Spring naar de content

EEG onderzoek (Elektro-encephalogram)

Uw behandelend arts heeft voor u een EEG-onderzoek aangevraagd.  Een elektro-encefalogram (EEG) is een registratie van de elektrische activiteit van de hersenen. De specialist krijgt hierdoor meer inzicht in het functioneren van de hersenen en kan de aard en de plaats van eventuele stoornissen bepalen.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Was voor het onderzoek thuis uw haar, eventueel al de avond tevoren. Gebruik daarna geen crème, gel of haarlak en zorg dat uw haar droog is als het onderzoek begint.
  • Eventueel oorbellen of contactlenzen graag vóór het onderzoek uitdoen.
  • Als u een medicijnkaart (AMO) heeft, deze kaart meenemen.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan contact op met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30 voor een nieuwe afspraak.

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling  klinische neurofysiologie. Voor deze afspraak meldt u zich aan de balie op route 120.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. U krijgt een muts op waarin elektroden zitten. Elektroden zijn kleine metalen plaatjes die elektrische stroompjes, gemaakt door de hersenen, opvangen en doorgeven. De elektroden zijn verbonden aan een computer die de gegevens registreert. Voor een goede werking van de elektroden brengt de laborant(e) een elektrodepasta aan. Dit is niet pijnlijk maar kan wat onaangenaam aanvoelen.
Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, wordt u gevraagd tijdens de registratie rustig te blijven liggen en de ogen veelal gesloten te houden. Tijdens het laatste deel van de registratie wordt er een  lamp voor uw ogen geplaatst die met tussenpozen knippert. Na de registratie wordt de muts verwijderd, evenals de elektrodepasta.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt gewoonlijk ongeveer 60 minuten, waarvan ongeveer 30 minuten voor de registratie. 

Na het onderzoek

Thuis is een normale wasbeurt met water en shampoo voldoende om uw haar weer schoon te krijgen.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de neuroloog en daarna doorgestuurd naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Er is voor u al een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met afdeling klinische neurofysiologie telefoonnummer: 0413 - 40 15 30.