Spring naar de content

RS virus bij een kind, informatie voor ouders

Algemeen

In deze folder vindt u informatie over het RS-virus, de ernst van een RS-virus infectie en maatregelen om de kans op een infectie bij uw kind te verkleinen.

Bij uw kind wordt vermoed (of is de diagnose wellicht al gesteld) dat er van een RS-virus infectie sprake is. Uw kind is zodanig ziek, dat daarom uw kind wordt opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling.

Wat is het RS-virus

RS-virus is de afkorting van respiratoir syncytieel virus. Dit virus kan een infectie veroorzaken van de bovenste luchtwegen (de neus en de keel) en soms ook van de lagere luchtwegen (de longen en/of de kleinere luchtwegen). Met name jonge kinderen (0 tot 2 jaar) krijgen luchtwegklachten als gevolg van een besmetting met het RS-virus. Het RS-virus komt in epidemieën voor als de buitentemperatuur gaat dalen. Deze epidemieën beginnen vaak in oktober en eindigen in maart.

Hoe kunt u een RS-virus infectie herkennen

De meeste infecties verlopen mild en blijven beperkt tot de bovenste luchtwegen (de neus en de keel). De infectie lijkt dan veel op een gewone verkoudheid met klachten als een loopneus of een verstopte neus. Soms heeft uw kind ook lichte koorts. Als ook de lagere luchtwegen (de longen en/of de kleinere luchtwegen) van uw kind geïnfecteerd raken, kunnen de klachten verergeren tot: veel hoesten, benauwheid en een piepende ademhaling. Waneer als gevolg van deze moeilijke of snelle ademhaling het slapen en drinken van uw kind worden belemmerd, moet u in ieder geval contact opnemen met u huisarts. 

Hoe ernstig is een RS-virus infectie?

Een infectie van de lagere luchtwegen kan leiden tot ademhalingsproblemen, waarvoor uw kind moet opgenomen worden in het ziekenhuis. In Nederland worden jaarlijks zo'n 1000 tot 4000 kinderen onder de 2 jaar in het ziekenhuis opgenomen vanwege een ernstige RS-virus infectie. Enkele van deze kinderen komen terecht op de Intensive Care. De meeste kinderen herstellen volledig en ondervinden bij een luchtweginfectie in de toekomst niet meer problemen dan ieder ander kind.  

Hoe wordt iemand besmet met het RS-virus?

Het RS-virus is een zeer besmettelijk virus. Overdracht van het virus vindt plaats via besmet vocht en slijm ( zoals speeksel en snot ), dat meestal via de handen van besmette personen wordt overgedragen aan niet besmette personen. Als deze persoon daarna met de handen in de eigen ogen, neus of mond wrijft dan besmet hij/zij zichzelf. Omdat het virus buiten het lichaam uren kan overleven, kan het virus ook via besmette voorwerpen zoals speelgoed, leuningen of een gebruikt zakdoekje worden overgedragen. Daarnaast kan het virus ook via de lucht worden overgedragen door niezen of hoesten.

Op plaatsen waar veel mensen komen, zoals wachtkamers en kinderdagverblijven, is de kans om met het virus in aanraking te komen groot. Doordat het virus makkelijk van de een op de ander wordt overgedragen, wordt zo'n tweederde van alle kinderen al in het eerste levensjaar besmet. Omdat een eerder doorgemaakte RS-virus infectie maar beperkte bescherming biedt tegen een nieuwe infectie, lopen elke winter veel kinderen en volwassenen opnieuw een infectie op.

Kinderen met een verhoogd risico op een ernstige RS-virus infectie

Kinderen met een verhoogd risico op een ernstige RS-virus infectie zijn jonge kinderen (0 tot 2 jaar) die:

 • te vroeg geboren zijn,
 • een chronische longaandoening hebben, of
 • een ernstige hartafwijking hebben.

Is een infectie te voorkomen

Door het nemen van een aantal eenvoudige, hygiënische maatregelen is de kans op een RS-virus infectie bij uw kind te verkleinen. Deze maatregelen zijn :

 • Iemand  die in aanraking is geweest met andere kinderen, moet de handen wassen met warm water en zeep voordat hij/zij uw kind aanraakt.
 • Gooi gebruikte zakdoeken /tissues meteen weg.
 • Maak gebruikt speelgoed geregeld grondig schoon.
 • Laat niemand die verkouden is of koorts heeft dicht in de buurt van uw kind komen.
 • Probeer andere kinderen uit de buurt van u zieke kind te houden.
 • Vermijd indien mogelijk drukke plaatsen, zoals créches, dagopvang, wachtkamers en winkelcentra.
 • Rook niet in de buurt van uw kind.

Voorkomen van overdracht

Omdat het RS-virus erg besmettelijk is, wordt uw kind op een isolatiebox verpleegd. Uw kind mag deze kamer gedurende de opname niet verlaten. Dit geldt ook voor u als ouder, broertjes en zusjes, eventueel bezoek en materialen zoals een fles of speelgoed. Uw kind mag dus niet naar de hobby- en speelkamer op de kinder- en jongerenafdeling. Aan de pedagogisch medewerker kunt u wel wat speelgoed voor uw kind op de kamer vragen, mits het speelgoed goed te reinigen is.

Strenge hygiënemaatregelen zijn nodig

Zonder strenge hygiënische maatregelen kan het RS-virus zich snel verspreiden. Daarom is het van belang dat onderstaande regels zorgvuldig in acht genomen worden.

 1. Uw kind wordt op een aparte kamer verpleegd (isolatiebox). Op de deur wordt een kaart opgehangen waarop wordt aangegeven dat er een isolatie geldt.
 2. Ouders/verzorgers die bij hun kind verblijven of op bezoek komen, blijven altijd bij hun kind op de kamer. Bij het verlaten van de kamer moet u:
  • Uw handen desinfecteren met handalcohol. Dit doet u als volgt: breng handalcohol op de droge handen aan. Wrijf de handen nu zorgvuldig over elkaar tot de handen droog zijn. Let op: vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen goed inwrijven.
  • Of was uw handen met water en zeep. als uw handen zichtbaar verontreinigd zijn. Dit doet u als volgt: handen natmaken met water en zeep. Let op: vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen goed wassen. Vervolgens de handen goed afdrogen met een papieren handdoekje.
  • U moet uw handen wassen na:
   • Luierverschoning (na verschoning de luier direct in de afvalemmer deponeren).
   • Toiletbezoek.
   • Het in contact komen met speeksel of neusvocht.
 3. Medewerkers moeten de volgende maatregelen nemen:
  • elke medewerker draagt, bij ieder contact met uw kind, handschoenen, een overschort en een mondneusmasker,
  • na contact met uw kind desinfecteert de medewerker de handen,
  • ook na het uittrekken van de handschoenen desinfecteer de medewerker de handen.

Is er een behandeling?

Als een kind een virusinfectie heeft, is er geen speciale behandeling. Er kunnen geen medicijnen gegeven worden, omdat een virus niet gevoelig is voor bijvoorbeeld antibiotica. In de meeste gevallen blijft de infectie beperkt tot een gewone verkoudheid en is er geen specifieke behandeling nodig. Uw kind herstelt vanzelf van het virus. Waneer uw kind ernstige symptomen van een RS-virus infectie vertoont, wordt hij/zij in het ziekenhuis opgenomen. Hier bestaat de behandeling van de infectie met name uit het verlichten van de symptomen.   

Als uw kind opgenomen wordt in het ziekenhuis

Bij opname in het ziekenhuis gelden bepaalde richtlijnen. Uw kind komt op een aparte kamer te liggen en mag deze niet verlaten. Dit om te voorkomen dat andere kinderen besmet raken. Ook u als ouder dient zoveel mogelijk op de kamer te blijven en bij het betreden en het verlaten van de kamer altijd goed de handen te reinigen. Verder worden de volgende handelingen uitgevoerd:

Onderzoek van het neusvocht

Op indicatie wordt het neusslijm wordt opgevangen om te onderzoeken of het RS-virus er in zit. De verpleegkundige brengt een sonde in de neus in en zuigt hierdoor wat neusslijm op. Vervolgens wordt deze sonde verwijderd. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar zal niet prettig zijn voor uw kind.

Het vrijhouden van de bovenste- en onderste luchtwegen

Bij een verstopte neus krijgt uw kind neusdruppels voorgeschreven. Als uw kind een piepende ademhaling heeft, kan de arts voorschrijven dat uw kind met bepaalde medicijnen moet vernevelen (medicijnen toedienen in de vorm van een spray) en/of door het toedienen van extra zuurstof. 

Voorkomen van uitdroging

Ook wordt erop toegezien dat uw kind voldoende vocht en voedingsstoffen binnen krijgt. Wanneer uw kind slecht eet en drinkt, is het mogelijk dat er voeding via een neussonde (een slangetje in de neus naar de maag ) wordt toegediend.

Koorts

Wanneer uw kind koorts heeft, kan de arts hiervoor medicijnen voorschrijven. 

Vragen  

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen aarzel dan niet deze te bespreken met uw huisarts of eventueel uw kinderarts.

Kinderwebsite

Bernhoven heeft een eigen kinderwebsite: www.bernhovenkids.nl. Hier kunt u, maar ook uw kind(eren) kennis maken met het ziekenhuis. Zo kunt u zich samen voorbereiden op een bezoek aan ziekenhuis Bernhoven.