Spring naar de content

Ureumademtest

U heeft een afspraak voor een ureum ademtest (in medische taal 13C-ureum ademtest). In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt.

Waarom een ureum ademtest?

Een ureum ademtest is een test waarbij uw uitademinglucht onderzocht wordt op de aanwezigheid van de bacterie Helicobacter pylori *. Deze bacterie leidt bij de meeste mensen niet tot een duidelijke ziekte toch kunnen veel mensen er last van hebben. Bij mensen met maagklachten kan de bacterie mogelijk de oorzaak zijn van de klachten. Een ureum ademtest is een simpele, veilige en niet belastende test.
 
* De Australische ontdekkers van de Helicobacter pylori bacterie hebben in 2005 hiervoor de Nobelprijs voor de geneeskunde gekregen.

Gevolgen van bacterie Helicobacterpylori

De Helicobacter pylori wordt ook wel ‘maagzweer bacterie’ genoemd. De bacterie nestelt zich in de maagwand en produceert allerlei schadelijke stoffen. Deze stoffen veroorzaken een blijvende ontsteking van de maagwand, hetgeen maagpijn kan veroorzaken.

Andere gevolgen van de Helicobacter pylori zijn:

De bacterie beschadigt de beschermende laag van de maag en veroorzaakt uiteindelijk bij tien procent van de mensen met deze infectie een zweer in de maag of twaalfvingerige darm.
De bacterie vergroot de kans op een maagbeschadiging als ook andere medicijnen die de maagwand kunnen beschadigen gebruikt worden, bijvoorbeeld aspirine en bepaalde pijnstillers.
Bij een levenslange maagwandontsteking door Helicobacter pylori, is de kans op het krijgen van maagkanker zes tot acht keer groter.

Behandeling

Als de Helicobacter pylori bacterie aangetoond wordt, krijgt u altijd een behandeling. Het uitroeien van deze bacterie is niet eenvoudig. De behandeling bestaat uit het innemen van verschillende medicijnen (antibiotica). Een tweede ureum ademtest, minimaal 4 weken na het beëindigen van de antibiotica kuur, moet aantonen of de behandeling succesvol is geweest.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer mag eten, drinken en roken. Wanneer u pas `s middags het onderzoek krijgt, mag u 's ochtends voor 9.30 uur nog een licht ontbijt (beschuit en thee). Voor het onderzoek mag u uw medicijnen met een slokje water innemen en uw tanden poetsen.

Let op: U mag twee weken voorafgaand aan het onderzoek geen maagzuurremmende medicijnen of antibiotica gebruiken. Indien u Pantopac gebruikt, dient u hiermee 4 weken voor de ureumademtest te stoppen. Deze medicijnen hebben een negatieve invloed op het onderzoek. Overleg daarom met de arts die u naar dit onderzoek verwezen heeft, of u tijdelijk kunt stoppen of dat de afspraak voor de test verzet moet worden.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich aan de balie van het Ambulant Centrum, route 140.

Uitvoering Ureumademtest

  • De assistente haalt u op uit de wachtkamer en geeft uitleg over het onderzoek.
  • U blaast, met behulp van een rietje, langzaam in een buisje totdat dit aan de binnenkant beslagen is. 
  • Daarna herhaalt u deze procedure in een tweede buisje.
  • Hierna krijgt u een zuur drankje (water met citroenzuur) te drinken. Het citroenzuur zorgt ervoor dat de Helicobacter pylori bacterie, indien aanwezig, gemakkelijker aan te tonen is.
  • Dan krijgt u water, met daarin opgelost ureum, te drinken. Ureum zorgt ervoor dat de Helicobacter pylori bacterie verandert in een andere stof (13Co2) die aantoonbaar is in de uitademing. Dit proces duurt een half uur, gedurende deze tijd neemt u plaats in de wachtkamer. U mag gedurende deze wachttijd niets eten of drinken. De assistente haalt u, nadat het half uur om is, op uit de wachtkamer.
  • Er worden opnieuw twee ademmonsters genomen. In deze uitademinglucht kan de veranderde stof, indien aanwezig,  in het laboratorium worden aangetoond.
  • Het materiaal wordt voorzien van uw gegevens en opgestuurd naar het onderzoekslaboratorium.

Hoe lang duurt de test?

Het totale onderzoek inclusief wachttijd duurt ongeveer 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van de test is na vier weken bekend en wordt door de behandelende arts met u besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de assistente die het onderzoek uitvoert.
Ook kunt u met vragen betreffende het onderzoek altijd bellen:

  • Telefoonnummer polikliniek MDL:  0413 - 40 19 31