Spring naar de content

Cardioversie

Graag melden:

 

Op ________________________   20___


om ______________________________ uur

bij Ambulant Centrum op route 140

U heeft met uw cardioloog afgesproken dat u een cardioversie krijgt. Een cardioversie is een behandeling onder narcose waarbij met een elektrische schok geprobeerd wordt het hartritme weer in een normaal, regelmatig ritme te krijgen. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van een cardioversie is vooraf vrij goed in te schatten. Vaak treedt er een verbetering op in het hartritme. Het onregelmatige hartritme wordt omgezet in een regelmatig hartritme. Als de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert dan zal, afhankelijk van de situatie, na ongeveer drie weken opnieuw een cardioversie gedaan worden.

Zijn er complicaties of risico's?

Na de behandeling is het mogelijk dat er irritatie of roodheid lichte brandwondjes op de borsthuid ontstaan, op de plek waar de stroomstoot is toegediend. Een cardioversie is niet gevaarlijk ook al lijkt de situatie beangstigend. De ernstigste complicatie die kan voorkomen is het loslaten van een bloedstolsel uit het hart. Uw cardioloog let echter op belangrijke signalen om deze kans zo klein mogelijk te maken. Vandaar ook dat voor de cardioversie de dikte van het bloed (INR) gecontroleerd wordt wanneer u acenocoumarol gebruikt. Mocht hieruit blijken dat het bloed te dik is, neemt de cardioloog geen risico en zal de cardioversie uitgesteld worden.

Hoe bereidt u zich voor?

Opname

Voor deze behandeling wordt u ongeveer een halve dag opgenomen in het ziekenhuis.

U moet nuchter zijn

Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot zes uur vóór uw opname

  • U mag gewoon eten en drinken

Vanaf zes uur vóór uw opname

  • U mag niets meer eten
  • U mag nog wel twee glazen drinken: water, ranja, thee of koffie (eventueel met zoetje of suiker)
  • U mag het volgende NIET meer drinken: melk en/of melkproducten, sappen, koolzuurhoudende dranken, alcohol 

Vanaf twee uur vóór uw opname

  • U mag NIETS meer eten en drinken, ook geen kauwgom of snoepjes
  • een slokje water om eventuele medicijnen in te nemen mag nog wel

Belangrijk: Het is erg belangrijk dat u zich aan de regels rond het nuchter zijn houdt. Als u toch voedsel of drank heeft gebruikt terwijl dat niet mag, kunt u niet geholpen worden. Dan moet uw afspraak naar een later tijdstip of zelfs naar een nieuwe datum worden verschoven.

Medicijnen

U kunt uw medicijnen innemen zoals u dat altijd doet, tenzij de cardioloog dit anders met u afspreekt.

LET OP: Het niet consequent innemen van de bloedverdunner in de weken voorafgaand aan de cardioversie kan ertoe leiden dat de cardioversie niet door kan gaan!

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptiepil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Weer naar huis

Na de behandeling mag u, vanwege de narcose niet zelf actief deelnemen aan het verkeer. Het is daarom goed vooraf al vervoer voor de terugreis te regelen.

Als u diabetes heeft

Als u voor het onderzoek de verpleegkundige vertelt dat u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, kan zij hier rekening mee houden zodat uw dagritme zo min mogelijk verstoord wordt.

Hoe verloopt de behandeling?

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich aan de balie van het Ambulant Centrum, route 140. Een verpleegkundige brengt u dan naar de behandelkamer.

De cardioversie

In de behandelkamer krijgt u een operatiejasje aan en gaat u liggen op het bed. De verpleegkundige sluit u aan op de ECG-monitor. Dit is het apparaat dat uw hartritme registreert. Daarna krijgt u in uw arm een infuusnaaldje waardoor u slaapmedicatie krijgt toegediend. Op uw borst krijgt u twee beschermplaatjes (gelpads) geplakt om uw huid te beschermen tegen mogelijke verbranding. Deze plaatjes voelen wat koud aan. Vlak voor u de narcose krijgt, vragen wij u uw eventuele gebitprothese uit te doen.

De cardioversie vindt plaats onder een kortdurende narcose. Elke narcose heeft een risico. Bij een cardioversie is dat risico klein. Na ongeveer 15 minuten bent u weer goed wakker. Van de narcose heeft u waarschijnlijk geen last. Soms is iemand wat suf of duizelig. Dit gaat vanzelf over. Na de behandeling worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstof gehalte nog een uur gecontroleerd.  Daarna mag u naar huis. Vanwege de narcose mag u de eerste 24 u na de behandeling niet zelf autorijden.

Tijdens de behandeling blijven de anesthesioloog en de cardioloog de hele tijd bij u. De verpleegkundige sluit op de beschermplaatjes twee elektroden aan. Dit zijn metalen plaatjes die elektrische stroompjes kunnen opvangen en doorgeven. Door de elektroden komt een hoeveelheid stroom te lopen, de exacte hoeveelheid bepaalt de cardioloog en hangt af van de situatie van de patiënt. Deze stroom wordt via de beschermplaatjes (gelpads) naar uw hart geleid. De normale prikkelgolf krijgt nu weer een kans waardoor het normale hartritme zich weer kan herstellen.

Als het normale hartritme zich niet herstelt dan wordt de cardioversie, in opdracht van de cardioloog, herhaald. Daarna wordt opnieuw een hartfilmpje gemaakt. Het kan voorkomen dat uw hart binnen korte tijd weer in het oude onregelmatige ritme zit. In overleg kan dan besloten worden de cardioversie direct opnieuw te doen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer vijf minuten. Na de behandeling mag u naar huis nadat u minimaal 1 uur goed wakker bent, tenzij de cardioloog anders beslist. 

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u last hebben van spierpijn en/of een geïrriteerde huid. Een tablet paracetamol (500 mg) of vaseline op de huid verzacht deze ongemakken.

Het is heel belangrijk dat u na de behandeling uw antistolling medicijnen minimaal vier weken blijft innemen zonder dit te onderbreken. Plan daarom in de vier weken na de ingreep geen onderzoeken of ingrepen waarbij het nodig is om de antistolling medicijnen te stoppen, dus óók geen ingrepen bij de tandarts!

Uitslag

Direct na de behandeling verneemt u van de verpleegkundige of de behandeling succesvol is geweest. De cardioloog bespreekt het resultaat van de behandeling met u tijdens de controle op de polikliniek.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze gerust aan de cardioloog of aan de verpleegkundige voorafgaand aan het onderzoek. Ook kunt u contact opnemen met de polikliniek:

Polikliniek cardiologie: 0413 - 40 19 23