Spring naar de content

E.M.G. onderzoek (Elektro-myografie)

Uw behandelend arts heeft voor u een EMG-onderzoek aangevraagd. Een electro-myografie (EMG) is een onderzoek waarbij de werking van de zenuwbanen en spieren gemeten en geregistreerd wordt. Hiermee proberen we achter de oorzaak van uw klachten te komen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant(e) KNF en eventueel een neuroloog.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Veel metingen zijn afhankelijk van de lichaamstemperatuur. Het is belangrijk dat u geen koude voeten en/ of handen heeft. Houdt u hier alstublieft rekening mee.
  • Het is prettig als uw armen en/ of benen gemakkelijk ontbloot kunnen worden.
  • Zo mogelijk voor het onderzoek aan de handen uw sieraden, ook horloge, afdoen.
  • Vertel uw arts als u een ICD heeft, want in dat geval kan dit onderzoek niet worden gedaan.

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptiepil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan contact op met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30 voor een nieuwe afspraak.

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie. Voor dit onderzoek meldt u zich aan de balie op route 120. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoektafel. Afhankelijk van uw klachten worden er verschillende metingen verricht.

1. Zenuwgeleidingsonderzoek 

(uitgevoerd door laboranten)
Op verschillende plaatsen op de huid, boven een spier, worden elektroden geplaatst. U krijgt via een apparaatje (stimulator) kleine stroompulsjes toegediend. Deze stroompulsjes kunnen soms wat onaangenaam aanvoelen, maar zijn ongevaarlijk. De elektroden vangen het signaal op en geven het door aan de computer. De signalen komen als een grafiek op het beeldscherm.

2. Eventueel aanvullend  Spieronderzoek

(uitgevoerd door de neuroloog)
De neuroloog brengt een zeer dun naaldje (elektrode) in de spier, dit voelt als een speldeprik en kan soms onaangenaam aanvoelen. Hiermee zien en horen wij elektrische signalen van de spieren die de computer omzet in grafieken.
Het onderzoek is meestal niet pijnlijk.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt, afhankelijk van de vraagstelling, gewoonlijk 15 tot 45 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunnen de spieren eventueel stijf aanvoelen, maar dit gaat spoedig weer over.

De uitslag

Als de neuroloog bij het onderzoek aanwezig is, krijgt u de uitslag meteen na het onderzoek. Als de neuroloog niet bij het onderzoek aanwezig is, is er voor u een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30.