Spring naar de content

Abatacept (Orencia®) bij reumatische aandoeningen

Behandeling met Abatacept

In overleg met uw reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Abatacept. In deze folder vindt u informatie over de werking van Abatacept, de bijwerkingen en de verschillende manieren waarop dit medicijn gegeven wordt.

Hoe werkt Abatacept?

Abatacept behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische - antireumatica (bio­logicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatoïde artritis (RA) niet bekend is, wordt bij patiënten met RA een verhoogde hoeveelheid van een aantal ontste­kingseiwitten gevonden. T-lymfocyten, dit zijn specifieke witte bloedcellen, spelen een rol bij de toename van deze ontstekingseiwitten.

Abatacept is een eiwit waarmee de activiteit van T-lymfocyten wordt onderdrukt. Daardoor wordt de gewrichtsontsteking geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Ten gevolge van vermindering van gewrichtsontstekingen neemt de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelen veel patiënten zich minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Abatacept treedt langzaam op in de loop van enkele maanden.

Hoe wordt Abatacept gebruikt?

 • Abatacept wordt toegediend via een infuus of via een spuitje wat u zichzelf onder de huid toedient.
 • Abatacept wordt soms als enig antireuma middel gebruikt, maar bijvoorkeur gecombineerd met Methotrexaat of andere antireuma middelen omdat het in combinatie met deze middelen beter werkt.

Via infuus

De infusen worden gegeven op de dagbehandeling en duren ongeveer 2,5 uur. De verpleegkundige controleert vooraf, tussentijds en na afloop uw bloeddruk, pols en temperatuur. Nadat de Abatacept helemaal door het infuus in uw lichaam is gelopen, moet u nog een half uur blijven. Mocht u last krijgen van bijwerkingen dan kan de inloopsnelheid van het infuus aange­past worden.

Het tweede infuus volgt twee weken na het eerste infuus en het derde infuus weer twee weken later. Daarna worden de infusen elke vier weken gegeven. De hoeveelheid is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. Abatacept mag niet worden gegeven als u een ernstige infectie heeft. Voor de start van het infuus worden u vragen gesteld over uw gezondheid via een checklist. Belangrijk is dat u vertelt of u de periode voorafgaand aan het infuus ziek bent geweest of antibiotica heeft genomen. Verder wordt u gevraagd naar mogelijke bijwerkingen van eerdere Abatacept infusen. Wanneer nodig wordt u door een arts gezien om te beoordelen of er redenen zijn het infuus niet te geven of de dosering aan te passen.

Via onderhuidse injectie

Als u kiest voor de onderhuidse injecties dan is de gebruike­lijke hoeveelheid 125 mg. eenmaal per week. De injecties worden toegediend door u zelf of eventueel door uw partner of een andere hulpverlener. Tijdens de spuitinstructie wordt precies uitgelegd hoe u uzelf kunt spuiten. Hoewel dit misschien een eng idee is, blijkt in de praktijk dat zelf spuiten heel goed is te leren. U moet Abatacept altijd koel bewaren (in de koelkast tussen 2 en 8 º C).

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Abatacept?

 De meest voorkomende bijwerkingen:

 • Milde infecties van de bovenste luchtwegen zoals verkoudheid en bronchitis.
 • Hoofdpijn.
 • Misselijkheid, buikpijn, diarree.

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

 • Verhoging van de bloeddruk.
 • Duizeligheid.
 • Milde infecties zoals koortsblaasjes en gordelroos.
 • Zweertjes in de mond (aften).
 • Huiduitslag, jeuk.

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • Tijdens de behandeling zijn zelden ernstige infecties beschreven. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie zoals onder andere hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, overleg dan met uw (huis)arts/verpleegkundig reumaconsulent.
 • In zeldzame gevallen kan het zijn dat u tijdens of direct na toediening een zogenaamde infusie (=allergische reactie) ontwikkelt. Als u last krijgt van kort­ademigheid, ernstige duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, koude rillingen, zwelling van de lippen, huiduitslag of jeuk moet u dit onmiddellijk laten weten aan de verpleegkundige, zodat hij/zij meteen de arts kan waarschuwen. Zo nodig wordt de toediening van Abatacept vertraagd of onderbroken of een antiallergie middel toegediend.

 Wat u verder nog moet weten

 • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tubercu­lose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met Abatacept gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose heeft plaatsgevonden. Dit wordt gedaan via een huidtest (Mantoux reactie) en met een röntgenfoto van de longen.
 • Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.
 • Abatacept mag niet worden toegediend op het moment dat u een ernstige infectie heeft. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een infectie zoals onder andere hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, overleg dan met uw arts. Bij ernstige infecties kan de arts adviseren de Abatacept tijdelijk te staken.
 • Aandachtspunt voor patiënten met suikerziekte: Bloedglucose meetsystemen kunnen reageren met de in Abatacept aanwezige maltose. Dit heeft op de dag van Abatacept infusie een vals verhoogde meting van de bloedglucose waarden tot gevolg. U kunt uw insuline dosering hier dus niet op baseren.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Als u Abatacept gebruikt is de kans groter dat u na een operatie of een behandeling bij de tandarts een infectie krijgt. Bespreek het met uw reumatoloog als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Abatacept.

Andere geneesmiddelen

Abatacept kan, voor zover bekend, veilig worden gebruikt naast andere genees­middelen. Overleg bij twijfel met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat de veiligheid van Abatacept tijdens zwangerschap en borstvoeding niet onderzocht is, wordt het gebruik daarvan ontraden in deze situaties. Overleg met uw arts voordat u zwanger wilt worden of indien u onverwacht zwanger bent geworden.

Autorijden

Abatacept geeft geen sufheid of slaperigheid. U mag daarom gewoon autorijden of apparaten bedienen tijdens de behandeling. Als u na toediening van Abatacept last krijgt van duizeligheid, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

Vaccinaties

Als u Abatacept gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen? 

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via polikliniek reumatologie (route 120):

 • Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 - 40 19 65
 • De Regioapotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
 • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost