Spring naar de content

Hartfalenpoli

Van de cardioloog of verpleegkundige van de verpleegafdeling heeft u deze folder ontvangen zodat u wat meer kunt lezen over hartfalen. Hartfalen is een chronische ziekte. Het is daarom belangrijk dat u leert te leven met deze aandoening. Het betekent ook dat u de rest van uw leven onder controle blijft. In Bernhoven worden patiënten met hartfalen behandeld en begeleid op de hartfalenpoli samen met de cardioloog. In deze folder leest u wat de hartfalenpoli voor u kan betekenen.

Behandeling en begeleiding op hartfalenpoli

De behandeling van hartfalen is erop gericht dat u zo min mogelijk last heeft van de klachten die het gevolg zijn van het hartfalen. Ook is het belangrijk dat bij een snelle verslechtering (dus verergering van de klachten) de behandeling aangepast wordt. Daarnaast zullen we inzetten op zelfmanagment.

Het  hartfalenteam van de hartfalenpoli  bestaat uit cardioloog, physician assistant, verpleegkundig specialist, hartfalenverpleegkundigen, fysiotherapeut en diëtiste die nauw met elkaar samen werken om u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. De cardioloog besteedt aandacht aan de medische zaken zoals diagnostiek, behandelplan en medicijnen. De overige zorgverleners begeleiden u intensief in de noodzakelijke aanpassingen van uw leefgewoonten en behandelplan.

Zij zijn ook de centrale persoon waar u altijd een beroep op kunt doen bij problemen en ongemakken op het gebied van hartfalen. Door de intensieve begeleiding leert u beter en sneller om te gaan met uw ziekte. U leert o.a. dat als de klachten erger worden, deze verslechtering op het juiste moment bij de hartfalenpoli te melden. Hierdoor kan de behandeling sneller bijgesteld worden en kan soms een ziekenhuisopname voorkomen worden.

Hartfalenteam van de hartfalenpoli

Het hartfalenteam  heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met hartfalen. Veelal starten de eerste contacten met het hartfalenteam al in de ziekenhuisfase. Als het kan, bezoekt iemand van het team u al tijdens de opname. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor een eerste bezoek aan de hartfalenpoli. Ook krijgt u een afspraak met de cardioloog. Hoe vaak u op de hartfalenpoli komt hangt af van uw persoonlijke situatie. Meestal komt u in de beginfase vaker en in een latere fase alleen bij klachten. Zit u in eindstadium hartfalen dan kunnen we ook het palliatief team betrekken in uw behandelplan.

Wat kan het hartfalenteam voor u doen?

De zorgverlener uit het hartfalenteam bespreekt samen met u wat uw wensen en verwachtingen zijn. U bent zelf de regisseur en bepaalt dus ook zelf wat er wel en niet gebeurt. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid en de zorgverlener uit het hartfalenteam kan u adviseren.

Het hartfalenteam:

 • Geeft informatie en uitleg over uw ziekte en hoe hiermee om te gaan;
 • Is aanspreekpunt bij vragen of problemen;
 • Overlegt met de cardioloog of de behandeling aangepast moet worden;
 • Stelt u, volgens protocol,  in op de voor u optimale dosis van de hartfalen medicatie;
 • Maar het belangrijkste bent u. Wij verwachten van u dat u actief meewerkt om uw dagelijkse problemen veroorzaakt door hartfalen, zo goed mogelijk te organiseren en waar mogelijk op te lossen.

Toename klachten?

Rondom uw hartfalen is de hartfalenpoli voor u de juiste afdeling. Bij vragen en problemen kunt u altijd met de  hartfalenpoli overleggen tijdens het telefonisch spreekuur. Als het nodig is, vindt bij medische problemen direct overleg plaats met de cardioloog of er wordt meteen een afspraak gemaakt. Is de hartfalenpoli gesloten en u heeft dringende vragen, neem dan contact op met uw huisarts.

Neem in ieder geval contact op met de hartfalenpoli als:

 • uw gewicht toeneemt; in 1 à 2 dagen, 1 à 2 kg; of een langzame stijging van 1 à 2 kg in 1 à 2 weken;
 • uw benauwdheidsklachten toenemen;
 • u `s nachts kortademig wakker wordt;
 • uw hartslag sneller en onregelmatiger is geworden;
 • u duizelig bent;
 • u misselijk bent of last hebt van braken en diarree;
 • uw bovenbuik pijnlijk vol aanvoelt;
 • u een sterk verminderde eetlust heeft;
 • u minder gaat plassen;
 • uw voeten, enkels en benen dikker worden;
 • u last krijgt van kriebelhoest.

LET OP: Als u last krijgt van

 • koorts die langer dan twee dagen duurt en hoger is dan 38.5 graden
 • meer dan drie keer moet braken u daardoor vocht verliest
 • vaker dan drie keer waterdunne diarree

dan moet u uw ochtendmedicijnen NIET innemen, maar eerst contact opnemen met de hartfalenpoli.

Heeft u nog vragen?

De hartfalenpoli is van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 -16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0413 - 40 24 15.

U vindt de hartfalenpoli op route 150

Patiëntenvereniging Harteraad

Harteraad is een patiëntenvereniging voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Harteraad heeft een individueel zorgplan ontwikkeld dat u helpt om verder te komen en het consult in het ziekenhuis voor te bereiden.

U kunt hier dit zorgplan downloaden

Website’s over hartfalen

www.harteraad.nl
www.hartstichting.nl
www.heartfailurematters.org = website in Nederlands