Spring naar de content

Blindedarm operatie

In overleg met uw behandelend chirurg heeft u besloten om een operatie aan de blindedarm te ondergaan. In deze folder leest u hoe deze operatie in  Bernhoven verloopt. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in het verloop. Dit wordt altijd met u besproken.

De blindedarm

De medische naam voor blindedarm is appendix. Dit betekent letterlijk ’aanhangsel’. De blindedarm bevindt zich op de plaats waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. Dit is rechtsonder in de buik. De blindedarm is echter lang en beweegelijk en daardoor kan een afwijkende ligging ontstaan. De pijnklachten zullen dan meer in het midden en soms zelfs rechtsboven in de buik voorkomen.

Waarom een operatie?

Uw blindedarm is ontstoken of ontstoken geweest. Dit veroorzaakt pijnklachten. De blindedarm wordt uit het lichaam verwijderd om uitbreiding van de ontsteking te voorkomen.

Duur opname

Afhankelijk van uw gezondheidstoestand en de herstelperiode wordt u voor deze operatie een tot twee dagen opgenomen.

Voorbereidingen

Opname

Geplande opname

U krijgt telefonisch bericht van de afdeling Opname Planning wanneer u geopereerd kunt worden. 
Tevens maakt de afdeling Opname Planning voor u een afspraak op het spreekuur van de Operatievoorbereiding.

Acute opname

Als een acute opname nodig is, zal een spoedoperatie plaatsvinden. In dat geval hoeft u van te voren niet naar het spreekuur Operatievoorbereiding. De voorbereidingen vinden dan op de afdeling of op de voorbereidingskamer van de operatiekamers plaats.

Spreekuur Operatievoorbereiding

Bij een geplande opname meldt u zich op de afgesproken tijd op de poli operatievoorbereiding. Daar spreekt u met de anesthesist (de specialist die voor de verdoving zorgt) en een PPO medewerker. 

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

De operatie

Melden

U meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van de afdeling waar u opgenomen wordt.

Voorbereiding

Op de afdeling vinden de voorbereidingen voor de operatie plaats. Dit houdt onder andere in:

  • U krijgt een rustgevend medicijn; meestal een tabletje, waardoor u
     slaperig kunt worden.
  • Verdere voorbereidingen voor de operatie zoals, indien nodig, uw sieraden, kunstgebit en/of lenzen verwijderen.


De verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Op de operatiekamer wordt een infuusnaald ingebracht. Via deze infuusnaald dient de anesthesist een narcosemiddel toe waardoor u in slaap valt. Door middel van apparatuur nemen de anesthesist en zijn team tijdelijk de zorg voor uw lichaam over; bloedsomloop en ademhaling worden gecontroleerd.

Operatie

Tijdens de operatie zal de chirurg in de regel een kleine snede maken rechts onder in de buik. Vervolgens wordt de blindedarm uit het lichaam verwijderd. De wond wordt gehecht.

Na de operatie

Na de operatie komt u eerst op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling. U kunt na de operatie enige wondpijn verwachten. Indien u pijn heeft kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige en krijgt u de voorgeschreven medicatie. Meestal mag u een paar uur na de operatie beginnen met drinken en de volgende dag beginnen met eten. Dit is afhankelijk van uw herstel. Het infuus dat u tijdens de operatie heeft gekregen zal verwijderd worden zodra u voldoende kunt eten en drinken. Als u zich goed voelt mag u uit bed in overleg met de verpleegkundige.

Complicaties

De kans op het ontstaan van complicaties hangt vaak af van de ernst van de ontsteking. Algemene complicaties van een operatie, zoals wondinfectie is altijd mogelijk. In een enkel geval kan na de operatie een wondabces of een abces in de buik ontstaan. 

Het is belangrijk dat u thuis de eerste week na de operatie uw temperatuur in de gaten houdt. Deze mag niet boven de 38,5 C stijgen.

Naar huis

Wanneer

In het algemeen mag u na de operatie naar huis. U krijgt een controle- of bel-afpraak mee voor ongeveer 10 dagen na de operatie op de polikliniek. Dan worden ook eventueel de hechtingen verwijderd.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

U heeft enige tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen deze genezing:

  • Afhankelijk van uw pijnklachten mag u uw activiteiten uitbreiden, met uitzondering van sporten of tillen.
  • De dag na de operatie mag u weer douchen. Zwemmen of in bad gaan mag echter niet totdat u op controle bent geweest.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en u vertrouwt het niet?

Neem dan contact op met:

Polikliniek chirurgie:0413 - 40 19 59, route 041
(tijdens kantooruren)

Spoedeisende hulp  : 0413 - 40 10 00                 
(buiten kantooruren)

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de Spoedeisende hulp van Bernhoven komt. Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.