Spring naar de content

Het tentbed

Onlangs is besloten om uw naaste in het tentbed te verplegen. In deze folder leest u wat een tentbed is.

Wat is een tentbed?

Doordat het tentbed aan alle zijden dichtgeritst is, kan de patiënt niet zelf uit bed komen. Het bed is vergelijkbaar met een normaal bed, alleen ligt er een extra matras waar de verzorging gemakkelijker bij kan om te verschonen. De zijwanden bestaan uit doorzichtig gaas.

Waarom een tentbed?

De verwardheid die uw naaste doormaakt, brengt verschillende veiligheidsrisico’s met zich mee, waaronder groter risico om te vallen. Door de patiënt in een tentbed te leggen, wordt dit valrisico verkleind en worden eventuele blessures door het vallen voorkomen. Het tentbed helpt om te zorgen voor een veilige en rustige omgeving voor uw naaste.

Vrijheidsbeperking

Het tentbed is een ‘vrijheidsbeperkende actie’ en mag niet zonder goede overwegingen worden ingezet. Het gevaar moet eerst op andere manieren geprobeerd zijn af te wenden voordat het tentbed ingezet mag worden. Iemand beperken in zijn vrijheid is namelijk een zwaar middel. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen hierover met elkaar en bespreken het met u. Er wordt dagelijks met elkaar overlegt of de inzet van het tentbed nog noodzakelijk is en of er een minder ingrijpend alternatief is.

Familieparticipatie

Als naaste speelt u een belangrijke rol bij de ondersteuning van uw naaste tijdens deze kwetsbare periode. Hierbij kunt u denken aan de aanwezigheid van een vertrouwd persoon tijdens de ziekenhuisopname. Ook is er de mogelijkheid om bij uw naaste te blijven overnachten. De verpleegkundige bespreekt dit met u als dit wenselijk is voor uw naaste.

Wanneer u op bezoek komt bij uw naaste, kan in overleg met de verpleegkundige het tentbed geopend worden. Als u de kamer wilt verlaten en het bed nog open is, laat dit dan aan de verpleging weten door te drukken op de rode zusteroproep. Wacht tot de verpleging op de kamer is om het tentbed weer te sluiten. Laat uw naaste nooit alleen op de kamer achter in het open tentbed.

Bewegen

Het gebruik van het tentbed mag geen reden zijn om minder te bewegen. Het is daarom belangrijk dat uw naaste tijdens uw aanwezigheid uit bed komt als dit mogelijk is. Dat is omdat uw naaste niet uit het bed kan als er niemand bij is om even op te letten. Gaat u graag even met uw naaste van de kamer af, overleg dit dan eerst met de verpleging. Zij kunnen samen met u inschatten of dit verantwoord is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, stel deze gerust aan de verpleegkundige van de afdeling.