Spring naar de content

Hartfalenpoli

Van de cardioloog of verpleegkundige van de verpleegafdeling heeft u deze folder ontvangen zodat u wat meer kunt lezen over hartfalen. Hartfalen is een chronische ziekte. Dit betekent dat de ziekte wel behandeld kan worden maar niet kan worden genezen. Het is daarom belangrijk dat u leert te leven met deze aandoening. Het betekent ook dat u de rest van uw leven onder controle blijft. In Bernhoven worden patiënten met hartfalen behandeld en begeleid op de hartfalenpoli. In deze folder leest u wat de hartfalenpoli voor u kan betekenen.

Behandeling en begeleiding op hartfalenpoli

De behandeling van hartfalen is erop gericht dat u zo min mogelijk last heeft van de klachten die het gevolg zijn van het hartfalen. Ook is het belangrijk dat bij een snelle verslechtering (dus verergering van de klachten) de behandeling aangepast wordt.

Op de hartfalenpoli werken hartfalenverpleegkundigen. Zij werken nauw samen met uw cardioloog. De cardioloog besteedt vooral aandacht aan de medische zaken zoals diagnostiek, behandelplan en medicijnen. De hartfalenverpleegkundige begeleidt u intensief in de noodzakelijke aanpassingen van uw leefgewoonten. Zij is ook de centrale persoon waar u altijd een beroep op kunt doen bij problemen en ongemakken. Door de intensieve begeleiding leert u beter en sneller om te gaan met uw ziekte. U leert o.a. dat als de klachten erger worden, deze verslechtering op het juiste moment bij de juiste persoon te melden. Hierdoor kan de behandeling sneller bijgesteld worden en kan soms een ziekenhuisopname voorkomen worden.

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van patiënten met hartfalen. Veelal starten de eerste contacten met de hartfalenverpleegkundige(n) al in de ziekenhuisfase. Als het kan, bezoekt zij u al tijdens de opname. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor een eerste bezoek aan de hartfalenpoli. Ook krijgt u een afspraak met de cardioloog op de polikliniek cardiologie. Hoe vaak u op de hartfalenpoli komt hangt af van uw persoonlijke situatie. Meestal komt u in de beginfase vaker en in een latere fase alleen bij klachten.

Wat kan de hartfalen verpleegkundige voor u doen?

De hartfalenverpleegkundige bespreekt samen met u wat uw wensen en verwachtingen zijn. U bent zelf de regisseur en bepaalt dus ook zelf wat er wel en niet gebeurt. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid en de hartfalenverpleegkundige kan u adviseren.

De hartfalenverpleegkundige

 • Geeft informatie en uitleg over uw ziekte en hoe hiermee om te gaan;
 • Is aanspreekpunt bij vragen of problemen;
 • Overlegt met de cardioloog of de behandeling aangepast moet worden;
 • In opdracht van de cardioloog kan de hartfalenverpleegkundige uw medicatie verhogen. Dit gebeurt altijd volgens een protocol.
 • Maar het belangrijkste bent u. Wij verwachten van u dat u actief meewerkt om uw dagelijkse problemen veroorzaakt door hartfalen, zo goed mogelijk te organiseren en waar mogelijk op te lossen .

Toename klachten?

Rondom uw hartfalen is de hartfalenverpleegkundige voor u de centrale persoon. Bij vragen en problemen kunt u altijd met deze verpleegkundige overleggen tijdens het telefonisch spreekuur. Als het nodig is, vindt bij medische problemen direct overleg plaats met de cardioloog of er wordt meteen een afspraak gemaakt. Is de hartfalenpoli gesloten en u heeft dringende vragen, neem dan contact op met uw huisarts.

Neem in ieder geval contact op met de hartfalen verpleegkundige als:

 • uw gewicht toeneemt; in 1 à 2 dagen, 1 à 2 kg; of een langzame stijging van 1 à 2 kg in 1 à 2 weken;
 • uw benauwdheidsklachten toenemen;
 • u `s nachts kortademig wakker wordt;
 • uw hartslag sneller en onregelmatiger is geworden;
 • u duizelig bent;
 • u misselijk (braken/diarree) bent;
 • uw bovenbuik pijnlijk vol aanvoelt;
 • u een sterk verminderde eetlust heeft;
 • u minder gaat plassen;
 • uw voeten, enkels en benen dikker worden;
 • u last krijgt van kriebelhoest.

LET OP: Als u last krijgt van

 • koorts die langer dan twee dagen duurt en hoger is dan 38.5 graden
 • meer dan drie keer moet overgeven en u daardoor vocht verliest
 • vaker dan drie keer waterdunne diarree

dan moet u uw ochtendmedicijnen NIET innemen, maar eerst contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige

Heeft u nog vragen?

Met vragen over de gang van zaken op de hartfalenpoli kunt u altijd terecht bij de hartfalenverpleegkundige en uw cardioloog.

De hartfalenpoli is tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar op 0413 - 40 24 15.

U vindt de hartfalenpoli op route 150

Patiëntenvereniging Harteraad

Harteraad is een patiëntenvereniging voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Harteraad heeft een individueel zorgplan ontwikkeld dat u helpt om verder te komen en het consult in het ziekenhuis voor te bereiden.

U kunt hier dit zorgplan downloaden

Goede website’s over hartfalen:

www.harteraad.nl
www.hartstichting.nl
www.heartfailurematters.org = website in Nederlands