Skip to Content
6
juni
2023

Bernhoven sluit 2022 af met licht positief financieel resultaat

Bernhoven sluit het jaar 2022 in financiële zin af met een licht positief resultaat van ca. 1 miljoen euro. Dit resultaat is met name bereikt door de ombuiging van de organisatie en de verbeteringen die Bernhoven in de interne bedrijfsvoering gerealiseerd heeft. De directie van Bernhoven is tevreden met dit resultaat, dat mede mogelijk is gemaakt door de veerkracht van de medewerkers.

De afgelopen tijd is er in Bernhoven hard gewerkt aan het versterken van de financiële situatie. Dit heeft voor Bernhoven geleid tot een licht positief financieel resultaat van ca. 1 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Korver licht toe: ”Onze mensen, met een groot hart voor de zorg, hebben er in deze uitdagende tijd samen de schouders onder gezet. Ik ben er trots op dat we dit samen bereikt hebben.”

Tegelijkertijd geeft Korver aan dat in het jaarresultaat van 2022 het effect zit van vacatures die Bernhoven niet heeft kunnen invullen wegens krapte op de arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan een positief financieel resultaat maar voor het kunnen beantwoorden aan de zorgvraag van de regio is dit natuurlijk ongewenst. “Het vinden en behouden van personeel is iets dat dagelijks onze aandacht heeft.” aldus Korver.

Voor de komende jaren ziet Bernhoven nog een aantal uitdagingen voor ziekenhuizen op het financiële vlak. De belangrijkste daarvan zijn de wijze van financiering door zorgverzekeraars, de stijgende kosten van materialen en de effecten van de cao. Dit alles maakt dat Bernhoven gematigd positief is over het financieel resultaat van 2022. Korver: “De komende jaren werken we bij Bernhoven aan gezondheid met en voor de regio en ontwikkelen ons daarom richting een gezondheidsorganisatie. Daarbij hoort ook een duurzaam financieel gezonde organisatie.”

Rectificatie
Op vrijdag 2 juni heeft Bernhoven een persbericht afgegeven. In dit bericht is abusievelijk een verkeerd financieel resultaat vermeld. In het persbericht is op twee plaatsen vermeld dat het resultaat ca. 4 miljoen euro bedraagt. Dit is onjuist. Het financieel resultaat over 2022 bedraagt 821.622 euro (ca. 1 miljoen). Met dit bericht wordt het eerdere persbericht gerectificeerd. Bernhoven biedt haar verontschuldigingen aan voor de onduidelijkheid die hierdoor mogelijk is ontstaan.

Deze pagina delen op