Skip to Content
23
februari
2023

Pijnnetwerk Brabant werkt aan betere en meer toegankelijke zorg voor mensen met chronische pijn in Regio Noord-Oost Brabant

Pijnnetwerk Brabant verleent hulp aan mensen die te maken hebben met aanhoudende pijn, bijvoorbeeld chronische rugpijn of chronische nekklachten. Er wordt nauw samengewerkt rondom de cliënt met verschillende zorgverleners uit het netwerk die werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Naast huisartsen van zorggroep Synchroon en de paramedische zorgverleners zoals eerstelijns fysio- ergo- en oefentherapeuten, zijn ook tweedelijns instellingen betrokken. Ziekenhuis Bernhoven , Revalidatiecentra Revalis en Tolbrug en het Pijnprogramma van Novadic-Kentron maken deel uit van het uitgebreide netwerk. Het doel van deze samenwerking is om ervoor te zorgen dat cliënten bij de juiste zorgverlener terecht komen én de juiste zorg ontvangen.

Eén op de vijf mensen in Nederland leeft met chronische, ofwel aanhoudende pijn. Dat wil zeggen dat zij langer dan drie maanden pijnklachten ervaren. De zorgkosten en maatschappelijke kosten als gevolg van verzuim zijn enorm en worden geschat op 20 miljard euro per jaar. Uitgaande van deze landelijke cijfers zou dit voor de regio Noord-Oost Brabant voor 37.700 mensen een bedrag van 27,5 miljoen euro betekenen.

Aan welke cliëntenpopulatie moeten we dan denken?

Het betreft een zeer gevarieerde populatie van mensen met aanhoudende (lage) rugklachten, hoofdpijn, fibromyalgie, aanhoudende pijnklachten na een ongeval, fantoompijn etc. Ook worden cliënten behandeld met gecombineerde problematiek: aanhoudende pijn en psychische problemen en aanhoudende pijn en verslaving, zoals aan morfine-achtige medicatie (opioïden).

Waarom is het belangrijk om de behandeling van deze cliëntenpopulatie anders aan te pakken?

Vaak zijn er veel behandelaren betrokken bij cliënten met aanhoudende pijn, maar wordt er te weinig samengewerkt. In de afgelopen jaren is door wetenschappelijk onderzoek duidelijk geworden dat door toepassing van een meer holistische en multidisciplinaire benadering bij aanhoudende pijn, de klachten beter behandeld kunnen worden. Hierdoor kunnen mensen minder of soms geen pijn meer ervaren. Of ze leren op een andere manier om te gaan met de pijn, zodat ze makkelijker terug kunnen keren naar hun deelname in de maatschappij (werk, hobby’s en sociale activiteiten). Belangrijk is hierbij dat de cliënt snel op de juiste plek terecht komt voor een adequate behandeling van hun pijn. Hierdoor zullen de zorgkosten dalen en zal de maatschappelijke participatie toenemen.

Het doel van de oprichters van het Pijnnetwerk Brabant, is dat iedereen met aanhoudende pijnklachten de juiste zorg ontvangt. Sinds de oprichting van het pijnnetwerk, zo’n vijf jaar geleden, is het netwerk steeds verder uitgebreid en professioneler geworden. Er is hard gewerkt aan een gezamenlijke, holistische visie en een werkwijze met oog voor de mens als geheel (holistische visie).

Om te kijken waar het Pijnnetwerk nog in kan verbeteren, is er onderzoek verricht door Sarah Hommersom¹. Zij heeft een kwalitatieve studie gedaan naar de visie van cliënten met aanhoudende pijn op de multidisciplinaire samenwerking binnen het pijnnetwerk Brabant. Ook heeft zij gekeken naar de rol van pijneducatie en narratieven (gebruik van cliëntverhalen) tijdens de behandeling.  De resultaten toonden een grote cliënttevredenheid over het Pijnnetwerk Brabant. Cliënten gaven aan positief te zijn over het feit dat behandelaren nauw met elkaar samenwerken. “Ik vind het belangrijk dat er goede samenwerking is tussen mijn behandelaars. Als alle zorgverleners met elkaar in contact staan, bereik je toch meer dan wanneer ieder voor zich naar mij als cliënt kijkt,” vertelt één van de cliënten. Ook vonden de deelnemers pijneducatie van groot belang bij het behandelen van aanhoudende rugklachten. Pijneducatie zorgt ervoor dat de cliënt inzicht krijgt in zijn of haar lichamelijke klachten. “De invloed van het netwerk op mijn kennis, die is juist het allergrootste geweest. Het is heel belangrijk dat je goed snapt wat er aan de hand is, vertelde een andere deelnemer van de studie.” Uiteraard is er ook ruimte voor verbetering. Deelnemers gaven tijdens het onderzoek aan dat de website nog een make-over verdient. Ook is er behoefte aan ervaringen van cliënten die hebben deelgenomen aan een multidisciplinaire behandeling binnen het Pijnnetwerk Brabant. Het Pijnnetwerk is een organisatie die in ontwikkeling blijft. De uitkomsten uit de studie zullen worden meegenomen ter verbetering van het netwerk in de toekomst.  

Hoe nu verder?

Het netwerk werkt eraan om beter zichtbaar en vindbaar te zijn voor alle zorgverleners en cliënten in de regio Brabant. Ze streven naar een gezamenlijk, laagdrempelig aanbod, met korte wachttijden en een heldere beslisboom voor verwijzers.

 

Meer weten?

Heb je chronische of aanhoudende pijnklachten? Wil je als collega-zorgverlener overleggen met een professional uit het Pijnnetwerk Brabant of ben je op zoek naar een behandelaar bij jou in de buurt? Kijk dan op onze website voor meer informatie: https://pijnnetwerk.nl/ of op de linkedin pagina https://www.linkedin.com/company/84951458/admin/

 

Bronnen:

Exploring patients view on multidisciplinary treatment, pain education and the use of narratives fort heir chronic pain care. Hommersom (2022). Master thesis.

Deze pagina delen op