Spring naar de content

Hemi-knieprothese volgens Signature techniek

Inleiding

In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten, dat de versleten gewrichtsoppervlakken van uw knie vervangen worden. De versleten gewrichtsoppervlakken bevinden zich bij u uitsluitend aan de binnenzijde  van de knie, waardoor er bij u gekozen is voor een halve knieprothese.  (In vaktermen heet zo’n knieprothese een hemi knieprothese).                          
Er worden al jaren hemi knieprotheses in dit ziekenhuis geplaatst. Maar door de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zijn wij nu in staat om een nog succesvollere behandeling aan te kunnen bieden door het gebruik van de signaturetechniek.

De Signaturetechniek

Bij de Signaturetechniek worden de zaagmallen die nodig zijn om de prothese op uw onder- en bovenbeen te kunnen plaatsen voor u op maat gemaakt. Ieder mens is uniek. Dit geldt ook voor de vorm van het boven- en onderbeen en de wijze waarop arthrose heeft geleid tot vervormingen in uw gewricht.
Signature biedt de mogelijkheid om met behulp van een MRI mallen te maken, die exact passend zijn voor u. Deze mallen worden tijdens de ingreep gebruikt om het boven- en onderbeen voor te bereiden op de plaatsing van de prothese.

Hoe werkt Signature?

In principe wordt er bij iedereen een MRI (Magnetic Resonance Imaging) gemaakt. Hoewel u aan uw knie geopereerd wordt, wordt er een scan gemaakt van zowel uw heup, knie en enkel. Met behulp van de scan wordt de zogenaamde ‘gewrichtsas’ bepaald. Dit is een rechte lijn door de genoemde gewrichten en is van belang omdat uw been enigszins vergroeid kan zijn ten gevolge van de arthrose. Met behulp van de gewrichtsas kan berekend worden hoe de prothese geplaatst moet worden om uw been als het ware recht te zetten.
Aan de hand van de scans wordt met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma een 3-dimensionaal model gemaakt van uw kniegewricht. Met behulp van dit model wordt berekend hoe de mallen er precies uit moeten zien. Voordat de mallen geproduceerd worden, zal uw eigen orthopeed de berekeningen en de mallen controleren en goedkeuren.
Tijdens de ingreep worden met behulp van de mallen uw onder- en bovenbeen zo voorbereid, dat de prothese snel en precies passend geplaatst kan worden, waardoor het risico op infecties en complicaties waarschijnlijk afneemt.

De voor en nadelen van Signature

Voordelen

De belangrijkste voordelen van de Signaturetechniek zijn:    

  • Signature maakt een nauwkeurigere plaatsing van de prothese mogelijk.
  • Signature biedt de mogelijkheid om de operatie sneller te laten verlopen.
  • Doordat het mergkanaal niet geopend wordt, heeft u kans op minder bloedverlies.
  • De kortere operatietijd en het niet openen van het mergkanaal verlagen waarschijnlijk het risico op infecties en complicaties.

Nadelen

De mogelijk nadelen van de Signaturetechniek komen voort uit het gebruik van de MRI scan en de tijd die nodig is om de mallen te produceren. Zowel het plannen van de scan, als de productie van de mallen leiden ertoe, dat de tijd tussen het besluit om te opereren en de uiteindelijke operatiedatum op kan lopen. De productie van de mallen kost ongeveer 4 weken. Het is daarom noodzakelijk, dat u 6 weken voor de geplande operatiedatum naar het ziekenhuis komt om een MRI scan te laten maken.

Meer informatie

In het informatieboekje 'Een knieprothese' vindt u aanvullende informatie over de voorbereiding op de operatie, de opname in het ziekenhuis en over de nazorg. Dit boekje vindt u ook digitaal terug op de website van het ziekenhuis: www.bernhoven.nl        

Vragen

Voor verdere informatie en vragen kunt u terecht bij uw behandelend orthopedisch chirurg.

  • Polikliniek orthopedie: 0413 - 40 19 71, route 041