Spring naar de content

Prednison bij reumatische aandoeningen

Behandeling met Prednison

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Prednison. In deze folder vindt u onder andere informatie over de werking van Prednison, de toediening en de bijwerking van dit medicijn.

Hoe werkt Prednison?

Prednison behoort tot de groep geneesmiddelen die we corticosteroïden noemen. Dit zijn hormonen die door de bijnierschors worden geproduceerd. Prednison is een ontstekingsremmend en afweeronderdrukkend medicijn. Doordat de gewrichtsontstekingen worden geremd, nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Ten gevolge van vermindering van gewrichtsontstekingen, neemt de kans op beschadiging aan de gewrichten af. Veel patiënten voelen zich minder moe en kunnen beter functioneren in het dagelijks leven. Prednison wordt niet alleen bij reumatische artritis voorgeschreven, maar ook bij andere reumatische auto-immuun ziekten en nog vele andere aandoeningen. Prednison werkt snel, vaak al binnen enkele dagen.

Hoe wordt Prednison gebruikt?

Prednison wordt meestal in de vorm van tabletten van 5 mg. gebruikt. De voorgeschreven hoeveelheid Prednison hangt af van de soort aandoening die u heeft.  Vaak wordt Prednison voorgeschreven in combinatie met andere geneesmiddelen tegen reuma. Prednison wordt bij voorkeur eenmaal per dag ’s morgens ingenomen. Neem de tabletten met water voor of tijdens de maaltijd in.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Prednison?

Het optreden van bijwerkingen hangt nauw samen met de hoeveelheid Prednison die u gebruikt en de duur van de periode waarover u het gebruikt. Daarom schrijft de arts altijd de laagst mogelijke dosis voor en een zo kort mogelijke periode.

De meest voorkomende bijwerkingen:

 • Gewichtstoename: het gebruik van Prednison bevordert de eetlust. Probeert u hier niet teveel aan toe te geven. Daarnaast kan Prednison ervoor zorgen dat het lichaam vocht vast houdt.
 • Voller worden in het gezicht en romp: dit wordt veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet. Bij verlaging van de dosis of stoppen van de Prednison verdwijnt dit verschijnsel.
 • Maagklachten.
 • Gladde, dunne huid.
 • Botontkalking. Afhankelijk van de dosis en de duur van de prednison behandeling zal uw arts calcium, Vitanmine D en eventueel een medicijn dat de botafbraak remt voorschrijven om deze bijwerking te voorkomen.

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • Trage wondgenezing.
 • Vernadering huidpigment.
 • Hartkloppingen.

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • Stemmingsveranderingen: Prednison kan mentale veranderingen teweegbrengen zoals moeilijk inslapen, nervositeit, depressie en prikkelbaarheid. Sommige mensen ervaren echter een verbetering van hun stemming.
 • Diabetes (suikerziekte): Als u diabetes heeft kunnen de glucosewaardes ontregelen (hoger worden). Daarvoor moet de glucosewaarde vaker gecontroleerd worden en de medicatie eventueel aangepast worden. Een enkele maal kan men suikerziekte ontwikkelen door het gebruik van Prednison. Uw arts zal de glucosewaarde controleren.
 • Oogklachten: Prednison kan leiden tot verhoogde oogdruk en versneld optreden van staar. (troebel worden van de ooglens).
 • De kans op infecties wordt iets groter door het gebruik van Prednison.

Let op: neem bij infecties direct contact op met uw huisarts of reumatoloog.

Controles

Om bijwerkingen in een vroeg stadium op te sporen, is het nodig om regelmatig uw bloeddruk en de bloedsuiker te meten via huisarts of reumatoloog. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft hiervoor niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover tot op heden bekend is, heeft Prednison in de gebruikelijke doseringen bij de behandeling van reuma geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Ook wordt het gebruik van Prednison tijdens de zwangerschap als relatief veilig beschouwd voor het ongeboren kind. U kunt dus tijdens de zwangerschap Prednison blijven gebruiken. Wel is het belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap overweegt of zwanger bent.. U kun beter geen Prednison gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk uitgescheiden in de moedermelk.

Andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u Prednison in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel toch altijd uw huisarts of specialist, óók uw tandarts, welke geneesmiddelen u gebruikt.

Belangrijke informatie

 • Het is heel belangrijk dat u niet plotseling stopt met het gebruik van Prednison. Dit kan namelijk tot levensgevaarlijke situaties leiden. Uw reumatoloog schrijft u een afbouwschema voor, het is belangrijk dat u zich daaraan houdt.
 • Bij koorts, ziekte of operatieve ingrepen heeft uw lichaam meer Prednison nodig. Informeer daarom altijd uw reumatoloog of huisarts als zo’n situatie zich bij u voordoet.
 • Als u moet braken binnen twee uur nadat u de tabletten heeft ingenomen, neem dan nog een keer tabletten in.
 • Het gebruik van alcohol in de periode dat u Prednison gebruikt heeft geen ongunstige invloed op de werking van het medicijn.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

 • Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
 • De RegioApotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
 • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost