Spring naar de content

Koelen na reanimatie

Deze folder informeert u over het hoe en waarom van het koelen na een reanimatie, ofwel de zogenoemde koel-procedure na een reanimatie. De folder is bedoeld voor patiënten en/of familieleden die worden geconfronteerd met een naaste met een hartstilstand.

Inleiding

Jaarlijks overlijden in ons land teveel mensen buiten het ziekenhuis aan een hartstilstand. In ongeveer de helft van alle gevallen is de oorzaak van een hartstilstand te wijten aan hart- en vaatziekten.

Als er op tijd kan worden gereanimeerd en die poging tot reanimatie is succesvol, dan nog is het herstel meestal beperkt. Reanimatie is gericht op het herstarten van de hartfunctie.

Een gevolg van hartstilstand kan hersenletsel zijn. Hersenletsel ontstaat al binnen een paar minuten nadat de circulatie is gestopt. En dat is dus het geval bij een hartstilstand. Het is daarom belangrijk dat er weer zo snel mogelijk een normaal hartritme is. Na vier tot zes minuten raakt een gedeelte van de hersenen zodanig beschadigd dat normaal functioneren niet meer mogelijk is.

Wat is een hartstilstand?

Bij een hartstilstand stopt het hart met het rondpompen van het bloed. Dat betekent dat er geen zuurstof meer door het lichaam wordt getransporteerd. De organen krijgen geen zuurstof meer. De hersenen reageren hier het eerste op. Dat betekent dat een patiënt met een hartstilstand al na 10 tot 15 seconden bewusteloos raakt. Bij een hartstilstand is het normale hartritme dus ernstig verstoord.

Het hartritme moet zo snel mogelijk weer hersteld worden. Hoe sneller men reageert – dat wil zeggen echt binnen enkele minuten – hoe groter de kans op herstel van het hartritme en dus ook hoe groter de kans dat organen minder beschadigd raken.

Oorzaken van hartstilstand

  • Het hartinfarct, de circulatiestilstand is een complicatie van het hartinfarct.
  • Een ongeval met elektriciteit.
  • Spontaan.
  • Onbekend.

Waarom de koel-procedure?

  • Reanimatie is erop gericht om het hartritme zo snel mogelijk te herstellen, maar is niet gericht op het voorkomen van hersenletsel.
  • De koel-procedure is erop gericht om bij een hartstilstand schade aan de hersenen zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Het effect van koelen?

Nadat de patiënt is gereanimeerd wordt de patiënt gekoeld door middel van bevroren matrasjes op diverse plaatsen van het lichaam. Daardoor wordt de behoefte aan zuurstof verlaagd. Omdat de zuurstofbehoefte laag is, gaan de processen die leiden tot hersenbeschadiging langzamer.

Onderzoek naar deze procedure heeft aangetoond dat een milde koeling tot 32-34 oC de kans op overleving en op herstel van de hersenfunctie vergroot. Daarom beveelt de Europese Reanimatie Raad koeling aan wanneer een patiënt in coma ligt na een hartreanimatie.

Koelprocedure

De patiënt wordt gekoeld door middel van bevroren matrasjes op diverse plaatsen van het lichaam. Er kan ook gebruik worden gemaakt van koude spoelvloeistof via een infuus, via een slangetje in de maag of via een slangetje in de blaas (blaaskatheter). Een temperatuurmeter in de blaas van de patiënt bewaakt de lichaamstemperatuur. De patiënt wordt snel gekoeld naar 32-34 oC en voelt daardoor koud aan. Ook kan de hartslag (of polsslag) laag worden. Na 24 uur wordt de patiënt passief opgewarmd. Dit duurt acht uur. De patiënt is verdoofd (narcose) en ondervindt geen ongemak van de procedure. U kunt de patiënt gewoon aanraken.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling intensive care.

  • Telefoonnummer: 0413 - 40 11 01.