Spring naar de content

VEP-onderzoek (Visual Evoked Potential)

Wat is een VEP-onderzoek?

Uw behandelend arts heeft voor u een VEP-onderzoek aangevraagd.

Het doel van een VEP (de afkorting betekent Visual Evoked Potential) is het meten van de reactie van de hersenen op een visuele prikkel (visueel betekent: iets wat u kunt zien). Hiermee krijgen we informatie over de werking van het netvlies in het oog, de oogzenuw en de verbindingen hiervan met de hersenen. Een VEP kan bijvoorbeeld worden aangevraagd bij een achteruitgang van het gezichtsvermogen.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Was uw haar voor het onderzoek, eventueel de avond van tevoren. Gebruik daarna geen crème, gel of haarlak en zorg dat uw haar droog is als het onderzoek begint.
  • Als u een bril of contactlenzen draagt dient u deze mee te nemen.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Wat moet u doen als u uw afspraak niet na kunt komen?

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan contact op met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30 voor een nieuwe afspraak.

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie. Voor deze afspraak meldt u zich aan de balie op route 120. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel in een donkere kamer. Bij het begin van het onderzoek worden door de laborant(e) enkele elektroden(kleine metalen plaatjes) op uw hoofd geplakt. Vervolgens kijkt u naar een vast punt op een beeldscherm. Om de beurt wordt het rechter- of linkeroog onderzocht.
De reacties van de ogen en de hersenen op deze lichtprikkels worden doorgegeven aan de computer voor verdere verwerking.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Hoe lang het onderzoek duurt, verschilt per patiënt. Maar in zijn algemeenheid moet u rekenen op 30 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

Thuis is een normale wasbeurt met water en shampoo voldoende om uw haar weer schoon te krijgen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Er is voor u al een  vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon 0413 - 40 15 30.