Spring naar de content

Rituximab (Mabthera ®) bij reumatische aandoeningen

Behandeling met Rituximab

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Rituximab. In deze folder vindt u onder andere informatie over de werking van Rituximab, de bijwerkingen en de toedieningsvorm van dit medicijn.

Hoe werkt Rituximab?

Rituximab behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische - antireumatica (bio­logicals) en is een eiwit waarmee de activiteit van B-lymfocyten wordt onderdrukt. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Ten gevolge van vermindering van gewrichtsontstekingen neemt de kans op beschadiging aan de gewrichten af. Ook voelen veel patiënten zich minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Rituximab treedt langzaam op in de loop van twee tot drie maanden.

Hoe wordt Rituximab gebruikt?

Rituximab wordt toegediend via een infuus. De behandeling bestaat uit één of twee infusen. Als u een tweede infuus krijgt, volgt dit ongeveer twee weken na het eerste infuus. Het kan zijn dat de goede effecten van de Rituximab na een aantal maanden langzamerhand verdwijnen. Dit betekent dat de Reumatoïde artritis weer actiever wordt. Uw arts kan vervolgens besluiten om de behandeling te herhalen. Rituximab wordt soms als enig anti-reumamiddel gebruikt, maar bij voorkeur gecombineerd met Methotrexaat of een andere anti-reumamiddel omdat de combinatie effectiever is.

De infusen worden toegediend op de dagbehandeling. Het eerste infuus neemt ongeveer zes uur in beslag, het tweede infuus ongeveer vijf uur. De verpleegkundige controleert vooraf, tussentijds en na afloop uw bloeddruk, pols en temperatuur. In het geval van bij­werkingen kan de inloopsnelheid van het infuus aangepast worden.

Voor de start van het infuus moet u een checklist invullen met vragen over uw gezondheid. Ook wordt u gevraagd naar mogelijke bijwerkingen van eerdere Rituximab infusen. Indien nodig wordt u door een arts gezien om te beoordelen of er redenen zijn het infuus niet te geven of de dosering aan te passen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Rituximab?

De meest voorkomende bijwerkingen:

  • Milde infecties van de bovenste luchtwegen zoals verkoudheid en bronchitis.

Zelden voorkomende bijwerkingen:

  • In zeldzame gevallen kan het zijn dat u tijdens of direct na toediening een zogenaamde infusie (allergische reactie) ontwikkelt. Zo nodig wordt de toediening van Rituximab vertraagd of onderbroken of een antiallergie middel toegediend.

Wat moet u verder nog weten?

  • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met Rituximab gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose is geweest. Dit wordt gedaan via een huidtest (Mantoux reactie) en met een röntgenfoto van de longen.
  • Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

Operaties en andere (tandheelkundige ingrepen)

Als u met Rituximab behandeld wordt is de kans groter dat u na een operatie of na een behandeling bij de tandarts een infectie krijgt. Bespreek het met uw dokter als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Rituximab.

Zwangerschap en borstvoeding

Tot nu toe is er weinig bekend over de invloed van Rituximab op de ei- en zaadcellen en op het ongeboren kind. Er wordt afgeraden om Rituximab te gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vanwege de langdurige werking van Rituximab wordt vrouwen in de vruchtbare leeftijd geadviseerd tot een jaar na het infuus niet zwanger te worden. Overleg altijd met uw arts als u nadenkt over een zwangerschap. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Autorijden

Tijdens en na toediening van het infuus kan, als gevolg van het toegediende antiallergie middel, sufheid of slaperigheid voorkomen. Autorijden op de dag van het infuus is daarom op eigen verantwoordelijkheid.

Vaccinaties

Als u Rituximab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De RegioApotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80 
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost