Skip to Content

Zoutbelastingtest

Inleiding

Uw arts heeft met u besproken om bij u een zoutbelastingstest te doen. Met deze test kunnen we vaststellen of de bijnierschors bij u teveel aldosteron aanmaakt. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij het regelen van de bloeddruk.

Waarom een zoutbelastingtest?

Deze test wordt gedaan om te kijken wat de oorzaak is van uw hoge bloeddruk.

Wat is een zoutbelastingtest?

Bovenop uw nieren liggen de bijnieren. De bijnier maakt verschillende hormonen aan waaronder het hormoon aldosteron. Aldosteron speelt een rol bij het vasthouden van zout in het lichaam.Teveel zout in het lichaam leidt tot hoge bloeddruk.

Als iemand teveel zout in het lichaam heeft, maken de bijnieren automatisch minder aldosteron. Doordat er minder aldosteron wordt gemaakt, zorgen de nieren ervoor dat het zout wordt afgevoerd via de urine. De bloeddruk gaat dan omlaag.

Maar als de bijnieren toch aldosteron blijven aanmaken terwijl het lichaam dat niet nodig heeft, kunnen de nieren het teveel aan zout niet afvoeren. Uw bloeddruk blijft dan hoog en kan zelfs stijgen.

Bij een zoutbelastingtest geven we u via een infuus extra zout. Zo kunnen we zien wat er gebeurt met de productie van aldosteron in uw lichaam. Want normaal gesproken zou het aldosteron dan moeten dalen. Dat kunnen we zien in uw bloed. Als de hoeveelheid aldosteron niet daalt en uw lichaam dus teveel aldosteron blijft aanmaken, zien we dat ook in het bloed. Als dat zo is dan spreken we in medische termen over primair hyperaldesteronisme.

De zoutbelastingtest: hoe werkt het?

De afspraak

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van het ambulant centrum (route 140). Tijdens de test bent u op het dagcentrum.
Als u niet naar de afspraak kunt komen, bel dan direct door met het bureau opnameplanning, zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken. Het telefoonnummer is: 0413 – 40 19 17, u kunt bellen op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur.

Hoe bereid ik me voor?

  • Uw behandelend arts bespreekt van tevoren met u welke medicijnen u moet stoppen voor de test.
  • Op de dag van de zoutbelastingstest mag u een licht ontbijt nemen (kopje thee en twee beschuitjes met beleg). Na dit ontbijt mag u niets meer eten tot ná de test. U mag wel af en toe een slokje water.
  • Trekt u op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan.

Wat neem ik mee?

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Uw patiëntenpas van Bernhoven. Heeft u nog geen pas of kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken bij de patiëntenregistratie aan de balie in de hal.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Hoe verloopt de test?

  • Tijdens de test zit u op een bed, u mag niet gaan liggen. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in een ader van uw arm. Via een infuus krijgt u een zoutoplossing toegediend.
  • Na een half uur komt een laborante om bloed af te nemen. We kijken hoeveel aldosteron er in uw bloed zit. Het bloed wordt via uw andere arm afgenomen met een prik in een ader.
  • Tijdens de volgende vier uren wordt er via het infuus twee liter met de zoutoplossing ingebracht. Na deze vier uren nemen we nog een keer bloed bij u af. Daarna verwijderen we het infuus en is de test klaar. In deze uren controleren we regelmatig uw bloeddruk.
  • Tijdens de test mag u niet uit bed, alleen als u naar de wc moet. Het laatste half uur van de test mag u ook niet meer naar de wc. De bedrust is nodig omdat het aldosterongehalte kan veranderen bij verandering van lichaamshouding.
  • De test duurt in totaal ongeveer vijf uur.

Zijn er bijwerkingen?

U kunt tijdelijk wat kortademig worden door het vasthouden van teveel vocht in het lichaam. Als u hier last van heeft, meldt dit dan aan de verpleegkundige. Bij uw bed vindt u een knop waarmee u altijd een verpleegkundige kunt oproepen als u dat nodig vindt.

Na de test

Na afloop van de zoutbelastingstest kunt u weer eten en drinken en eventueel uw medicijnen innemen. U krijgt van ons een kleine lunch. U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

De uitslag

Het duurt drie à vier weken voor de uitslag van de zoutbelastingstest bekend is. Uw behandelend arts bespreekt deze uitslag met u tijdens uw controlebezoek op de polikliniek.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan uw behandelend arts.