paracetamol 1000 mg (2 tabletten van 500 mg), 4 keer per dag (om de 6 uur)
□  Etoricoxib (Arcoxia) 90 mg, één keer per dag
□  Oxynorm 5 mg zonodig, maximaal 6 keer per dag
□  Pantoprazol of Omeprazol 40 mg, één keer per dag (maagbeschermer)
□  Anders namelijk:……………………………………………………………….

Bij gebruik van Etoricoxib (Arcoxia) schrijven we in sommige gevallen ook een maagbeschermer voor om problemen te voorkomen. Het is dus wel belangrijk dat je deze maagbeschermers inneemt ook al heb je geen maagklachten en heeft het geen invloed op de pijn. Deze tabletten worden helaas niet meer vergoed door de verzekering.

Bij het gebruik van paracetamol mag je geen andere medicatie gebruiken waar paracetamol ook in zit (als panadol plus, paradon, saridon, finimal en zaldiar).

Bij het gebruik van Arcoxia mag je geen medicijnen gebruiken als naproxen, ibuprofen en diclofenac.

Oxynorm is een sterke pijnstiller. Daarvan kun je wat licht in het hoofd worden en af en toe misselijk. Het is niet verstandig om na inname deel te nemen aan het verkeer.

Het afbouwen van de pijnmedicatie is het verstandigst in onderstaande volgorde:

 • oxynorm: minder vaak innemen, dan wel stoppen
 • arcoxia (en eventueel maagbeschermer) stoppen
 • paracetamol: minder vaak innemen en daarna stoppen

5. Uitleg bij opname voor een operatie

Pijnmonitoringsservice via de Thuismeten app

Bernhoven wil graag op de hoogte blijven van jouw pijnniveau. Dit kan door middel van de Thuismeten app op je smartphone. Op deze manier volgen wij de ernst van je pijn en kunnen wij zo nodig adviezen geven om de pijn beter te behandelen. Veel pijn na een onderzoek / behandeling is namelijk niet nodig en kan het herstel na een onderzoek / behandeling belemmeren. De anesthesioloog bespreekt met jou de mogelijkheden van de Thuismeten app.

Hoe werkt de thuismeten app?

Je ontvangt van Thuismeten in de middag voor je onderzoek / behandeling een SMS met de tekst "je zorgverlener heeft je uitgenodigd voor Thuismeten. Je kunt nu inloggen met je gebruikersnaam (voornaam + achternaam). Download de app via start.luscii.com." of scan onderstaande QR-code:

Luscii app

Stappenplan

 1. Download de app Thuismeten in de appstore (Apple of Android).
 2. Open de app. De app wil je berichten sturen. Sta dit toe voor goede werking van de app.
 3. Je ziet nu het inlogscherm. Vul hier je gebruikersnaam in (zie mail aan de slag met Thuismeten) van Luscii en druk daarna op 'volgende'.
 4. Je ontvangt van Thuismeten een SMS met een 6 - cijferige code. Voer deze code in bij de Thuismeten app en druk op 'volgende' om in te loggen.
 5. De eerste keer dat je inlogt, word je gevraagd een disclaimer in te vullen en vragen we om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen.
 6. De app is nu klaar voor gebruik.

Pijnmetingen doorgeven

De eerste dag na het onderzoek / behandeling ontvang je om 8.00 uur 2 metingen voor pijn en misselijkheid. Kijk onder 'acties' om je metingen in te voeren. Via het knopje 'zelfzorg' kun je contact opnemen met Bernhoven of extra metingen uitvoeren.

Wij controleren je berichten dagelijks om 8.00 uur, 14.00 uur en 20.00 uur. Door jou medewerking kunnen we de pijnservice verbeteren. Wij danken je dan ook voor je medewerking. Na 7 dagen eindigen deze acties. Je account wordt dan automatisch gestopt.

Uitleg over de Thuismeten app

 

Acties

Na inloggen in de thuismeten app kom je direct bij de Acties. Hier kun je jouw metingen invoeren door op 'pijn' of 'misselijkheid' te drukken. Als je pijn of misselijkheid met 'ja' beantwoord is het belangrijk dat je de aanvullende vragen pijn beantwoord. Deze worden klaargezet onder Acties.

Zelfzorg

De knop Zelfzorg heeft verschillende mogelijkheden, waaronder contact opnemen met Bernhoven. Vul hier een toelichting in waarom je contact met Bernhoven wilt. Ook kun je aanvullende informatie inzien en extra metingen invoeren.

Metingen

Hier kun je jouw uitgevoerde metingen terugzien, zoals je ingevoerde pijn- en misselijkheidscores.

Berichten

Na het invullen van jouw metingen versturen wij je berichten. Via de berichtenfunctie krijg je antwoord op eventuele vragen. Je kunt alleen berichten terugsturen via de knop Contact met Bernhoven, te vinden onder Zelfzorg.

6.  Bloedprikken

□  n.v.t.
□  Ja, dit doe je direct na het spreekuur PSO met het laboratoriumformulier. 
□  Ja, dit doe je op de opnamedag voordat je je op de verpleegafdeling meldt. Je moet hiervoor 30 minuten eerder op het laboratorium zijn. Openingstijden  maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.30 - 17.30 uur en op dinsdag van 07.30 - 19.30 uur. Route 010.
□  Ja, dit doe je 1 werkdag voor het onderzoek / behandeling met het laboratoriumformulier. 
□  Anders, namelijk:

7.  Temperatuur opnemen

Neem in de ochtend de lichaamstemperatuur op. Als je temperatuur boven de 38,5 °C is, neem dan contact op met de afdeling waar je opgenomen wordt. 

8.  Overige dingen waar je aan moet denken

Als er iets verandert in je gezondheidstoestand (opname, start antibiotica) en/of je medicijnen tussen het bezoek aan de PPO en de operatie, geef dit door via T0413 - 40 13 60 of via de mail poli.ppo@bernhoven.nl.

Denk aan

 • In verband met de hygiëne moet je je in de ochtend thuis douchen en schone, makkelijk zittende kleding aan trekken.
 • Gebruik geen bodylotion of andere crème.
 • Verwijder contactlenzen, make - up, sieraden en piercing.
 • We adviseren om de eerste 24 uur na diepe sedatie niet zelfstandig actief deel te nemen aan het verkeer. Ook adviseren we om gedurende deze 24 uur geen belangrijke beslissingen te nemen.

Neem mee

 • Medicatie die je gebruikt, in originele verpakking
 • Tomboseschema (bij gebruik hiervan)
 • Toiletspullen / makkelijke kleding
 • Bakje voor gebitsprothese
 • Telefoonnummer van een contactpersoon / de persoon die jou op komt halen en thuisbrengt. Je mag na sedatie niet zelf actief deelnemen aan het verkeer
 • Laat waardevolle spullen of veel geld thuis

9. Heb je nog vragen?

Afdeling Pre Sedatie Onderzoek (PSO)

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Pre Sedatie Onderzoek (PSO) tijdens kantooruren: 0413 - 40 13 60.