Spring naar de content

Darmspoelen met een Chait katheter

Darmspoelen is een kunstmatige manier om de ontlasting op gang te brengen. Dit is nodig als u uw ontlasting niet kwijtraakt. Of als u incontinent bent. Bij darmspoelen wordt in het laatste deel van de  darmen, de endeldarm water ingebracht. Het water komt samen met de ontlasting naar buiten.

Darmspoelen met  een Chait katheter is bedoeld om de dikke darm voor een groot deel of helemaal leeg te maken, zodat de klachten van een te volle dikke darm verdwijnen.

Bij een Chait katheter wordt antegraad gespoeld, dat betekent dat het water met de stroom van de ontlasting meegaat, van boven naar beneden dus. Bij normale darmspoelingen gebeurt dit juist tegen de stroomrichting in. Voor een spoeling met een Chait katheter wordt gekozen als de gewone darmspoeling te weinig resultaat oplevert.

Hoe wordt de Chait katheter geplaatst?

Een Chait katheter is een buigzaam siliconen slangetje dat onder plaatselijke verdoving door de buikwand wordt ingebracht in de darm.  De MDL arts controleert of de katheter goed ligt. Dat gebeurt aan het begin van de dikke darm. Het slangetje heeft aan het eind een soort krulstaartje dat voorkomt dat het slangetje niet uit de darm valt. Tijdens deze ingreep krijgt u een licht roesje en plaatselijke verdoving. Om de darm aan de buikwand vast te laten groeien worden drie hechtingen gebruikt. Deze hechtingen worden na twee à drie weken verwijderd.

Waar vindt de ingreep plaats?

De Chait katheter wordt op de poliklinische operatiekamer van Bernhoven in Uden ingebracht.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. U blijft na de ingreep een nacht in het ziekenhuis. De volgende dag mag u naar huis.

Hoe bereidt u zich voor?

Uw darm moet goed leeg zijn zodat het plaatsten van de katheter goed verloopt. U moet ook nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf middernacht voordat de ingreep plaatsvindt niet meer mag eten en drinken.U magook niet roken.  Medicijnen mag u gewoon met water innemen. Gebruikt u, antistollingmedicijnen, overleg dan even met uw behandelend arts hoe u deze moet gebruiken.

Thuis met een Chait katheter en dan?

Uw darm en buikwand moeten eerst genezen. Dat duurt twee weken. Tot die tijd voorbij is moet u met uw ontlasting omgaan zoals u dat gewend was vóór de ingreep.

Als de twee weken voorbij zijn mag u beginnen met darmspoelen via uw nieuwe katheter.

Het is niet gek als er vlak na de plaatsing rondom de katheter enige lekkage ontstaat. |Er kan namelijk de eerste twee weken niet worden gespoeld.Daardoor ksn de ontlasting zich wat gaan ophopen. Het is belangrijk om de plek goed schoon te houden met water. U krijgt hiervoor ook middelen van de continentieverpleegkundige. Deze middelen helpen u om klachten verminderen.

Zijn er complicaties?

Soms komt het voor dat er pijn ontstaat rondom of bij de hechtingen. En een enkele keer komt het voor dat de hechtingen eerder verwijderd moeten worden (als dat nodig is, kan dit onder plaatselijke verdoving).

Wat te doen bij problemen?

Mocht er bijvoorbeeld een probleem ontstaan doordat de katheter los dreigt te zitten of naar buiten komt adviseren wij meteen contact op te nemen met de poli chirurgie, of buiten kantoortijden de afdeling spoedeisende hulp.

Spoedeisende hulp, op werkdagen na 17.00 en vóór 0.700 uur en in de weekenden:

0413 - 40 10 00. Polikliniek chirurgie, op werkdagen tot 17.00 uur bereikbaar op 0413 – 40 19 59, route 041

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet en neem contact op met de polikliniek chirurgie: 0413 – 40 19 59