Spring naar de content

Lumbale sympaticus blokkade

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een lumbale sympaticus blokkade te verrichten om uw pijn tegen te gaan of om de doorbloeding van uw been/benen te bevorderen. In deze folder leest u hoe deze behandeling in het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij belangrijk kunnen zijn..

Wat is een sympaticusblokkade?

Een lumbale sympaticus blokkade is een behandeling van een zenuwbaan aan de voorzijde van de wervelkolom: lumbaal wil zeggen dat de behandeling ter hoogte van de lage rug plaatsvindt; sympaticus duidt op het onwillekeurig zenuwstelsel. Zenuwen die bij het onwillekeurig zenuwstelsel horen kunt u zelf niet beïnvloeden of 'sturen'. Deze zenuwen regelen onder andere uw bloeddruk en het open en vernauwen van bloedvaten. Door deze zenuwbaan te verdoven, kan nagegaan worden of de pijn afneemt. Dit noemt men een proefblokkade.

Blijkt deze verdoving te helpen, dan gaat men bij een volgende behandeling over tot een definitieve blokkade met behulp van warmte en/of injectie van een behandelvloeistof (medicinale alcohol), waardoor de pijn gedurende langere tijd kan verminderen. Door deze blokkade wordt de pijngeleiding van de zenuw geblokkeerd en worden de bloedvaten in het been geopend.

Deze behandeling wordt vooral toegepast bij doorbloedingsstoornissen van het been, bepaalde zenuwpijnen en soms bij het complex regionaal pijn syndroom (ook wel sympatische reflex dystrofie genoemd).

Hoe bereidt u zich voor?

Onderstaande voorbereidingen zijn belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

  • Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Als u een stoornis van de bloedstolling heeft of bloedverdunnende medicijnen gebruikt,  moet u dit vooraf melden, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Met enkele bloedverdunners, o.a. acenocoumarol, fenprocoumon en plavix, dient u enige dagen te stoppen in overleg met de anesthesioloog. Voorafgaand aan de behandeling wordt soms uw bloed (INR waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarde niet in orde is dan wordt de behandeling uitgesteld naar een andere datum.
  • Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent, overleg dan vooraf met de anesthesioloog of de behandeling kan doorgaan. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
  • Als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, moet u dit vóór de start van de behandeling melden.
  • Meldt ook vooraf of u een pacemaker of neurostimulator heeft.
  • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorg daarom dat u na de behandeling naar huis gebracht wordt door een begeleider.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht(AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis.
U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee.
Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Gang van zaken behandeling

Op afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/dagbehandeling route 140. Daar krijgt u operatie-kleding aan. De operatiekleding is nodig voor de steriliteit in de behandelruimte op de operatieafdeling. Een van onze vrijwilligers brengt u vervolgens op een brancard naar de behandelruimte.

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Op de plaats waar u de injectie krijgt, wordt de huid gedesinfecteerd, afgedekt met steriele doeken en plaatselijk verdoofd. Dit prikje is even pijnlijk.

Onder röntgendoorlichting wordt een naald geplaatst bij de zenuwbaan van het onwillekeurig zenuwstelsel (lumbale sympaticus).  Vervolgens wordt met röntgencontrast en een klein teststroompje de positie van de naald gecontroleerd.
Na verdere verdoving wordt de naaldpunt verwarmd door een radiofrequente (RF) stroom en daarna wordt meestal ook een behandelvloeistof ingespoten. Opwarming en behandelvloeistof zorgen voor een langdurige uitschakeling van de lumbale sympaticus. Door deze behandeling ontstaat een verbetering van de doorbloeding in het been en in de voet, soms leidt dat direct tot een gloeiend gevoel. In veel gevallen treedt pijnvermindering op.

Hierna wordt u naar een andere ruimte gebracht voor nacontrole van bloeddruk en hartslag. Na de behandeling komt u weer terug op de afdeling Dagbehandeling. U mag uw eigen kleren weer aantrekken en als alles naar verwachting verloopt, vlot weer naar huis.

Hoe lang duurt de behandeling?

De ingreep zelf duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Inclusief de voorbereiding en de tijd na de behandeling bent u enkele uren in het ziekenhuis.

Bijwerkingen

Als mogelijke bijwerking van deze behandeling kan tijdelijk een zwelling optreden van het been en/of de voet. Dit komt omdat er  meer bloed naar het been gaat dan vóór de behandeling. Ook kan na deze behandeling napijn optreden, die soms enkele weken kan aanhouden. U kunt een pijnstiller innemen als u wilt, zoals paracetamol, of via huisarts of pijnspecialist om een andere pijnstiller vragen.

Complicaties

Sommige patiënten zijn onverwacht allergisch voor röntgencontrastvloeistof; dit kan betekenen dat u dan klachten van jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid krijgt.
Daarnaast bestaat er een kans op het optreden van een zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en bovenbeen; deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken meestal vanzelf.

Resultaat

Binnen enkele weken na de behandeling kan het resultaat beoordeeld worden. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect merkt ten aanzien van de pijnklachten.

Controle

Na ongeveer ongeveer zes weken heeft u een telefonische controleafspraak. U krijgt hiervoor een afspraak mee naar huis.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen aan uw behandelend arts. U kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer: 0413 - 40 19 87.