Spring naar de content

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in Bernhoven. 


De Raad van Commissarissen houdt toezicht op:

  • De realisatie van de doelstellingen van de organisatie;
  • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
  • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • De financiële verslaglegging;
  • De naleving van wet- en regelgeving;
  • Of de organisatie zich gedraagt zoals een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid zich behoort te gedragen.

Lees hier de Toezichtsvisie van de Raad van Commissarissen.


Leden van de RVC

L.W.L. Pauli (voorzitter)   
Mevrouw L.M. Niessen  
Mevrouw E. Thewessen
W. Wiegersma

G.G. van Merode   

Contact via het secretariaat: directie@bernhoven.nl, of per telefoon 0413 - 40 28 50.