Skip to Content

Meten van kwaliteit en veiligheid

Openheid en transparantie zijn de ingrediënten om te verbeteren. Wij werken samen met externe partijen om te toetsen of we goede kwaliteit van zorg leveren.

Ziekenhuischeck

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is een ziekenhuischeck beschikbaar. De resultaten van Bernhoven op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn hier te vinden en vergeleken met andere ziekenhuizen.

Keurmerk Qualicor

Bernhoven heeft in 2021 opnieuw het keurmerk van Qualicor Europe behaald. Dit is een officiële erkenning dat een ziekenhuis aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet.

Externe verantwoording

Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van zorg. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorginstituut Nederland vragen daarvoor ieder jaar indicatoren uit. Deze indicatoren zijn openbaar.
Aan de hand van deze indicatoren kan Bernhoven zichzelf vergelijken met andere ziekenhuizen en verbeteren als dat nodig is. De IGJ stimuleert het zijn van een lerende organisatie door ziekenhuizen te bevragen hoe zij bepaalde processen hebben ingericht, hoe ze werken aan verbetering en welke resultaten ze daarmee boeken. Zo bouwen ziekenhuizen voort op elkaars ervaringen.

Sterftecijfer

Met het gestandaardiseerde sterftecijfer (HSMR) wordt sterfte in ziekenhuizen vergeleken met het landelijk gemiddelde. Rekening houdend met relevante kenmerken van de patiënt en de opnamen. Het landelijk gemiddelde sterftecijfer is op 100 gesteld. Precies op dat gemiddelde zit vrijwel geen enkel ziekenhuis. Een (lichte) afwijking daarop is niet vreemd.

Over de periode 2019 – 2021 is de HSMR van Bernhoven 97. Dit wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde. Ook als je alleen kijkt naar het jaar 2021 is dit het geval. De HSMR was toen 101 en wijkt daarmee niet significant af. Er zijn in Bernhoven dus niet meer of minder klinische patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van de patiënten die waren opgenomen.

Berekening van de HSMR

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen de gestandaardiseerde sterftecijfers (HSMR). Bij het berekenen hiervan wordt rekening gehouden met het profiel van patiënten: leeftijd, geslacht, type aandoening en aanwezigheid van meerdere aandoeningen bij patiënten spelen een rol in de kans op overleving. Opnames van patiënten met hoofddiagnose COVID-19 zijn uitgesloten van de indicatoren.

MR voor diagnosegroepen

Naast de HSMR worden ook gestandaardiseerde sterftecijfers voor diagnosegroepen berekend (SMR). Zie hiervoor:

Zie hiervoor: