Spring naar de content

Microlaryngoscopie (stembandonderzoek onder narcose)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een stembandoperatie onder narcose wordt verricht. Deze ingreep wordt in de medische taal ook wel `microlaryngoscopie' genoemd. In deze folder leest u hoe een stembandonderzoek in Bernhoven wordt uitgevoerd.

De stembanden

De stembanden zitten in het strottenhoofd. De stembanden gaan open op het moment dat we inademen en ze sluiten als we geluid maken of als we willen hoesten. Om een helder en krachtig stemgeluid te maken zijn twee dingen van belang. De stembanden moeten goed sluiten, anders ontsnapt er valse lucht, je wordt dan hees. En de stembanden moeten soepel kunnen trillen. Is dit niet het geval dan word je schor.

Waarom een operatie?

Als de KNO-arts op de poli kliniek een afwijking heeft gezien op uw stembanden of als u ondanks logopedie toch stemklachten houdt kan besloten worden tot een stembandonderzoek onder narcose waarbij een eventuele afwijking direct kan worden verwijderd.

Hoe bereidt u zich voor?

Opname

Voor deze ingreep wordt u één dag opgenomen op het ambulant centrum/ dagbehandeling .Route 140. Opname planning informeert u over de datum en het tijdstip waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de narcose zorgt).

AMO

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee naar het spreekuur PPO.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Belangrijk

Na de ingreep kunt u zich suf voelen van de verdoving. Daarom wordt u geadviseerd om na de ingreep niet zelf naar huis te rijden. Zorg ervoor dat er iemand met u meegaat of u na de ingreep komt ophalen.

Wat als u niet kunt komen?

Wanneer u niet op het afgesp[roken tijdstip voor de ingreep kunt komen, neem dp tijd contact op met bureau opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

De dag van de ingreep

Melden

Op de afgesproken datum en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling. Route 140. Hier krijgt u van de verpleegkundige een pijnstiller / eventueel slaapmiddel ter voorbereiding op de ingreep.

Verdoving

Een stembandonderzoek vindt plaats onder een algehele verdoving (= narcose). De verdoving wordt toegediend door een infuus in uw arm. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De ingreep

Het onderzoek vindt plaats op de operatiekamer onder algehele verdoving. Bij deze ingreep worden de stembanden met behulp van een microscoop (via een buis) nauwkeurig bekeken. De buis wordt via de mond ingebracht. Zo ontstaan er uitwendig geen littekens. Met deze ingreep kunnen eventuele afwijkingen van de stembanden worden opgespoord en/of behandeld. Tijdens de ingreep bekijkt de KNO-arts uw stembanden en verwijdert zo nodig afwijkend weefsel. Dit weefsel wordt soms opgestuurd voor nader onderzoek.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u wakker op de uitslaapkamer. Hier worden uw bloeddruk, pols en ademhaling extra goed in de gaten gehouden. Hierna gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Hier verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Wanneer de KNO-arts tijdens de ingreep afwijkend weefsel heeft weggenomen, mag u na de ingreep gedurende drie dagen absoluut niet praten (uw arts heeft dit vooraf met u besproken). Dit betekent ook dat u niet mag fluisteren, kuchen en keelschrapen. Ook mag gedurende deze periode niet gerookt worden. Roken is altijd schadelijk voor de stembanden en kan leiden tot ernstige blijvende schade van de stembanden.

Risico's en complicaties

Na de ingreep kan uw keel wat gevoelig zijn, soms voelt de tong wat verdoofd aan. Dit duurt meestal kort en verdwijnt van zelf. Door het gebruik van een starre metalen buis moeten uw tanden of bovenkaak (bij gebitsprothesedragers) beschermd worden tegen beschadiging. Zeer zelden treedt desondanks toch een beschadiging op van gebit of slijmvlies van de bovenkaak. U dient dit te melden aan de behandelend arts. Ondanks dat het doel is om de stem te verbeteren door de operatie kan het heel zelden voorkomen dat de stem verslechterd door littekenvorming op de stembanden.

Naar huis

Wanneer?

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. Vaak is er al een poliklinische controle afspraak voor u gemaakt. Mocht u nog geen afspraak hebben na de operatie maakt u hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Wanneer er tijdens de ingreep weefsel is weggenomen en is opgestuurd voor nader onderzoek, bespreekt de KNO-arts de uitslag hiervan tijdens de controleafspraak. Op de operatiedag zelf krijgt u nog géén uitslag.

Adviezen voor thuis

Na de ingreep mag u gewoon eten en drinken. Let wel op met het eten van sterk gekruid voedsel en het drinken van hete dranken.

  • De eerste 3 tot 5 dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Het is raadzaam om met uw arts te overleggen over het moment waarop u uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt hervatten.
  • Het is mogelijk dat de KNO-arts u adviseert om (binnen één week) na de ingreep een bezoek aan uw behandelend logopedist te brengen. Het is handig hier ruim vóór de ingreep alvast een afspraak voor te maken met uw logopedist ( wachtlijst!).

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.