Spring naar de content

TIA onderzoek

Omdat uw huisarts denkt dat u misschien een TIA heeft gehad, komt u naar de polikliniek neurologie van Bernhoven. Tijdens deze afspraak krijgt u enkele onderzoeken en bespreekt u uw situatie met de neuroloog. In deze folder leest u wat een TIA is hoe het TIA onderzoek verloopt.

Wat is een TIA?

Een TIA is de afkorting van Transient Ischaemic Attack. Een TIA is een neurologische aandoening. Het is een voorbijgaande aanval waarbij de bloeddoorstroming van een deel van de hersenen even wordt onderbroken. De oorzaak daarvan is niet altijd te vinden, maar vaak komt dit door een stolseltje in de halsslagaders. De verschijnselen van een TIA zijn meestal binnen 24 uur verdwenen.
Welke verschijnselen dit zijn, is afhankelijk van welk deel van de hersenen zijn getroffen. Vaak is er sprake van een tijdelijke verlamming van een lichaamsdeel of een gezichtshelft, of verloopt spreken en/of begrijpen van de taal tijdelijk wat moeilijker.

In de regel heeft een TIA op zichzelf weinig ernstige gevolgen, maar het is wel belangrijk er aandacht aan te schenken omdat een TIA een voorloper kan zijn van een (veel ernstigere) beroerte.

Hoe bereidt u zich voor?

U moet vanaf 0.00 uur (middernacht) nuchter zijn voor het bloedonderzoek, dus vanaf die tijd mag u niet meer eten en drinken. Een glas water mag wel. Als u medicijnen gebruikt, mag u deze wel innemen.

Geplande afspraken voor het TIA onderzoek

 • Om 8.15 uur meldt u zich nuchter op de polikliniek neurologie van Bernhoven in Uden, route 020.
 • Vandaar gaat u samen met een gastvrouw naar het laboratorium voor nuchter bloedprikken. 
 • U wordt aangemeld op afdeling neurologie B3-Oost.
 • U krijgt hier een ontbijtje.
 • Dan volgen er enkele onderzoeken:
 • Meting bloeddruk
 • Duplex halsvaten
 • CT schedel óf een MRI van de schedel, de neuroloog bepaalt of u een CT dan wel een MRI krijgt
 • ECG
 • Op het einde van de ochtend / begin van de middag staat het gesprek en onderzoek gepland met de neuroloog. De onderzoeksresultaten van de ochtend zijn dan bekend.
 • Na het gesprek met de neuroloog volgt, indien nodig, een gesprek met de verpleegkundige van de afdeling om de nazorg te bespreken. Dit gesprek vindt plaats tussen 12.30 - 13.00 uur.

Wat is een ECG?

Een ECG (Elektro Cardiogram) is een onderzoek waarbij de elektrische ­activiteit van het hart bekeken wordt. Het ECG is beter bekend als ‘hartfilmpje’. Dit onderzoek wordt gedaan door een doktersassistente.
Tijdens het onderzoek ligt u met ontbloot bovenlichaam op een onderzoektafel. Om uw armen en benen wordt een bandje vastgemaakt. Op uw borst worden zes zuignapjes geplaatst. De bandjes en zuignapjes houden kleine metalen plaatjes op hun plaats. De plaatjes worden met draadjes verbonden aan het ECG-apparaat. Dit apparaat vangt de elektrische activiteit op en zet dit om in grafieken.

Om de meting goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de huid en de plaatjes. daarom wordt er onder de plaatjes een gel aangebracht die dient als geleidingsmiddel. Dit voelt even koud aan. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer tien minuten.

Wat is een CT van de schedel?

CT staat voor Computer Tomografie. Dit is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenstralen doorsnedefoto’s worden gemaakt van uw schedel. Het CT-apparaat ziet er uit als een grote kast met een ronde opening waarin u uw hoofd moet leggen. Het apparaat maakt geluid, maar het onderzoek doet geen pijn.

Wat is een MRI van de schedel?

Een MRI onderzoek wordt gemaakt met een magneet die bepaalde signalen van het te onderzoeken lichaamsdeel opvangt en die omzet in beeld. In dit geval dus van de schedel. Het onderzoek doet geen pijn en is niet gevaarlijk. Wel levert het soms beter beeld en dus meer informatie op. Zie de folder MRI-onderzoek voor meer informatie.

Zwangerschap

Bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn, neem dan vooraf telefonisch contact op met de poli neurologie of afdeling radiologie.

Risico’s en complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo klein dat de kans op schadelijke effecten zeer klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Verloop van het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
De laborant(e) komt u halen uit de wachtruimte en vertelt wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek ligt u op een verschuifbare tafel. Uw hoofd wordt in de ronde opening van het apparaat geschoven. De röntgenbuis die in het apparaat zit draait om u heen en maakt verschillende foto’s, telkens vanuit een andere hoek. Het draaien van de buis geeft een zoemend geluid. Het is belangrijk dat u zich tijdens dit onderzoek probeert te ontspannen en stil blijft liggen. De foto’s kunnen namelijk mislukken als u zich beweegt. Het maken van de foto’s is volkomen pijnloos.

Hoe lang duurt het?

Het CT-onderzoek duurt ongeveer vijf tot vijftien minuten. Als het onderzoek klaar is, vertelt de laborante u wanneer u weer kunt gaan. De uitslag hoort u tijdens het gesprek met de neuroloog.

Wat is een duplexonderzoek?

Het duplexonderzoek helpt eventuele verstoppingen of afwijkingen op te sporen in de slagaders van uw hals. Het onderzoek geeft ook informatie over de richting en de snelheid waarmee het bloed door de vaten stroomt.

Eigenlijk is dit een combinatie van twee onderzoeken: een echografie en een doppler onderzoek. Beide onderzoeken worden tegelijkertijd uitgevoerd. Echografie is het onderzoek waarbij met geluidsgolven via een zogenoemde transducer de vaten zichtbaar worden gemaakt. De geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De geluidsgolven weerkaatsen op de vaten, de echo van die weerkaatsing wordt in beeld gebracht.
Doppleronderzoek is een speciale vorm van echografie die de snelheid en richting van de bloedstroom zichtbaar en hoorbaar maakt. Het onderzoek is volkomen pijnloos en wordt uitgevoerd door een speciaal hiervoor opgeleide laborant(e).

Hoe verloopt het duplexonderzoek?

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

De laborant(e) haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de onderzoekkamer. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoektafel. U moet uw hals ontbloten. Tijdens het onderzoek is het licht uit zodat het beeldscherm goed zichtbaar is.

Op de plek waar het bloedvat moet worden onderzocht, wordt gel op uw huid aangebracht. Dit kan wat koud aanvoelen. De gel zorgt voor een goede geleiding van de geluidsgolven. De laborante beweegt de transducer over de huid. De transducer brengt de geluidsgolven over die als beelden op de monitor zichtbaar worden.

Hoe lang duurt het?

DDat hangt af van wat en hoeveel onderzocht moet worden, maar meestal duurt het ongeveer dertig minuten. De neuroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek.

Om rekening mee te houden

 • Zoals aan het begin al beschreven: u moet vanaf middernacht nuchter zijn.  Medicijnen innemen met water mag wel. Heeft u diabetes, neem dan van tevoren contact op met de polikliniek neurologie.
 • het hele TIA onderzoek duurt alles bij elkaar ongeveer 4 tot 4,5 uur.
  U bent deze tijd op afdeling B3 oost. Tussen de verschillende onderzoeken door mag u het ziekenhuis niet verlaten.
 • U mag een begeleider mee nemen die u gedurende de dag gezelschap houdt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel niet en stel deze aan de assistente van de polikliniek neurologie.

 • Telefoonnummer polikliniek neurologie Uden :  0413 - 40 19 53, route 020.

Ruimte voor eventuele vragen