Spring naar de content

Allopurinol (Zyloric®) medicijn voor gebruik bij jicht

Behandeling met Allopurinol

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Allopurinol. In deze folder vindt u informatie over de werking van Allopurinol, de toediening en de bijwerkingen van dit medicijn.

Hoe werkt Allopurinol?

Jicht ontstaat bij een te hoog urinezuurgehalte in het bloed. Een acute jichtaanval wordt behandeld met Colchicine en/of andere  ontstekingsremmende middelen. Wanneer jichtaanvallen veel voorkomen, bij gewrichtsschade door jicht en bij aanwezigheid van jichtknobbeltjes (tophi) is een  behandeling met urinezuurverlagende medicijnen nodig om in de toekomst aanvallen te voorkomen en schade te beperken. Allopurinol is een medicijn dat de hoeveelheid urinezuur in uw lichaam verlaagt. Als na verloop van tijd het urinezuurgehalte in het lichaam is afgenomen, zullen er geen jichtaanvallen meer optreden en zullen eventuele jichtknobbeltjes (tophi) verdwijnen..

Hoe wordt allopurinol gebruikt?

Allopurinol tabletten zijn er in verschillende doseringen. Neem de tabletten na de maaltijd. De tabletten kunnen met water worden ingenomen. Allopurinol kan in het eerste half jaar van de behandeling zelf jichtaanvallen uitlokken. Daarom zal de arts met u afspreken in het begin ook een ontstekingsremmend medicijn te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat u de Allopurinol door blijft gebruiken. Raadpleeg uw arts als u tijdens het gebruik opnieuw een aanval krijgt. Uw arts kan, als het nodig is, dan tegelijk een ander medicijn tegen de aanval geven.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Allopurinol?

De meest voorkomende bijwerkingen:

  • Huiduitslag.

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

  • Maag-darmklachten (dit kan verminderen door de tabletten na de maaltijd in te nemen).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden? Dan moet u in principe de behandeling met Allopurinol tijdig stoppen. Overleg met uw reumatoloog bij een zwangerschapswens over de mogelijkheden. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. Bij het gebruik van Allopurinol wordt borstvoeding ontraden.

Mag ik Allopurinol met andere geneesmiddelen gebruiken?

Allopurinol versterkt de werking van Mercaptopurine en Azathioprine bij gelijktijdig gebruik zodat de dosering aangepast moet worden. Gebruikt u deze medicatie, raadpleeg dan uw arts.

Controles

Om te bepalen welke dosis Allopurinol u nodig hebt om het urinezuur in uw lichaam te verlagen, zal er in het begin van de behandeling regelmatig bloedonderzoek worden gedaan. Aan de hand van dit bloedonderzoek wordt de dosis aangepast. Ook daarna zal (minimaal één keer per jaar) uw bloed worden gecontroleerd. De bloedcontroles zullen plaatsvinden voorafgaand aan uw poliklinische bezoek of telefonische afspraak bij uw reumatoloog.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polokliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De Regioapotheek Bernhoven  24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost