Skip to Content

Leren van jouw ervaring als patiënt

We verbeteren onze zorg door te leren van patiëntervaringen, wensen en behoeftes. Regelmatig nodigen we een grote groep patiënten uit om een vragenlijst in te vullen over de zorg in Bernhoven. We vergelijken de uitkomsten met andere ziekenhuizen. Zo leren we tegelijkertijd van patiëntervaringen én van andere ziekenhuizen.

Afdelingen vragen ook zelf actief naar ervaringen van patiënten. Meestal gebeurt dat met een tablet waarop je de vragen anoniem kunt invullen. Daarnaast kan je als patiënt Zorgkaart Nederland gebruiken om je ervaringen te delen en de ervaringen van andere patiënten te zien. Zorgkaart is een initiatief van de Patiëntenfederatie.

Klantenpanel

Het klantenpanel is een groep van betrokken (ex-)patiënten die meedenkt over diverse onderwerpen die te maken hebben met de geleverde kwaliteit van zorg. Dit gebeurt enkele keren per jaar via de e-mail of via rondetafelgesprekken. Wil je graag deelnemen aan het klantenpanel? Meld je dan aan via klantenpanel@Bernhoven.nl. Zo creëren we samen de allerbeste gezondheidszorg.