Skip to Content

Ustekinumab (Stelara®)

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Ustekinumab. In deze folder leest u onder meer hoe Ustekinumab werkt, hoe u het krijgt en de bijwerkingen van dit medicijn.

Hoe werkt Ustekinumab?

Ustekinumab behoort tot de groep antireumatica. Ustekinumab kan gebruikt worden voor de behandeling van Artritis Psoriatica (chronische gewrichtsontsteking bij patiënten die ook lijden aan de huidziekte psoriasis). Ustekinumab is een antilichaam gericht tegen de eiwitten interleukine-12/23. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en de instandhouding van Artritis Psoriatica. Door remming van de ontsteking kan Ustekinumab ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen. Daarnaast nemen de huidklachten af.

Hoe wordt Ustekinumab gebruikt?

Ustekinumab wordt als injectie onder de huid gegeven. U begint met een spuitje van 45 mg, na vier weken weer opnieuw een spuitje van 45 mg en daarna iedere twaalf weken een spuitje van 45 mg. (Als u meer dan 100 kg weegt, krijgt u twee spuitjes per keer). De injecties kan door u zelf worden gegevenworden of u laat uw partner of iemand anders die u vertrouwt geven. Tijdens de spuitinstructie wordt precies uitgelegd hoe u uzelf kunt spuiten. Misschien een eng idee, maar in de praktijk blijkt dat zelf spuiten heel goed is te leren. U moet Ustekinumab altijd koel bewaren (in de koelkast tussen 2 en 8 º C). Als u met vakantie gaat, mag u de Ustekinumab maximaal twee weken op kamertemperatuur bewaren.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Ustekinumab?

De meest voorkomende bijwerkingen:

  • Infecties zoals: luchtweginfecties, blaasontsteking, huidinfecties of ontsteking aan tanden en kiezen.
  • Duizeligheid, hoofdpijn, keelpijn, buikklachten, jeuk, spierklachten, moeheid.

Minder voorkomende bijwerkingen:

  • Reactie op de injectieplaats (bv zwelling/ jeuk/ bloeding).
  • Gordelroos (rode verheven blaasjes op de huid).

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over het gebruik van Ustekinumab tijdens de zwangerschap of borstvoeding, wordt geadviseerd dit medicijn niet te gebruiken bij een actuele zwangerschapswens, zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Overleg met uw reumatoloog als u overweegt om zwanger te worden.

Vaccinaties

Als u Ustekinumab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose.

Wel raden we u aan ieder jaar de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Als u Ustekinemab gebruikt is de kans groter dat u na een operatie of een behandeling bij de tandarts een infectie krijgt. Bespreek het met uw reumatoloog als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Ustekinemab.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De RegioApotheek in Bernhoven 7 dagen per week van 8.00 – 24.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost