Spring naar de content

Behandeling met Tocilizumab (RoActemra®)

In overleg met uw reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Tocilizumab. In deze folder informeren we u onder andere over hoe het medicijn werkt, de bijwerkingen en de verschillende manieren waarop het medicijn gegeven wordt.

Hoe werkt Tocilizumab?

Tocilizumab behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische - antireumatica (bio­logicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatoïde artritis (RA) niet bekend is, wordt bij patiënten met RA een verhoogde hoeveelheid van een aantal ontste­kingseiwitten (cytokines) gevonden. Deze eiwitten spelen een rol bij het ontstaan en onderhouden van gewrichtsontstekingen. Tocilizumab blokkeert de werking van het specifieke ontstekingseiwit Il-6. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Omdat de gewrichtsontstekingen minder worden, neemt ook de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelen veel patiënten zich minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Tocilizumab treedt op binnen enkele weken.

Hoe wordt Tocilizumab gebruikt?

Tocilizumab wordt toegediend via een infuus, eenmaal per vier weken of via een onderhuidse injectie een keer per week. Tocilizumab wordt soms als enig antireuma middel gebruikt, maar bijvoorkeur gecombineerd met Methotrexaat of andere antireuma middelen.

Via infuus

De infusen worden toegediend op de dagbehandeling en duren ongeveer 1,5 uur. De verpleegkundige controleert vooraf, tussentijds en na afloop uw bloeddruk, pols en temperatuur. Nadat de Tocilizumab is ingelopen moet u nog een half uur blijven. Voor de start van het infuus worden u vragen gesteld over uw gezondheid via een checklist. Er wordt ook gevraagd naar mogelijke bijwerkingen van eerdere Tocilizumab infusen. Indien nodig wordt u door een arts gezien om te beoordelen of er redenen zijn het infuus niet te geven of de dosering aan te passen. In zeldzame gevallen kan het zijn dat u tijdens of direct na toediening een zogenaamde infusie (allergische reactie) ontwikkelt. Zo nodig wordt de toediening vertraagd of onderbroken of een antiallergie middel toegediend.

Via onderhuidse injectie

Als u kiest voor de onderhuidse injecties dan is de gebruike­lijke hoeveelheid 162 mg eenmaal per week. Tijdens de spuitinstructie wordt precies uitgelegd hoe u uzelf kunt spuiten. Hoewel dit misschien een eng idee is, blijkt in de praktijk dat zelf spuiten heel goed is te leren. U moet Tocilizumab altijd koel bewaren (in de koelkast tussen 2 en 8 º C).

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Tocilizumab?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • Milde infecties van de bovenste luchtwegen, zoals verkoudheid en bronchitis.

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

  • Verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagd aantal bloedplaatjes en verhoogde cholesterol- en leverenzymwaarden.
  • Darmontsteking (diverticulitis). Overleg met uw(huis)arts of de verpleegkundig reumaconsulent wanneer u heftige buikklachten heeft.
  • Tijdens de behandeling zijn zelden ernstige infecties beschreven. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie zoals onder andere hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, overleg dan met uw (huis)arts of de verpleegkundig reumaconsulent.

Wat moet u verder nog weten

  • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling met andere biologische middelen tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiën­ten die beginnen met behandeling met biologische medicijnen gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose heeft plaatsgevonden. Dit wordt gedaan door middel van een huidtest (Mantoux reactie) en een röntgenfoto van de longen. Ook wordt via een bloedonderzoek gekeken of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.
  • Tijdens het gebruik van andere biologicals (TNF blokkerende middelen) is bij patiënten die lijden aan hartfalen verslechtering van de hartfunctie beschreven. Hoewel dit niet het geval lijkt bij Tocilizumab, is voorzichtigheid geboden bij patiënten met ernstig hartfalen.
  • Bij patiënten die starten met Tocilizumab zal na vier tot acht weken bloed worden onderzocht om een eventuele verhoging van het cholesterol of lever­enzymwaarden op te sporen en veranderingen in het bloedgehalte.

Tocilizumab veroorzaakt een daling van het CRP en in mindere mate van de bezinking. CRP en bezinking in het bloed zijn een maat voor ontstekingsactivi­teit. Daarom kunnen deze bloedbepalingen tijdens behandeling met Tocilizumab niet goed gebruikt worden als maat voor het beoordelen van de ernst van een infectie.en aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Als u Tocilizumab gebruikt is de kans groter dat u na een operatie of een behandeling bij de tandarts een infectie krijgt. Bespreek het met uw dokter  als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Tocilizumab.

Andere geneesmiddelen

Tocilizumab kan voor zover bekend, veilig worden gebruikt  naast andere geneesmiddelen. Overleg bij twijfel met uw dokter.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat de veiligheid van Tocilizumab tijdens zwangerschap en borstvoeding niet onderzocht is, wordt dan ook het gebruik ontraden. Overleg met uw dokter voordat u zwanger wilt worden of als u onverwacht toch zwanger bent geworden.

Autorijden

Tocilizumab geeft geen sufheid of slaperigheid. U mag daarom gewoon autorijden of apparaten bedienen tijdens de behandeling.

Vaccinaties

Als u Tocilizumab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120)

  • Telefoon polikliniek reumatolgie, maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65.
  • De RegioApotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost.