Skip to Content

Weer naar huis, wat wil ik nog weten?

Informatie voor patiënten die na opname het ziekenhuis verlaten.

Algemeen

Binnenkort mag u het ziekenhuis weer verlaten. Voordat u het ziekenhuis verlaat, is het belangrijk dat u weet wat u wel en niet mag doen, wel en niet mag eten, wat u kunt doen bij pijn of bijvoorbeeld wanneer u contact op moet nemen met een arts. Dit wordt met u besproken door de verpleegkundige tijdens het ontslaggesprek.

In deze folder is een controlelijst opgenomen. Deze lijst helpt u om erachter te komen wat u nog wilt (en/of moet) weten voordat u naar huis gaat. Als u de lijst invult, vergeet u niets te vragen tijdens het ontslaggesprek met de arts en/of verpleegkundige.

Controlelijst voor u en uw naasten:

Dagelijkse activiteiten

Weet u wat u thuis al wel zelf kunt doen en wat u (voorlopig) wordt afgeraden om te doen? U kunt hierbij denken aan baden of douchen, huishoudelijke activiteiten, autorijden en dergelijke.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nazorg

Is het voor u duidelijk of u nog extra zorg en hulp nodig heeft als u weer thuis bent?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zo ja, is het duidelijk waar u (tijdelijk) zorg en hulp bij nodig zult hebben?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Welke zorg en hulp kunnen uw naasten u thuis geven?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Wie zou u ook nog kunnen inschakelen? Bijvoorbeeld buren, thuiszorg, vrijwillige thuiszorg?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Weet u waar u terecht kunt voor hulp en informatie?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hulpmiddelen

Heeft u informatie en uitleg gekregen over eventuele hulpmiddelen die u thuis nodig heeft?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Heeft u duidelijke instructies gekregen over het gebruik van deze hulpmiddelen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zijn de hulpmiddelen en/of aanpassingen die u na uw ontslag direct nodig heeft al geregeld?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Weet u hoe u een eventuele wond moet verzorgen en welk verbandmateriaal u thuis nodig heeft en heeft u hier een recept voor gekregen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Complicaties en medische vragen

Weet u in welke situaties het raadzaam is om (snel) contact op te nemen met het ziekenhuis? Wie kunt u hiervoor bereiken, tijdens kantooruren en daarbuiten? Telefonisch en/of per e-mail.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Is het duidelijk met welke vragen u terecht kunt bij het ziekenhuis (de afdeling, uw behandelend specialist of de Spoedeisende Hulp) en voor welke vragen bij de huisarts?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Gevolgen voor uw dagelijks leven

Weet u wat de gevolgen van de ziekte en de opname kunnen zijn? Bijvoorbeeld voor uw werk, sociale contacten, moeten vragen om hulp, sexualiteit?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Is voor u en uw naasten duidelijk welke ongemakken u kunt tegenkomen in uw dagelijks leven?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Is voor u duidelijk wat u zelf kunt doen om uw klachten te vermideren en herstel te bevorderen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Medicatie

Heeft u door de specialist voldoende uitleg gekregen over gebruik van medicijnen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Als u meerdere medicijnen moet gebruiken, heeft u dan voldoende informatie gekregen over het combineren van deze medicijnen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Weet u welke bijwerkingen kunnen optreden?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Heeft u recepten nodig voor uw thuissituatie?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Heeft u medicijnen nodig voor uw eerste dag thus? De apotheek heeft niet altijd medicijnen op voorraad.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt.. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht(AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Vervolgafspraken

Zijn er vervolgafspraken met de specialist gemaakt?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zijn er vervolgafspraken met andere zorgverleners in het ziekenhuis?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zijn deze telefonisch of per e-mail bereikbaar?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Andere specialisten

Zijn andere specialisten waar u onder behandeling bent ( ook die in andere ziekenhuizen) geïnformeerd over uw opname en medicatie?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Steun

Heeft u of hebben uw naasten behoefte aan steun van anderen na uw ontslag?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Weet u waar u die steun kunt zoeken?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Heeft u informatie gekregen over patiëntenverenigingen? U kunt deze informatie krijgen bij het PatiëntenService.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tip

Voor algemene vragen over een ziekte, behandeling en bijvoorbeeld patiëntenverenigingen kunt u ook terecht bij PatiëntServiceBureau van Bernhoven. Dit bureau vindt u in de centrale hal van het ziekenhuis (route 030). PatiëntService is iedere werkdag geopend van 8.30 - 17.00 uur.

  • Telefoon PatiëntService 0413 - 40 29 01

Deze controlelijst is tot stand gekomen i.s.m. met Zorgbelang Brabant, www.zorgbelang-brabant.nl