Skip to Content

Zoledroninezuur (Aclasta®) bij reumatische aandoeningen

In overleg met uw reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Zoledroninezuur. In deze folder informeren we u onder andere over hoe het medicijn werkt, de bijwerkingen en de verschillende manieren waarop het medicijn gegeven wordt.

Hoe werkt Zoledroninezuur?

Zoledroninezuur behoort tot de zogenaamde bisfosfonaten en wordt voorgeschreven aan mensen met botontkalking (osteoporose). Mensen met botontkalking hebben een verhoogde kans op botbreuken door bijvoorbeeld een val. Met Zoledroninezuur wordt het bot sterker gemaakt en daardoor neemt de kans op een botbreuk af.

Hoe wordt Zoledroninezuur gebruikt?

Zoledroninezuur wordt één keer per jaar via een infuus toegediend. De toediening neemt 30 minuten in beslag, maar de totale behandeling duurt ongeveer een uur en vindt plaats op de dagbehandeling. De behandeling herhaalt zich in principe vier keer.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Zoledroninezuur?

De meest voorkomende bijwerkingen:

 • Griepachtige verschijnselen en koorts. Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Drink minimaal 1 glas voor en 1 glas water na het infuus.

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

 • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid
 • Misselijkheid, diarree
 • Hoesten
 • Oogontsteking

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • Droge mond
 • Aanhoudende wondjes in de mond of kaak
 • Overgevoeligheid; huiduitslag, spierzwakte
 • Vochtophoping; gewichtstoename, zwelling voeten, benen

Kan Zoledroninezuur gebruikt worden samen met andere medicijnen?

Zoledroninezuur kan, voor zover bekend, veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Als u al een geneesmiddel tegen osteoporose (bijvoorbeeld Fosamax® of Actonel®) gebruikt, moet u hiermee stoppen voordat u het infuus toegediend krijgt. Vertel uwarts of verpleegkundige wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geledenheeft gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat de veiligheid van Zoledroninezuur tijdens zwangerschap en borstvoeding niet onderzocht is, wordt dan ook het gebruik ontraden. Overleg met uw arts voordat u zwanger wilt worden of als u onverwacht toch zwanger bent geworden.

Autorijden

Zoledroninezuur geeft geen sufheid of slaperigheid. U mag daarom gewoon autorijden of apparaten bedienen tijdens de behandeling.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120)

 • Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
 • De RegioApotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
 • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost