Spring naar de content

EEG onderzoek (Elektro-encephalogram)

Uw behandelend arts heeft voor u een EEG-onderzoek aangevraagd.  Een elektro-encefalogram (EEG) is een registratie van de elektrische activiteit van de hersenen. De specialist krijgt hierdoor meer inzicht in het functioneren van de hersenen en kan de aard en de plaats van eventuele stoornissen bepalen.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Was voor het onderzoek thuis uw haar, eventueel al de avond tevoren. Gebruik daarna geen crème, gel of haarlak en zorg dat uw haar droog is als het onderzoek begint.
  • Eventueel oorbellen of contactlenzen graag vóór het onderzoek uitdoen.
  • Als u een medicijnkaart (AMO) heeft, deze kaart meenemen.

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptiepil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan contact op met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30 voor een nieuwe afspraak.

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling  klinische neurofysiologie. Voor deze afspraak meldt u zich aan de balie op route 120.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. U krijgt een muts op waarin elektroden zitten. Elektroden zijn kleine metalen plaatjes die elektrische stroompjes, gemaakt door de hersenen, opvangen en doorgeven. De elektroden zijn verbonden aan een computer die de gegevens registreert. Voor een goede werking van de elektroden brengt de laborant(e) een elektrodepasta aan. Dit is niet pijnlijk maar kan wat onaangenaam aanvoelen.
Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, wordt u gevraagd tijdens de registratie rustig te blijven liggen en de ogen veelal gesloten te houden. Tijdens het laatste deel van de registratie wordt er een  lamp voor uw ogen geplaatst die met tussenpozen knippert. Na de registratie wordt de muts verwijderd, evenals de elektrodepasta.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt gewoonlijk ongeveer 60 minuten, waarvan ongeveer 30 minuten voor de registratie. 

Na het onderzoek

Thuis is een normale wasbeurt met water en shampoo voldoende om uw haar weer schoon te krijgen.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de neuroloog en daarna doorgestuurd naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Er is voor u al een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met afdeling klinische neurofysiologie telefoonnummer: 0413 - 40 15 30.