Spring naar de content

E.M.G. onderzoek (Elektro-myografie)

Uw behandelend arts heeft voor u een EMG-onderzoek aangevraagd. Een electro-myografie (EMG) is een onderzoek waarbij de werking van de zenuwbanen en spieren gemeten en geregistreerd wordt. Hiermee proberen we achter de oorzaak van uw klachten te komen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant(e) KNF en eventueel een neuroloog.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Veel metingen zijn afhankelijk van de lichaamstemperatuur. Het is belangrijk dat u geen koude voeten en/ of handen heeft. Houdt u hier alstublieft rekening mee.
  • Het is prettig als uw armen en/ of benen gemakkelijk ontbloot kunnen worden.
  • Zo mogelijk voor het onderzoek aan de handen uw sieraden, ook horloge, afdoen.
  • Vertel uw arts als u een ICD heeft, want in dat geval kan dit onderzoek niet worden gedaan.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan contact op met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30 voor een nieuwe afspraak.

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie. Voor dit onderzoek meldt u zich aan de balie op route 120. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoektafel. Afhankelijk van uw klachten worden er verschillende metingen verricht.

1. Zenuwgeleidingsonderzoek 

(uitgevoerd door laboranten)
Op verschillende plaatsen op de huid, boven een spier, worden elektroden geplaatst. U krijgt via een apparaatje (stimulator) kleine stroompulsjes toegediend. Deze stroompulsjes kunnen soms wat onaangenaam aanvoelen, maar zijn ongevaarlijk. De elektroden vangen het signaal op en geven het door aan de computer. De signalen komen als een grafiek op het beeldscherm.

2. Eventueel aanvullend  Spieronderzoek

(uitgevoerd door de neuroloog)
De neuroloog brengt een zeer dun naaldje (elektrode) in de spier, dit voelt als een speldeprik en kan soms onaangenaam aanvoelen. Hiermee zien en horen wij elektrische signalen van de spieren die de computer omzet in grafieken.
Het onderzoek is meestal niet pijnlijk.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt, afhankelijk van de vraagstelling, gewoonlijk 15 tot 45 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunnen de spieren eventueel stijf aanvoelen, maar dit gaat spoedig weer over.

De uitslag

Als de neuroloog bij het onderzoek aanwezig is, krijgt u de uitslag meteen na het onderzoek. Als de neuroloog niet bij het onderzoek aanwezig is, is er voor u een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30.