Skip to Content

Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met kanker

Via uw huisarts of arts bent u verwezen naar de polikliniek voor de behandeling van kanker. U zult daarom regelmatig op de polikliniek gezien worden door de oncoloog (= arts) en/of de oncologieverpleegkundige (= verpleegkundige gespecialiseerd in het ziektebeeld kanker). In deze folder leest u over de praktische gang van zaken op de polikliniek en wat de oncoloog en oncologieverpleegkundige voor u kunnen betekenen. Zonodig kunnen ook andere hulpverleners betrokken worden bij de zorg voor u.

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft brengt dit veel veranderingen teweeg. U krijgt veel informatie te verwerken en u moet vaak in korte tijd moeilijke beslissingen nemen. Onder deze omstandigheden is het heel normaal dat veel medische informatie langs u heen gaat of niet wordt onthouden. De oncologieverpleegkundige helpt u door bepaalde informatie, die door de oncoloog is gegeven, nog eens te herhalen en antwoord te geven op vragen. In de folder ‘Verpleegkundig voorlichtingsgesprek kanker’ leest u meer over de manier waarop de oncologieverpleegkundige u ook hierin kan helpen.

Poliklinisch spreekuur oncoloog, longarts of verpleegkundig specialist

De oncoloog, longarts of verpleegkundig specialist heeft u mogelijk een behandeling voorgesteld voor uw ziekte en deze met u besproken. Als de behandeling is gestart, komt u regelmatig voor controle op het poliklinisch spreekuur van de oncoloog, longarts of verpleegkundig specialist. Deze geeft aan wanneer en hoe vaak u op het spreekuur moet komen, dit is afhankelijk van uw ziekte en de behandeling. De behandeling kan bestaan uit chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie, bestraling (bestraling vindt plaats in samenwerking met het Verbeeten Instituut te Tilburg en Den Bosch) of nog een andere vorm van aanvullende therapie.
De oncoloog, longarts of verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Er heeft regelmatig overleg plaats met de oncologieverpleegkundige, naar wie u vaak ook verwezen wordt.

Verpleegkundig Oncologisch Spreekuur

 • Uden: verpleegkundig oncologisch spreekuur polikliniek, route 123.
  Maandag t/m vrijdag 9:00 - 12:00, en 13:30 - 16:00 uur.
 • Oss: verpleegkundig spreekuur, wachtruimte 5
  Woensdag 13:30 - 16:00 uur, vrijdag 9:00 - 12:00 uur
  Telefonisch bereikbaar via casemanagement oncologie: 0413 – 40 22 90.
  E-mail: cm-onco@bernhoven.nl, u ontvangt binnen enkele werkdagen antwoord.

Wat kan de oncologieverpleegkundige/casemanager oncologie voor u betekenen?

Diagnose en behandeling van oncologische aandoeningen is een complex gebeuren waarin mogelijkerwijs meerdere behandelaars, hulpverleners en instellingen een rol spelen. Om het totale behandeltraject zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten heeft Bernhoven ervoor gekozen verpleegkundigen aan te stellen in de functie van casemanager. Deze verpleegkundige heeft zicht op uw totale behandeltraject en zal waar nodig bijsturen als er in de voortgang iets niet goed lijkt te gaan. Als u zelf vragen heeft over uw behandeltraject of constateert dat er in dit traject iets niet goed dreigt te gaan, kunt u ook contact opnemen met de casemanager.

De oncologieverpleegkundigen/casemanagers oncologie zijn gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van patiënten met kanker. Zij werken op vaste dagen op de polikliniek.
Wat kan deze verpleegkundige voor u betekenen?

 • Voorlichting geven over de behandeling die u gaat krijgen
 • Het plannen van controle afspraken en behandelingen
 • Het geven van aanvullende informatie
 • Controle gedurende de behandeling met chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie
 • Controle van (mogelijke) bijwerkingen en zo mogelijk tips en adviezen voor deze bijwerkingen geven
 • Indien nodig voor de behandeling controle van het bloed (u krijgt hier een afspraak voor)
 • Eventueel verwijzing naar andere hulpverleners
 • Nazorg en begeleiding na beëindiging van de behandeling
 • Begeleiding en ondersteuning bij het verwerken en leren omgaan met de ziekte

Heeft u nog vragen?

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de poliklinische oncologische zorg door de oncoloog, de longarts, de oncologieverpleegkundige/casemanager. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de oncologieverpleegkundige.