Skip to Content

Verstuikte enkel

In deze folder leest u meer over verschillende klachten en de behandeling van een verstuikte enkel. De dokter spreekt dan van een enkeldistorsie. Het gaat om algemene informatie. Sommige dingen kunnen in uw persoonlijk situatie nét iets anders zijn dan u hier leest.

Een verstuikte enkel

Bij het verstuiken van de enkel kantelt de voet terwijl het been belast wordt. Daarbij kunnen diverse beschadigingen ontstaan bij de 'buitenenkel', uiteenlopend van een verrekking of verscheuring van het gewrichtskapsel en de enkelbanden, tot breuken van de enkel of in de voetwortel. Deze folder gaat alleen over het overrekken of verscheuren van de banden van de enkel. Deze beschadiging komt in Nederland per jaar bij ongeveer 340.000 mensen voor. De helft daarvan gebeurt tijdens het sporten.

Het kapselbandapparaat

Het kapselbandapparaat van de enkel bestaat uit een samenstelsel van verschillende banden die de enkelvork met de voetwortel verbinden en die zorgen voor de stevigheid van het enkelgewricht en voor het begeleiden van de bewegingen. Meestal is het kapselbandapparaat bij de buitenenkel verscheurd en van de daar aanwezige banden is de voorste band het meeste getroffen. Zoals gezegd kan de schade weinig zijn: het kapselbandapparaat is alleen maar wat 'uitgerekt'. Het kan ook zo ernstig zijn, dat een het kapselbandapparaat helemaal gescheurd is. Tussen deze twee uitersten zijn vele variaties mogelijk.

enkelbanden

de enkelbanden

De klachten.

Het hangt van de ernst van de beschadiging af wat u ervan merkt. Bij een simpele verrekking heeft u weinig pijnen zwelt de enkel misschien wat op. U kunt nog wel lopen. Bij een totale verscheuring hebt u veel pijn, zal de enkel direct erg dik worden door de bloeduitstorting en kunt u er vaak niet meer op lopen.

De behandeling

Als u uw enkel verstuikt heeft, is het verstandig deze zo snel mogelijk te koelen in koud water of met ijsblokjes. Doe dit ongeveer 20 minuten. Daarna moet u de enkel zwachtelen en hoog leggen. Het is verstandig om de enkel goed te oefenen door de voet en tenen actief naar u toe te bewegen. Afhankelijk van de ernst van de verschijnselen zal de arts die u onderzoekt, een röntgenfoto laten maken om zeker te weten dat er geen botbreuk is. In de meeste gevallen is een foto echter niet nodig. De enkelverstuiking wordt meestal behandeld met een tijdelijke gipsspalk of een drukverband/rekverband. Een dag of vijf moet u rusten met het been zo veel mogelijk omhoog. Het gips of het verband mag niet te strak zitten en geen stuwing veroorzaken. Dit herkent u door opzwellen van de voorvoet en de tenen die gaan tintelen en blauw of zelfs wit worden. Als dat gebeurt moet u snel contact opnemen met het ziekenhuis. Het is goed om de tenen zo veel mogelijk te bewegen. Na een periode van vijf tot zeven dagen wordt de enkel opnieuw bekeken. Is deze genoeg afgeslankt dan wordt in het algemeen de enkel verstevigd met een brace..

Als de enkel nog erg dik is en u heeft nog veel pijnin het gips, dan blijft het gips nog ongeveer vijf dagen zitten. Als daarna de toestand verbeterd is, krijgt u de brace aangelegd. Met de enkelbrace mag u meestal lopen op geleide van de pijnklachten.

Het beloop

Vrijwel iedereen kan binnen zes weken weer normaal lopen en weer gaan werken. Eén op de vijf patiënten ervaart dan nog wel wat pijn maar op den duur hebben de meeste mensen geen klachten meer. Wel blijkt uit onderzoek dat zeven procent de oude sport niet meer heeft kunnen hervatten.

Mogelijke complicaties

Complicaties bij dit letsel komen gelukkig heel weinig voor. Mogelijke problemen van een enkelverstuiking kunnen zijn:

  • Chronische instabiliteit: De scheur in het kapselbandapparaat groeit niet vast of herstelt zich zodanig dat het bandapparaat als geheel te lang is. Dit kan resulteren in een chronische instabiliteit. Meestal ontstaat dit pas nadat de enkelbanden meerdere malen gescheurd zijn geweest. Als u hier veel last van heeft kan een operatie soms uitkomst bieden.
  • Los kraakbeen stukje in het enkelgewricht: Bij het verstuiken van de enkel kan een kraakbeenbeschadiging als een los stukje (gewrichtsmuis) in het gewricht komen te liggen. Dit kan pijnklachten geven. Met een 'kijkoperatie' is het probleem vaak vast te stellen en op te lossen.
  • Zwelling: Vaak zie je dat het been opzwelt gedurende dag met name bij inspanning. Dit is normaal. Als u er last van heeft, kunt u daarvoor een rekverband krijgen via de polikliniek

Vragen?

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts .

  • Polikliniek chirurgie: maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren 0413 – 40 19 59, route 041
  • Buiten kantooruren belt u naar de receptie: 0413 – 40 40 40

Mist u bepaalde informatie of is iets niet duidelijk, vertel het ons.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.