Spring naar de content

Kijkonderzoek van de blaas (Cystoscopie)

In overleg met uw arts is besloten om bij u een cystoscopie te  verrichten. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Wat is een cystoscopie?

Een cystoscopie is de medische naam voor het bekijken van de binnenzijde van de urineblaas. Met behulp van dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen in de plasbuis, prostaatgebied of urineblaas worden opgespoord of nader worden bekeken. Het onderzoek wordt verricht met een cystoscoop. De cystoscoop die bij een man wordt gebruikt, is meestal een soepele dunne slang. Bij een vrouw is dit een dunne holle buis. Aan het uiteinde van de cystoscoop bevinden zich een lichtbron, een lenzensysteem en de mogelijkheid om water in de blaas te laten lopen. De cystoscoop wordt via de plasbuis in de blaas geschoven. De uroloog of de specialistisch assistente kan vervolgens de binnenkant van de plasbuis en de urineblaas bekijken.

Cystoscopie bij de vrouw

Cystoscopie bij de man

Onderzoek

Hoe bereidt u zich voor?

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig.

Melden

Op dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de polikliniek assistente van de polikliniek urologie.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u met ontbloot onderlichaam op een speciale onderzoektafel met uw benen in beensteunen. De schaamdelen worden schoon gemaakt en in de plasbuis wordt een verdovende gelei gespoten. Bij dames wordt dit op het instrument aangebracht. De verdovingsgel kan een kortdurend, branderig gevoel geven. De verdovende gelei zorgt er ook voor dat de cystoscoop gemakkelijk via de plasbuis naar de blaas glijdt. Via de plasbuis schuift de uroloog de cystoscoop in de blaas. Het inbrengen van de cystoscoop verloopt gemakkelijker als u zich kunt ontspannen. Via de cystoscoop wordt de blaas langzaam gevuld met water, waardoor de blaas zich ontplooit en goed zichtbaar wordt. U kunt hierdoor aandrang tot plassen krijgen. De uroloog of de specialistisch assistente bekijkt vervolgens de binnenkant van de urineblaas en/of prostaat en/of plasbuis.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Uitslag

Na het onderzoek bespreekt de uroloog of de specialistisch assistente de uitslag met u. Het is verstandig dat u hierbij iemand meeneemt.

Na het onderzoek

  • Na het onderzoek kunt u een branderig gevoel hebben bij het plassen. Ook kunt u meer aandrang tot plassen hebben.
  • Het is mogelijk dat er wat bloed bij uw urine zit. Dit is niet verontrustend en is van voorbijgaande aard.
  • Belangrijk is dat u na het onderzoek extra drinkt, dit zal uw klachten van het onderzoek verminderen.

Problemen

Het is verstandig contact op te nemen met de polikliniek urologie, wanneer de volgende situatie zich voordoet:

  • U heeft langer dan twee dagen flink wat bloed bij de urine en/of veel pijn bij het plassen.
  • U krijgt koorts (boven 38,5° C) binnen twee tot drie dagen na de cystoscopie.
  • U heeft moeite om te kunnen plassen, of u kunt helemaal niet meer plassen.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met de polikliniek Urologie.

Telefoon : 0413 - 40 19 68 route 150