Skip to Content

De rekening

Als je naar Bernhoven komt met klachten, kan de zorg uit verschillende onderdelen bestaan. Bijvoorbeeld een eerste gesprek, een onderzoek, een operatie en een na-controle bij de specialist. Al deze momenten samen heten een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Deze DBC wordt in een keer berekend, niet in losse stukjes. Een zorgpakket dus. Wij sturen je zorgverzekeraar of jou een rekening waar je de DBC op terugvindt. Hieronder lees je meer over DBC en onze rekening.

Wat is een DBC?

In de DBC staan alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen. In dit zorgpakket kunnen bijvoorbeeld polikliniekbezoeken, belafspraken, onderzoeken en behandelingen zitten. Die gaan dan allemaal over dezelfde diagnose. Er kunnen meerdere DBC's worden geregistreerd als je meerdere diagnoses hebt of bij verschillende specialismen onder behandeling bent.

Wat staat er op mijn rekening?

Bernhoven beschermt je privacy goed. Daarom vind je geen precieze beschrijving van je behandeling terug op je rekening. Wel zie je codes. Dat zijn een declaratiecode, een DBC-zorgproductcode of losse zorgproducten. De omschrijving die bij deze codes hoort, kun je opzoeken. Bij het opzoeken ga je altijd uit van de startdatum van de behandeling.

De prijzen van een DBC die je ziet zijn de gemiddelde prijzen voor de zorg van het ziekenhuis en de specialisten die voor jou aan het werk zijn. In jouw behandeling kan het dus hoger of lager uitvallen.

Wanneer ontvang ik de rekening?

Zodra je behandeling is afgelopen, krijgt je zorgverzekeraar of jijzelf een rekening. Dit hangt af van de looptijd van de DBC. Een DBC heeft een startdatum. Dat is het moment waarop onze zorg start.Een initiële DBC heeft een maximale looptijd van 90 dagen. Dat is een landelijke afspraak. Daarna maken we de rekening. Duurt je  behandeling langer? Of blijf je bij ons onder controle? Dan start een nieuwe vervolg DBC. Een vervolg DBC loopt steeds voor maximaal 120 dagen. De datums van de DBC’s moeten op elkaar aansluiten. 

De startdatum van een DBC bepaalt voor welk jaar je zorgverzekeraar het eigen risico verrekend.

Heb je problemen met betalen?

Soms komt een rekening op een moment dat het even niet uitkomt. Met een betalingsregeling krijg je langer de tijd om de rekening te betalen. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met debiteuren@bernhoven.nl

Aan wie kan ik mijn vragen stellen?

De afdeling Debiteuren staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden via debiteuren@bernhoven.nl. We proberen nog dezelfde werkdag te antwoorden of uiterlijk de volgende werkdag. Ook zijn we telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur via T 0413 – 40 21 20.

Vragen over het DBC-systeem
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de inhoud en omschrijving van de zorgproducten. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie hierover vind je op hun website