Spring naar de content

Gebroken neus

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een operatie aan de gebroken neus wordt verricht. Bij deze operatie zet de KNO-arts het gebroken neusbeen recht. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven verloopt.

Voorbereiding

Opname

Voor deze operatie wordt u één dag (soms twee dagen) opgenomen in het ziekenhuis. Opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u op korte termijn een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Dag van de operatie

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/dagbehandeling. Routenummer:140. Hier krijgt u van de verpleegkundige een pijnstiller/ eventueel slaapmiddel ter voorbereiding op de ingreep. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (= narcose). Op de operatieafdeling krijgt u via een infuus in uw arm de verdoving toegediend. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De operatie

Bij de operatie zet de KNO-arts het gebroken neusbeen recht. Uitwendig ontstaan er geen littekens, tenzij er een wond is die gehecht moet worden. In sommige gevallen worden na de operatie tampons in de neus achtergelaten. Dit is om de neus steun te geven. Uitwendig kan de neus worden gesteund met pleisters of een gipskapje.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor.

Na de operatie

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling.

 • In uw arm zit een infuus. Als u geplast heeft, niet misselijk bent en u heeft al wat gedronken, verwijdert de verpleegkundige het infuus.
 • Onder de neus is een gaasje aangebracht omdat er na de operatie bloed of bloederig slijm uit de neus kan komen. Dit is normaal. De verpleegkundige brengt regelmatig een nieuw gaasje aan.
 • De neus is doorgaans niet pijnlijk. Wanneer er na de operatie tampons in uw neus zijn gebracht, kunt u hiervan een drukkend gevoel in de neus en hoofdpijn krijgen. U kunt niet door de neus ademen en u krijgt daardoor een droge mond. Ook is het mogelijk dat uw ogen gaan tranen.
 • U krijgt antibiotica om te voorkomen dat de neus met tampons gaat ontsteken.
 • Als de tampons verwijderd zijn, krijgt u van de verpleegkundige uitleg en instructies over het spoelen van de neus. Dit spoelen is nodig om te voorkomen dat er korsten in de neus ontstaan.

Naar huis

Wanneer

Tenzij anders met u is afgesproken, mag u naar huis wanneer de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt. He wordt aanbevolen om de eerste 24 uur  na de ingreep opvang geregeld te hebben, zodat u niet alleen bent en zonodig geholpen kunt worden. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. 

Adviezen voor thuis

Uw neus heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen de genezing en verminderen de kans op het ontstaan van complicaties:

 • Spoel uw neus zes maal daags met een zoutoplossing (een halve afgestreken theelepel zout oplossen in een beker lauw warm water en met behulp van een spuitje de neus spoelen). Naarmate de neus schoner wordt, kunt u het aantal keren spoelen afbouwen.
 • SNUIT UW NEUS DE EERSTE WEEK NA DE OPERATIE NIET. Het is beter de neus op te halen.
 • Wanneer u een bril draagt, is het van belang ervoor te zorgen dat de neussteuntjes van de bril niet te veel op de breuk rusten. Draai bijvoorbeeld een gaasje om de brug tussen de twee brilglazen, zodat het gewicht wordt verdeeld.
 • Gedurende de eerste week na de operatie mag u niet zwaar tillen, bukken en persen bij de ontlasting. Ook is het raadzaam om geen hete douches te nemen en hete dranken te drinken, vanwege kans op een bloeding.
 • Bij een bloeding rustig blijven zitten en een ijsklontje in de mond tegen gehemelte houden. Eventueel de neus voorzichtig snuiten en sprayen met xylomethazoline 1.0mg/ml
 • In elke neusgat twee pufjes. Negeer de opmerking in de bijsluiter over het niet gebruiken na een neusoperatie. 
 • Een week na de operatie kunt u uw werkzaamheden weer hervatten. Wanneer uw normale werkzaamheden bestaan uit het verrichten van zware lichamelijke handelingen, overleg dit dan eerst met uw behandelend arts.
 • Tot zes weken na de operatie is het belangrijk dat u voorzichtig aan doet! Dus geen contactsporten uitvoeren en geen zware lichamelijke handelingen verrichten.

Problemen thuis

Neem contact op met de polikliniek KNO-heelkunde of met uw huisarts / huisartsenpost, wanneer: 

 • U koorts krijgt boven de 38.5º C.
 • U een kloppende pijn krijgt aan uw neus.
 • Uw neus verstopt blijft en u krijgt deze met spoelen en sprayen niet open.
 • Uw neus flink gaat bloeden en de bloeding niet binnen 15 minuten stopt.

Telefoonnummer polikliniek KNO-heelkunde, 0413 - 40 19 47. Route 020

 

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl