Spring naar de content

Adviezen voor thuis na de behandeling van een ontstoken wortelpunt

U bent behandeld door de mond-, kaak- en aangezichtschirurg in verband met een ontstoken wortelpunt. Onder plaatselijke verdoving is een snee in het tandvlees gemaakt. De mond-, kaak en aangezichtschirurg heeft met een boortje de wortelpuntontsteking weggehaald. Om te zorgen dat de onsteking niet opnieuw kan ontstaan, is de wortelpunt van de tand of kies iets ingekort. De ingekorte wortelpunt is afgesloten met vulmateriaal. De wond is daarna schoongespoeld en gehecht met oplosbare hechtingen. In deze folder krijgt u adviezen voor thuis voor na de behandeling van een ontstoken wortelpunt.

Adviezen voor thuis

Pijn

Na de behandeling kan de wond in uw mond pijnlijk zijn. Voor de pijn mag u pijnstillers gebruiken. Van de polikliniekassistente krijgt u hiervoor een recept mee naar huis. De verdoving is na ongeveer twee tot vier uur na de behandeling uitgewerkt. Begin met het innemen van de pijnstillers voordat de verdoving is uitgewerkt. Als de gegeven pijnstiller (Brufen) niet voldoende helpt mag u daarnaast ook nog 4x daags 2x een paracetamol van 500 mg innemen. De pijn kán in de eerste drie dagen toenemen, maar neemt daarna langzaam af.

Zwelling

Na de behandeling kunnen uw wang en lip gaan zwellen. Om de zwelling te beperken, kunt u na de behandeling een plastic zakje of een washandje met ijsblokjes tegen uw wang en lip houden (gedurende ongeveer een uur). Het is belangrijk dat u hiermee zo snel mogelijk na de ingreep begint. We adviseren u om de eerste dagen na de behandeling niet in de zon te gaan zitten bij een temperatuur boven de 25 graden. Eventuele zwelling neemt na ongeveer vier dagen langzaam af.

Nabloeding

Wanneer u na de behandeling even wilt gaan liggen, leg dan een extra kussen onder uw hoofd. Dit in verband met de kans op een nabloeding. Gebruik de eerste twee tot drie dagen na de ingreep ook een extra kussen bij het slapen gaan. U mag niet spugen of kracht zetten om het bloed uit de mond te verwijderen. Bloed voorzichtig afdeppen of voorzichtig met wat water uit uw mond laten lopen. Op deze manier heeft u minder kans op een nabloeding.

Koorts

De eerste dagen na de behandeling kunt u koorts hebben. Dit is niet verontrustend.

Mondverzorging

  • Een goede mondhygiëne na de behandeling is belangrijk. Poets ook op de plaats van de behandeling normaal uw tanden en kiezen.
  • Vanaf de dag na de behandeling  moet u drie tot vier keer de mond spoelen met de spoelvloeistof die u op recept heeft gekregen. Als u de spoelvloeistof niet kunt verdragen moet u de mond drie tot vier keer per dag spoelen met een zoutoplossing. (los twee theelepels zout op in een liter gekookt water) Doe dit tot vier à vijf dagen na de behandeling.
  • Het is beter de eerste vijf dagen na de behandeling niet te roken, omdat roken de genezing niet bevordert.
  • Ook is het verstandig om het 2 á 3 dagen lichamelijk rustig aan te doen, dus niet zwaar tillen, voorover hangen et cetera. U mag ook even niet sporten.

Hechtingen

In de meeste gevallen is uw tandvlees gehecht met zelfoplossend hechtmateriaal wat na veertien dagen is opgelost. Soms is hechtmateriaal gebruikt dat niet vanzelf oplost. In dat geval krijgt u van de polikliniekassistente een afspraak mee voor het verwijderen van hechtingen.

Afspraak tandarts

We adviseren u om een half jaar na de behandeling een foto van de plaats van de behandeling te laten maken door uw tandarts. Hierdoor kan de tandarts nagaan of het bot goed is ingegroeid.

Problemen thuis

Bij problemen na de behandeling neemt u tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie telefoonnummer: 0413 - 40 19 26. Buiten kantooruren belt u naar de spoedeisende hulp, telefoonnummer: 0413 - 40 10 00.

Neem contact op wanneer:

  • U koorts krijgt boven de 39 graden.
  • De zwelling en/of pijn na vier dagen niet afneemt
  • De wond gaat bloeden en het bloeden niet stopt.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtskchirurgie. De polikliniek is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar telefoonnummer: 0413 - 40 19 26. Route:150.