Spring naar de content

Facetdenervatie, blokkade van de facetgewrichten

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een facetdenervatie te verrichten.
In deze folder leest u hoe deze behandeling in het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn.

Wat u moet weten over de vergoeding door de zorgverzekeraar

Tot en met 2014 werd deze behandeling op grote schaal uitgevoerd en werd deze vergoed door de zorgverzekering. Wegens te weinig wetenschappelijk bewijs over het effect van deze behandeling in de lage rug, wordt deze behandeling sinds 2015 niet meer vergoed. In enkele gevallen kan de pijnspecialist toch van mening zijn dat het uitvoeren van deze behandeling nuttig kan zijn. In dit geval kan de patiënt zelf ervoor kiezen de behandeling uit te laten voeren. U moet de behandeling dan zelf betalen. De behandeling kost 467,85 euro.

Waarom een behandeling van de facetgewrichten?

Pijnklachten vanuit de facetgewrichten in de wervelkolom zijn meestal te behandelen met een intensief beweegprogramma bij de fysiotherapeut. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een facetblokkade (medische term: facetdenervatie). De ruggenwervels, van laag onder in de rug tot aan borstwervels en nekwervels, staan als blokjes op elkaar gestapeld. Deze blokjes scharnieren ten opzichte van elkaar in de zogenaamde facetgewrichtjes (steungewrichtjes) aan de achterkant van de wervelkolom; hierin kunnen bijvoorbeeld door een ongeval of door slijtage geringe veranderingen voorkomen. Deze veranderingen kunnen pijnklachten veroorzaken. De pijngeleiding van de facetgewrichtjes vindt plaats via kleine zenuwtakjes. Door de zenuwtakjes te verdoven of te blokkeren door middel van een warmtebehandeling voelt u minder pijn.

Proefbehandeling

Door twee of drie facetgewrichtjes te verdoven probeert de specialist vast te stellen of dit de oorzaak van de pijn is. Als door deze proefbehandeling de pijn vermindert of zelfs verdwijnt, kan in een volgende behandeling een blokkade van de facetgewrichten worden verricht.
Een proefbehandeling is niet altijd nodig, soms gaat de specialist direct over tot behandeling in de vorm van definitieve facetblokkade (warmtebehandeling door radiofrequente stroom).

De behandeling

Voor deze behandeling hoeft u niet te worden opgenomen. U meldt op het ambulant centrum/dagbehandeling, route 140. De afspraak voor deze behandeling wordt gemaakt op de polikliniek van het Regionaal Pijn Centrum.

Hoe bereidt u zich voor?

Onderstaande voorbereidingen zijn belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

 • Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.
 • Als u een stoornis van de bloedstolling heeft of bloedverdunnende medicijnen gebruikt,  moet u dit van tevoren melden zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Met enkele bloedverdunners, o.a. acenocoumarol, fenprocoumon en plavix, dient u enige dagen te stoppen in overleg met de anesthesioloog/pijnspecialist. Wilt u dit melden aan de trombosedienst. 

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

 Voorafgaand aan de behandeling

 • wordt soms uw bloed (INR waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarde niet in orde is dan wordt de behandeling uitgesteld naar een andere datum.
 • Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, overleg dan vooraf met de anesthesioloog of de behandeling kan doorgaan. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
 • Als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, moet u dit vóór de start van de behandeling melden.
 • Meldt ook vooraf of u een pacemaker of neurostimulator heeft.
 • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis gebracht wordt door een begeleider.

Hoe verloopt de ingreep?

Op afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling route 140. Daar krijgt u operatie-kleding aan. De operatiekleding is nodig voor de steriliteit in de behandelruimte op de operatieafdeling. De verpleegkundige brengt u vervolgens op een brancard naar de behandelruimte. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug of uw buik, afhankelijk van de plaats van de pijnklachten.
Als u in de goede houding ligt wordt onder röntgendoorlichting gezocht naar de facetgewrichten die de pijn veroorzaken. Die plaatsen worden aangetekend en daar wordt de huid eerst verdoofd. Daarna worden naalden geplaatst bij de zenuwtakjes van de betreffende steungewrichten. Door het gebruik van röntgenapparatuur kan de plaatsing van de naalden nauwkeurig plaatsvinden. Zodra de naalden in de juiste positie staan, worden deze met zwakke stroomstootjes gestimuleerd. Hierdoor kan worden beoordeeld of de naalden dicht genoeg bij de zenuwen van de facetgewrichten geplaatst zijn. Vervolgens wordt er een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof ingespoten en daarna worden de puntjes van de naalden kortdurend verhit. Door de verhitting wordt de zenuw, die naar het gewrichtje gaat, gedeeltelijk uitgeschakeld. Hierdoor wordt de pijnoverdracht door het zenuwtje voor langere tijd onderbroken.

Hoe lang duurt de ingreep?

De procedure op de operatiekamer duurt ongeveer 10-15 minuten. Alles bij elkaar moet u rekenen op een verblijf van maximaal twee uur in het ziekenhuis.

Zijn er bijwerkingen/complicaties?

In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op. Dit is een branderig gevoel dat enkele dagen kan aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen. Na een facetblokkade zijn er niet of nauwelijks complicaties te verwachten, soms treedt het volgende op:

 • Als een bloedvaatje is geraakt kan er een bloeduitstorting ontstaan, dit veroorzaakt een blauwe plek.
 • Spierpijn op de plaats waar geprikt is.
 • Tijdelijke krachtsvermindering in een arm of been, afhankelijk van de plaats waar geprikt is. Dit duurt hooguit enkele uren en komt door de verdoving.
 • Tijdelijke gevoelsvermindering van de huid in de buurt van de behandelde steungewrichtjes.
 • Zeer zelden treedt een ontsteking op in het behandelde gebied.
 • Na een facetblokkade zijn er geen beperkingen, u mag alles weer doen.

Resultaat

Pas na zes tot acht weken is heeft het zin om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.
Als er onvoldoende of geen pijnverlichting optreedt, zal bij een aantal patiënten een andere aanvullende behandeling mogelijk zijn. De duur van de pijnverlichting is wisselend.

Controle

Na zes weken krijgt u een telefonische controle met uw pijnspeciliast. U krijgt hiervoor een afspraak mee naar huis.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft aarzel dan niet deze te stellen aan uw behandelend arts.
U kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer: 0413 - 40 19 87.