Skip to Content

Contracten met zorgverzekeraars

Bernhoven sluit ieder jaar contracten met zorgverzekeraars. Heeft jouw zorgverzekeraar geen contract met Bernhoven, dan zijn de kosten deels of volledig voor je eigen rekening. Dit is meestal ook zo bij een budgetpolis. Kijk daarom altijd voor je afspraak in het ziekenhuis op je polis of de kosten van je behandeling worden vergoed.

Contracten in 2024

Bernhoven heeft in 2024 een contract met:

 • CZ
 • VGZ

Vergoeding volgens afspraken van het contract van 2023:

Op dit moment lopen er nog gesprekken met onderstaande zorgverzekeraars over de contracten voor 2024. We zijn constructief in gesprek en hebben er vertrouwen in dat de contracten afgesloten worden. Heb je vragen over je zorgverzekering dan kun je terecht bij je zorgverzekeraar.

De volgende verzekeraars vergoeden de behandeling volgens de afspraken van het contract van 2023:

 • Zorg en Zekerheid
 • Caresq
 • Salland
 • a.s.r.
 • ONVZ
 • DSW
 • Zilveren Kruis
 • Menzis

Bernhoven heeft in 2024 geen contract met:

 • De budgetpolissen van Zilveren Kruis. Dit betekent dat je 75% van de zorgkosten vergoed krijgt via je zorgverzekeraar. Voor het resterende deel (25%) ontvang je van ons een factuur die je direct aan ons betaalt. De budgetpolissen waar dit voor geldt zijn: 
  • Ziezo Selectief Polis;
  • Zilveren Kruis Basis Budget;
  • Principe Polis Budget
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)

Spoedeisende zorg wordt wel 100% vergoed. Voor meer vragen over je budgetpolis kun je terecht bij je zorgverzekeraar.

Nog geen contract. Kan ik als patiënt wel terecht?

Zorgverzekeraars geven aan dat als er nog geen contract gesloten is, je wel gewoon terecht kunt bij Bernhoven. Zolang de zorgverzekeraar en Bernhoven nog met elkaar in gesprek zijn over een nieuw contract, vergoedt de verzekeraar de behandelingen volgens de afspraken van het contract van 2023. Zie onderaan de pagina het overzicht met contracten in 2023.

Ben je verzekerd bij een verzekeraar waar Bernhoven nog mee in onderhandeling is over 2024 en wil je weten wat dit voor de vergoeding van je behandeling in Bernhoven betekent? Neem dan contact op met je verzekeraar.

Hoeveel krijg ik vergoed?

Hoeveel je vergoed krijgt is afhankelijk van het type verzekering dat je hebt afgesloten. Daarnaast moet je altijd eerst je eigen risico betalen bij een bezoek aan het ziekenhuis. Wil je weten hoeveel je vergoedt krijgt, neem dan contact op met je verzekeraar.

Vergoedingen en zorgverzekeringen

Heb je vragen over vergoedingen en zorgverzekeringen? Dan kun je die vinden op de website van de Rijksoverheid. Neem bij specifieke vragen contact op met je zorgverzekeraar.