Spring naar de content

Ureumademtest

U heeft een afspraak voor een ureum ademtest (in medische taal 13C-ureum ademtest). In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt.

Waarom een ureum ademtest?

Een ureum ademtest is een test waarbij uw uitademinglucht onderzocht wordt op de aanwezigheid van de bacterie Helicobacter pylori *. Deze bacterie leidt bij de meeste mensen niet tot een duidelijke ziekte toch kunnen veel mensen er last van hebben. Bij mensen met maagklachten kan de bacterie mogelijk de oorzaak zijn van de klachten. Een ureum ademtest is een simpele, veilige en niet belastende test.
 
* De Australische ontdekkers van de Helicobacter pylori bacterie hebben in 2005 hiervoor de Nobelprijs voor de geneeskunde gekregen.

Gevolgen van bacterie Helicobacterpylori

De Helicobacter pylori wordt ook wel ‘maagzweer bacterie’ genoemd. De bacterie nestelt zich in de maagwand en produceert allerlei schadelijke stoffen. Deze stoffen veroorzaken een blijvende ontsteking van de maagwand, hetgeen maagpijn kan veroorzaken.

Andere gevolgen van de Helicobacter pylori zijn:

De bacterie beschadigt de beschermende laag van de maag en veroorzaakt uiteindelijk bij tien procent van de mensen met deze infectie een zweer in de maag of twaalfvingerige darm.
De bacterie vergroot de kans op een maagbeschadiging als ook andere medicijnen die de maagwand kunnen beschadigen gebruikt worden, bijvoorbeeld aspirine en bepaalde pijnstillers.
Bij een levenslange maagwandontsteking door Helicobacter pylori, is de kans op het krijgen van maagkanker zes tot acht keer groter.

Behandeling

Als de Helicobacter pylori bacterie aangetoond wordt, krijgt u altijd een behandeling. Het uitroeien van deze bacterie is niet eenvoudig. De behandeling bestaat uit het innemen van verschillende medicijnen (antibiotica). Een tweede ureum ademtest, minimaal 4 weken na het beëindigen van de antibiotica kuur, moet aantonen of de behandeling succesvol is geweest.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer mag eten, drinken en roken. Wanneer u pas `s middags het onderzoek krijgt, mag u 's ochtends voor 9.30 uur nog een licht ontbijt (beschuit en thee). Voor het onderzoek mag u uw medicijnen met een slokje water innemen en uw tanden poetsen.

Let op: U mag twee weken voorafgaand aan het onderzoek geen maagzuurremmende medicijnen of antibiotica gebruiken. Indien u Pantopac gebruikt, dient u hiermee 4 weken voor de ureumademtest te stoppen. Deze medicijnen hebben een negatieve invloed op het onderzoek. Overleg daarom met de arts die u naar dit onderzoek verwezen heeft, of u tijdelijk kunt stoppen of dat de afspraak voor de test verzet moet worden.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Melden

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich aan de balie van het Ambulant Centrum, route 140.

Uitvoering Ureumademtest

  • De assistente haalt u op uit de wachtkamer en geeft uitleg over het onderzoek.
  • U blaast, met behulp van een rietje, langzaam in een buisje totdat dit aan de binnenkant beslagen is. 
  • Daarna herhaalt u deze procedure in een tweede buisje.
  • Hierna krijgt u een zuur drankje (water met citroenzuur) te drinken. Het citroenzuur zorgt ervoor dat de Helicobacter pylori bacterie, indien aanwezig, gemakkelijker aan te tonen is.
  • Dan krijgt u water, met daarin opgelost ureum, te drinken. Ureum zorgt ervoor dat de Helicobacter pylori bacterie verandert in een andere stof (13Co2) die aantoonbaar is in de uitademing. Dit proces duurt een half uur, gedurende deze tijd neemt u plaats in de wachtkamer. U mag gedurende deze wachttijd niets eten of drinken. De assistente haalt u, nadat het half uur om is, op uit de wachtkamer.
  • Er worden opnieuw twee ademmonsters genomen. In deze uitademinglucht kan de veranderde stof, indien aanwezig,  in het laboratorium worden aangetoond.
  • Het materiaal wordt voorzien van uw gegevens en opgestuurd naar het onderzoekslaboratorium.

Hoe lang duurt de test?

Het totale onderzoek inclusief wachttijd duurt ongeveer 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van de test is na vier weken bekend en wordt door de behandelende arts met u besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de assistente die het onderzoek uitvoert.
Ook kunt u met vragen betreffende het onderzoek altijd bellen:

  • Telefoonnummer polikliniek MDL:  0413 - 40 19 32