Skip to Content

Val- en mobiliteitsspreekuur

Uw arts heeft u doorverwezen naar het val- en mobiliteitsspreekuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de polikliniek klinische geriatrie Bernhoven in Uden en Oss. In deze folder kunt u lezen wat u van de medewerkers kunt verwachten.

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie is een medisch specialisme met speciale aandacht voor mensen die veelal meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Doel is het behoud en herstel van zelfstandigheid met oog voor kwaliteit van leven. Er wordt gewerkt vanuit een team met meerdere disciplines, waarbij er vanuit verschillende invalshoeken naar u gekeken wordt.

Wat is het val- en mobiliteitsspreekuur?

U bent doorverwezen naar het val- en mobiliteitsspreekuur omdat u het afgelopen half jaar één of meerdere keren bent gevallen, een wegraking heeft gehad of omdat u problemen ondervindt bij het bewegen. Als u op oudere leeftijd valt, is er een grote kans dat dit in de toekomst nog een keer zal gebeuren. Bovendien kan een val vervelende gevolgen hebben. Op het val- en mobiliteitsspreekuur onderzoeken we hoe het komt dat u valt, wegraakt of problemen ondervindt bij het bewegen en wat we daaraan kunnen doen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat er meestal meerdere oorzaken zijn. Daarom is het belangrijk om uitgebreid onderzoek te doen.

Hoe bereidt u zich voor op een bezoek aan het val- en mobiliteitsspreekuur?

 • Kom niet alleen naar de afspraak, neem iemand mee die u vertrouwt. Bijvoorbeeld uw partner, zoon of dochter, of een goede kennis.
 • Als uw huisarts nog geen bloedonderzoek heeft laten doen, gebeurt dit bij ons. Mogelijk is in opdracht van de geriater aanvullend bloedonderzoek nodig.
 • Toen u deze afspraak heeft gemaakt, heeft de assistente al met u besproken of er bloed moet worden geprikt en waar dit dan gedaan wordt: thuis of een prikpost bij u in de buurt.
 • Voor het bloedprikken heeft u een formulier gekregen. Dit geeft u aan degene die bloed bij u afneemt.
 • Moet u op een prikpost zijn? Maak dan eerst een afspraak via afspraakbloedafname.bernhoven.nl
 • Hulp nodig bij het maken van een afspraak? Bel 0413 – 40 19 08, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur.
 • De bloeduitslagen worden besproken tijdens het uitslaggesprek.

Verder vragen wij u om de toegestuurde vragenlijst ingevuld mee te brengen.

Tijdens het spreekuur vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en wordt er een hartfilmpje gemaakt. Hiervoor is het nodig dat u zich (gedeeltelijk) ontkleedt. Trek daarom ruimzittende kleding aan die u gemakkelijk aan en uit kunt doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek op het val- en mobiliteitsspreekuur bestaat uit meerdere onderdelen. Het totale onderzoek duurt ongeveer vier uur. U wordt onderzocht door de geriater, de geriatrisch verpleegkundige en de fysiotherapeut.

Als de onderzoeken klaar zijn, bespreken de klinisch geriater, de geriatrisch verpleegkundige en de fysiotherapeut de bevindingen met elkaar. Daarna worden de uitslagen met u en uw vertrouwenspersoon besproken en wordt er samen met u een behandelplan gemaakt. Van de bevindingen en de gemaakte afspraken krijgt u een verslag mee naar huis, zodat u en uw vertrouwenspersoon alles rustig kunnen doorlezen. Afhankelijk van de uitslagen kan het zijn dat verder aanvullend onderzoek nodig is of dat u onder controle blijft bij de geriater. Als dit niet nodig is, wordt u terugverwezen naar uw huisarts. Uw huisarts ontvangt altijd een brief over het onderzoek en de bevindingen.

Wat moet u meenemen?

Als u naar het ziekenhuis komt, moeten wij u vragen om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Dat is wettelijk verplicht. Specifiek voor het bezoek aan het val- en mobiliteitsspreekuur vragen wij u ook de volgende dingen mee te nemen:

 • Medicijnen (alle doosjes en een actuele medicatielijst oftewel AMO)
 • Bril (als u die heeft)
 • Gehoorapparaten (als u die heeft)
 • Loophulpmiddel zoals een stok of rollator
 • Ingevulde vragenlijst

Vervoerservice in Bernhoven

De parkeerplaats van Bernhoven is groot. Als u wilt, kunt u zich naar de hoofdingang laten rijden door onze vervoerservice. De vervoerservice rijdt op en neer tussen de hoofdingang en de parkeerplaats. U kunt de chauffeur bellen op 06 – 262 541 52.

Ieder parkeervak van Bernhoven heeft de naam van een boom. Bijvoorbeeld: ‘Berk’, ‘Eik’ of ‘Den’. Die naam ziet u op een stalen plaat die bij elk parkeervak in de richting van het ziekenhuis is opgesteld. Als u de chauffeur belt, zeg dan bij welk parkeervak u staat en hij komt u ophalen. Voor de vervoerservice hoeft u niet te betalen.

Waar vindt u de polikliniek klinische geriatrie?

De polikliniek klinische geriatrie in Uden bevindt zich op de eerste verdieping. Vanaf de hoofdingang volgt u route 120 J. U kunt zich melden bij de balie. Houdt u er rekening mee dat het vrij ver lopen is vanaf de ingang. Bij de ingang kunt u, indien gewenst, een rolstoel lenen. U kunt een gastvrouw vragen om u te begeleiden naar de poli.

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via onderstaand telefoonnummer.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 16.30 uur via telefoonnummer 0413 - 40 19 84.