Spring naar de content

Infliximab (Remicade®/Remsima) bij reumatische aandoeningen

Behandeling met Infliximab

In overleg met uw behandelend  reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Infliximab. In deze folder vindt u onder andere informatie over de werking van Infliximab, de bijwerkingen en de toedieningsvorm van dit medicijn.

Hoe werkt Infliximab?

Infliximab behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische - antireumatica (biologicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatische aandoeningen niet bekend is, wordt bij patiënten met een reumatische aandoening een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit Tumor Necrosis Factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van gewrichtsontstekingen.

Infliximab is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van deels menselijke eiwitten. Infliximab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Doordat de gewrichtsontstekingen verminderen, neemt de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelt u zich minder moe en kunt u beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Infliximab treedt over het algemeen op binnen enkele weken, maar kan in een enkel geval enkele maanden duren.

Hoe wordt Infliximab gebruikt?

Infliximab wordt toegediend via een infuus, dit duurt ongeveer twee tot vier uur.

Het tweede infuus volgt twee weken na het eerste infuus en het derde infuus volgt vier weken na het tweede infuus. Vervolgens vindt de toediening elke acht weken plaats. Als de ziekte desondanks actief blijft kan het nodig zijn om de dosering op te hogen of om de tijd tussen de infusen te verkorten. Infliximab wordt zelden als enig antireuma middel gebruikt. Bij voorkeur wordt het gecombineerd met Methotrexaat of een ander antireuma middel omdat de combinatie effectiever is.

De verpleegkundige controleert vooraf, tussentijds en na afloop uw bloeddruk, pols en temperatuur. Nadat de Infliximab is ingelopen dient u nog een uur te blijven. Als er bijwerkingen optreden kan de inloopsnelheid van het infuus aangepast worden. Als Infliximab al drie keer probleemloos is toegediend is het toegestaan dat de vierde en volgende infusen sneller worden toegediend. Daarmee wordt de tijd verkort die u op de dagbehandeling doorbrengt. Ook de spoeltijd verkort met een half uur.

Kort voor het eerste infuus krijgt u een checklist toegestuurd met vragen over uw gezondheid.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Infliximab?

De meest voorkomende bijwerkingen: (>10 procent)

 • Het kan voorkomen dat u tijdens of direct na de toediening een zogenaamde allergische reactie ontwikkelt. Mocht dit gebeuren dan wordt meteen de arts gewaarschuwd. Zo nodig wordt de toediening van Infliximab vertraagd of onderbroken of er wordt een anti-allergie middel toegediend.
 • Milde infecties zoals verkoudheid, griep, gordelroos en urineweginfecties. Wanneer u hiervan klachten heeft, adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

 Af en toe voorkomende bijwerkingen: (1-10 procent)

 • Tijdens het gebruik van Infliximab is bij patiënten die lijden aan ernstig hartfalen(decompensatio cordis) verslechtering in de hartfunctie beschreven. Infliximab wordt daarom niet gegeven bij ernstig hartfalen. Bij mild hartfalen zal de arts goed controleren of er geen verslechtering in de hartfunctie optreedt.

 Zelden voorkomende bijwerkingen: (<0,01-0,1 procent)

 • Zeer zelden zijn tijdens anti-TNF behandeling andere auto-immuunziekten ontstaan zoals een lupusachtig syndroom.
 • Zeer zelden zijn tijdens anti-TNF behandeling aandoeningen van het zenuwstelsel beschreven zoals multipele sclerose (MS).
 • Het ontwikkelen van een huidtumor komt voor bij minder dan 0,7% van de patiënten. Hierbij is het van belang dat u zelf jaarlijks de huid nakijkt van uw armen, benen, hoofd en hals. Indien u een afwijking aan de huid bemerkt is het verstandig om uw huisarts te raadplegen.

Wat u verder nog moet weten

 • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met Infliximab gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose is geweest. Dit wordt gedaan via een huidtest (Mantouxreactie) en met een röntgenfoto van de longen.
 • Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

Andere geneesmiddelen

TNF blokkerende middelen kunnen veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Infliximab kan veilig gebruikt worden tot de 20e week van de zwangerschap. Wij raden u echter aan indien u een zwangerschapswens heeft, of onverwacht zwanger bent geworden, contact op te nemen met uw reumatoloog, om het behandeltraject tijdens de zwangerschap te bespreken. Borstvoeding kan veilig gegeven worden tijdens het gebruik van Infliximab.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van Infliximab mogelijk een verhoogd risico op infecties na een operatie. Bespreek het met uw arts als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Informeer degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Infliximab. Infliximab heeft geen invloed op de wondgenezing, maar het kan soms iets langer duren voordat de wond dicht is.

Autorijden

TNF blokkerende middelen geven geen sufheid of slaperigheid. U kunt daarom gewoon autorijden of apparaten bedienen tijdens behandeling.

Vaccinaties

Als u Infliximab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten in enten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose.

Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

 • Maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur op telefoonnummer: 0413 - 40 19 65
 • De RegioApotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 - 40 87 80
 • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost