Spring naar de content

Pijneducatie

Uw zorgverlener heeft pijneducatie voorgesteld, als onderdeel van uw pijnbehandeling. In deze folder leggen wij u uit wat deze behandeling, die in een groepsbijeenkomst wordt gegeven, inhoudt. De behandeling vindt plaats vanuit het Regionaal Pijn Centrum en wordt een keer per maand uitgevoerd in een van de vergaderruimtes binnen het ziekenhuis. U krijgt altijd een bevestiging van de locatie, de vergaderruimte kan namelijk variëren.

Wat is pijneducatie?

Pijneducatie is een groepsbijeenkomst waarin tijdens een interactieve presentatie inzicht wordt gegeven in (chronische) pijn en hoe dit te beïnvloeden is. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wanneer mensen met chronische pijn de pijn beter begrijpen, de pijn kan verminderen en ook uw stemming en algeheel functioneren kan verbeteren. U komt o.a. te weten hoe pijn tot stand komt, wat er gebeurt als pijn chronisch wordt, waarom de pijn niet weg gaat en hoe u wél grip op de pijn kunt krijgen. Tijdens de bijeenkomst wordt niet ingegaan op de behandeling van individuele pijnklachten. In uitzonderlijke situaties kan de pijnspecialist besluiten tot individuele pijneducatie.

Hoe bereidt u zich voor?

Tegelijk met het bericht over de datum van de pijneducatie, heeft u ook een vragenlijst ontvangen. Vul deze in, denk niet te lang na over de antwoorden, uw eerste ingeving is vaak de juiste. Verderop in deze folder vind u verwijzingen en handvatten welke tijdens de bijeenkomst verder worden toegelicht en besproken.

Neem de ingevulde ‘Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K’ en deze folder mee naar de bijeenkomst. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de aangegeven vergaderruimte.

Hoe verloopt de bijeenkomst?

De bijeenkomst vind plaats van 14 tot 16 uur en wordt gegeven door de physician assistant en pijnconsulent. Aan de hand van een presentatie nemen we alle onderdelen van chronische pijn met u door. Een actieve en positieve houding zorgt dat u een optimaal rendement haalt uit de bijeenkomst.

Helaas is het niet mogelijk een partner of introducé te laten deelnemen aan de deze bijeenkomst.

Wat is er belangrijk na afloop van deze bijeenkomst?

De groepsbijeenkomst pijneducatie is een mogelijk startpunt voor verder herstel. Met de verkregen kennis en inzichten kunt u aan de slag in de alledaagse praktijk. Voor de een volstaat een eenmalige bijeenkomst, waar de ander behoefte heeft aan meer begeleiding. Bijvoorbeeld door een fysiotherapeut of andere zorgverlener in het Pijn Netwerk rondom Bernhoven, die volgens dezelfde principes werkt als in deze bijeenkomst worden besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum, 0413 - 40 19 87, of bespreek ze tijdens de pijneducatie.

DIM en SIM, voorbeeld

Dreiging In Mij (DIM) en Save In Mij (SIM) helpen u om o.a. in kaart te brengen welke factoren een positieve invloed hebben op uw pijnklachten. Dit kan per moment verschillend zijn en factoren kunnen verschuiven in het schema. Bekijk zelf eens per onderdeel een welke factoren een bewijs van veiligheid voor u zijn en welke factoren u een bewijs van gevaar geven.

Hieronder vind u een voorbeeld en op de volgende pagina een leeg formulier. Kopieer deze zodat u het vaker dan eens kunt gebruiken.

DIM en SIM, zelf aan de slag!

De veiligheid-meter (NOI protectometer)

Bewijs voor gevaar doet de indicator omhoog gaan en daarmee de kans op of heftigheid van pijn toenemen. Bewijs van veiligheid doet de indicator dalen en dus ook de kans op of sterkte van pijn afnemen.

Websites, boeken en andere tips

 

Algemeen (websites)

Zoek en vindt een zorgverlener met gedegen kennis over chronische pijn(behandeling)

Hier staan veel van de dia’s uit de presentatie van de pijneducatie.

Een website boordevol informatie en tips inclusief de Pijn Toolkit

Positieve gezondheid is uitgewerkt in het ‘Spinnenweb Positieve Gezondheid’ met 6 assen.Je beoordeelt zelf met een rapportcijfer hoe tevreden je bent met je functioneren op de 6 assen. Zo ontstaat jouw ‘gezondheidsoppervlak’.Op welk punt je iets zou willen verbeteren en daarmee je gezondheidsoppervlak vergroten? Weet je wat je zou willen gaan doen? Maak een actieplan en besluit wanneer jij je  ‘gezondheidsoppervlak’ opnieuw wilt bepalen. Succes!

Video Begrijp de pijn en wat je eraan kunt doen (in minder dan 5 minuten).

 

     

Algemeen (boeken)

  • Zelf-hulp-programma: ‘Geluk en Optimisme’.

Dit bewezen werkzame zelfhulpprogramma voor het bevorderen van geluk en optimisme is ontwikkeld aan de Universiteit van Maastricht.

  • ‘Why Zebras Don’t Get Ulcers’ – Robert M. Sapolsky

Over de relatie tussen stress en pijn, slapeloosheid en welvaartsziekten.

  • ‘Pijn als signaal’ – Kees Vesselaar.  In dit boekje wordt stap voor stap het ontstaan en de instandhouding van chronische klachten uitgelegd.
  • Pijn en het brein – Annemarieke Vleming & Joke Vollbregt

     

Slaapproblemen en vermoeidheid

     

Mindfulness en meditatie