Skip to Content
27
mei
2024

Bernhoven sluit 2023 af met positief financieel resultaat

Bernhoven sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van 6,8 miljoen euro. Dit resultaat is mede bereikt door de ombuiging van de organisatie en de verbeteringen die Bernhoven in de interne bedrijfsvoering gerealiseerd heeft. De afgelopen twee jaar is hier hard aan gewerkt. De raad van bestuur van Bernhoven is tevreden met dit resultaat en trots op de veerkracht en inzet van de medewerkers. Zij hebben dit resultaat mede mogelijk gemaakt.

“In 2022 en 2023 is er in Bernhoven hard gewerkt aan het versterken van de financiële situatie. Dit leidde vorig jaar al tot een licht positief resultaat en deze lijn hebben we met elkaar door kunnen zetten”, aldus Freek Korver, voorzitter van de raad van bestuur.

Daarbij geeft Korver wel duidelijk aan dat het positieve jaarresultaat van 2023 ook is behaald door incidenteel lagere kosten en inkomsten. Denk aan vacatures die Bernhoven niet heeft kunnen invullen wegens krapte op de arbeidsmarkt, uitvoering van investeringsplannen die een langere doorlooptijd hebben dan gepland en de incidentele afrekening van kosten in coronatijd.

Bouwen

In 2022 en 2023 is de basis voor een gezonde financiële organisatie gelegd. Daarop bouwt Bernhoven komende jaren verder. Samen met en voor de regio ontwikkelt Bernhoven zich van een ziekenhuis naar een gezondheidsorganisatie in 2027.

Uitdaging

Ondanks deze positieve resultaten, sluit Bernhoven niet de ogen voor de uitdagingen die op het ziekenhuis en op de gehele ziekenhuiszorg in Nederland afkomen. De belangrijkste daarvan is het passend financieren van passende zorg.

Korver geeft aan: “Bernhoven levert passende zorg, maar passende financiering daarvoor realiseren is - net als voor ieder ziekenhuis - maatwerk, een traject dat om zorgvuldigheid vraagt en waarin samenwerking van diverse partijen nodig is. Wij zijn daarover constructief in gesprek. Bernhoven is nog steeds koploper op gebied van passende zorg en gaat verder op de ingeslagen koers.”

Deze pagina delen op