Spring naar de content

Neuropsychologisch onderzoek

U bent door uw behandelend arts, in de meeste gevallen uw neuroloog, doorverwezen naar een neuropsycholoog. In deze folder wordt uitgelegd wat een neuropsycholoog doet en wat neuropsychologie voor u kan betekenen.

Wat is neuropsychologie?

Het vakgebied neuropsychologie bestudeert de samenhang tussen gedrag en werking van de hersenen. De neuropsycholoog stelt met behulp van psychologisch onderzoek vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven. Met andere woorden: als iemand op een (bepaald) gebied niet meer goed functioneert, gaat de neuropsycholoog na of dit het gevolg is van een beschadiging of storing in de hersenen.

Hersenbeschadiging

Een hersenbeschadiging kan ontstaan als gevolg van een ongeval (traumatisch hersenletsel), een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een ziekte (infectie, gezwel), een aangeboren afwijking of een neurologisch ziektebeeld zoals dementie. Een hersenbeschadiging kan naast lichamelijke gevolgen ook gevolgen hebben op de volgende gebieden:

  • het denkvermogen (cognitief functioneren): dan is er sprake van stoornissen in aandacht, concentratie, geheugen, waarnemen, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen;
  • gedrag en emoties: dan kan er sprake zijn van verlies om dingen te ondernemen (initiatiefverlies), verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid, persoonlijkheidsveranderingen.

Deze stoornissen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en werkprestaties en wanneer het kinderen betreft heeft het gevolgen voor schoolprestaties en de ontwikkeling van het kind.

Wat is een neuropsycholoog?

Een neuropsycholoog is een specialist die zich heeft gespecialiseerd in de neuropsychologie. Sommigen zijn gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen of ouderen en anderen zijn met name gespecialiseerd in de behandeling van kinderen.

Wat doet de neuropsycholoog?

Op grond van testuitslagen kan de neuropsycholoog onderzoeken wat er met u aan de hand is. De neuropsycholoog geeft informatie en advies over de aard van eventueel verstoorde functies en hoe het beste met de beperkingen daarvan kan worden omgegaan. Ook informeert de neuropsycholoog de familie en biedt begeleiding in het proces van aanpassing dat ontstaat als een situatie zich heeft veranderd, bijvoorbeeld als gevolg van een herseninfarct of een ongeluk met hersenletsel. Is er sprake van behoefte aan langdurige begeleiding en ondersteuning dan verwijst de neuropsycholoog u door naar gespecialiseerde instellingen in de regio.

Het neuropsychologisch onderzoek

Nadat u een afspraak heeft gemaakt met de neuropsycholoog begint het onderzoek altijd eerst met een gesprek met u en eventueel met uw partner of een ander familielid.

In dit gesprek vraagt de neuropsycholoog wat uw klachten zijn, wat uw leefomstandigheden zijn, of u nog werkt, welke opleiding u heeft genoten e.d. Ook de reden waarom het onderzoek is aangevraagd wordt met u besproken.

Vervolgens krijgt u een aantal tests voorgelegd. In eerste instantie wordt gekeken of er stoornissen zijn op het gebied van uw verstandelijke vermogens. De tests waar u mee te maken krijgt geven bijvoorbeeld informatie over uw geheugen, uw concentratievermogen, werktempo, uw taal en waarneming, spraak, ruimtelijk inzicht en de motoriek van uw handen. Ook kan het zijn dat aan u gevraagd wordt een lijst in te vullen met vragen over uw klachten of over uw persoonlijkheid. Voor deze tests wordt met u een vervolgafspraak gemaakt.

Voorbeelden

  • Iemand heeft een herseninfarct gehad en heeft daarna verlammingsverschijnselen en kan niet meer goed uit zijn woorden komen. In de meeste gevallen is zo iemand al onderzocht door de logopedist en fysiotherapeut. De neuropsycholoog zoekt uit wat de aard van de problemen is en of er andere stoornissen zijn op het gebied van kennis. Ook geeft de neuropsycholoog advies over hoe de patiënt en diens omgeving het beste met de beperkingen kan omgaan.
  • Iemand heeft een jaar geleden een auto-ongeluk gehad met zware hersenschudding als gevolg. Nu kan hij zijn werk niet goed meer aan. De neuropsycholoog zoekt uit of dit een gevolg is van het ongeluk of dat andere oorzaken een rol spelen. Daaruit volgt een advies voor werkaanpassing of hoe het werk opnieuw hervat kan worden.
  • Een ouder iemand die zich altijd goed en zelfstandig kon redden, begint langzaamaan van alles te vergeten. De neuropsycholoog onderzoekt o.a. of hier sprake is van beginnende dementie. Uit het onderzoek volgt advies over hoe hier mee om te gaan voor de patiënt en diens omgeving.

Uitslag

Als de gegevens uit de tests die u gemaakt heeft zijn verwerkt, kan de neuropsycholoog bekijken wat er met u aan de hand is. De uitslag van deze gegevens krijgt u in een persoonlijk gesprek waarvoor met u een afspraak wordt gemaakt. De uitslag wordt ook doorgegeven aan de specialist die u heeft doorverwezen naar de neuropsycholoog.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, stelt u deze dan aan het begin van het neuropsychologisch onderzoek. Kunt u niet wachten tot dit onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling waar het onderzoek plaatsvindt.

Afdeling medische psychologie

  • Telefoon: 0413 - 40 19 90                                                                                                              
  • De polikliniek medische psychologie bevindt zich op route 041