Spring naar de content

Stressecho van het hart

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u binnenkort een onderzoek van uw hart krijgt. Dit onderzoek noemen we stress-echocardiografie. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Wat is een echografie?

Bij een echografie brengen we met geluidsgolven die je niet kunt horen een lichaamsdeel in beeld. In dit geval uw hart. Dit doen we met een instrument dat probe heet. Op de probe doen we wat gel zodat we de probe over de borst kunnen schuiven. De gel voelt wat koud aan.

We zenden geluidsgolven uit die weerkaatsen op het hart en de bloedstroom, dat is de echo. De geluidsgoven worden omgezet in beeld en geluid. Zo zien we op een beeldscherm het hart en kunnen we kijken hoe het hart beweegt en horen wij de bloedstroom. Op het moment dat we bloedstroom meten hoort u de hartslag van u zelf.

Wat is een stressecho?

Tijdens dit echo-onderzoek geven wij een bepaalde medicijn ( Dobutamine) via de bloedbaan via een infuusnaaldje. Uw hart zal, terwijl u rustig op de onderzoekstafel ligt, sneller kloppen zoals dat ook het geval is bij lopen of fietsen. Daarom noemen we het een stressecho. Het onderzoek wordt gedaan door een cardioloog. Tijdens het echo-onderzoek bewaken wij uw hartritme, de bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed en we maken filmpjes van het hart (ECG).

U kunt klachten krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld: hartkloppingen, druk of pijn op de borst, stijging of daling van de bloeddruk, misselijkheid of hoofdpijn. Meld deze klachten altijd aan de laborant. Meestal komen deze klachten door het medicijn Dobutamine wat wordt gegeven. Het stoppen van het infuus zorgt er voor dat de klachten meestal weer snel verdwijnen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij dit onderzoek is de cardioloog aanwezig, samen met één of twee laboranten.

 • U trekt uw bovenkleding uit en neemt plaats op de onderzoekstafel.
 • We sluiten u aan op een monitor met ECG-elektroden. We plakken de elektroden op uw lichaam. Deze elektroden nemen uw hartslag waar en registreren het hartritme.
 • Ook krijgt u een automatische bloeddrukmeter om uw bovenarm.
 • Op uw wijsvinger klemmen we een saturatiemeter, met dit apparaatje meten we uw zuurstof gehalte in uw bloed.
 • daarna krijgt u een infuusnaaldje in een ader in uw arm.
 • U gaat op uw rug of linkerzij liggen en dan maakt de laborant de rustopnames. Daarvoor krijgt u wat geleidingsgel op uw borst. Daarna beweegt de laborant een apparaatje (de probe) over de borstkas op de plaats waar het hart ligt. Op het beeldscherm is het hart van verschillende kanten te zien.
 • Tijdens het onderzoek worden met tussenpozen de linkerkamer en de aortaklep in beeld gebracht om vast te leggen hoe uw hart werkt bij een hogere hartslag.
 • We meten regelmatig uw bloeddruk en een hartfilmpje, elektrocardiogram (ECG),

Als het onderzoek klaar is en uw hartslag weer helemaal gewoon is halen we de zuurstofmeter, het infuus, de bloeddrukmeter en de elektroden weg.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het hele onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Hoe bereidt u zich voor?

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden voor dit onderzoek.

Kom niet alleen naar het ziekenhuis. Neem iemand mee die u begeleidt, want mogelijk voelt u zich na het onderzoek niet helemaal fit. Of kom met het openbaar vervoer.

Waar moet u zijn?

 • U meldt zich aan de balie van poli cardiologie op het afgesproken tijdstip. Route 120.
 • Na het aanmelden gaat u zitten in de wachtruimte van de afdeling functieonderzoek, route 110.
 • De laborant weet dat u hier wacht en komt u hier halen als u aan de beurt bent.

De uitslag

De resultaten van dit onderzoek zijn niet meteen bekend. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. Als er voor u nog geen vervolgafspraak is gemaakt, dan helpt de laborant u hierbij. De cardioloog beoordeelt de beelden en geeft de uitslag aan uw behandelend arts. Uw arts bespreekt de uitslag met u.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan met de polikliniek cardiologie op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur – 17.00 uur op  0413 – 40 19 23.

Kunt u niet op deze afspraak komen? Bel ons dan op voor een nieuwe afspraak.