Spring naar de content

Geschiedenis

Bernhoven ontstond op 1 januari 2000 uit de fusie tussen het Sint Anna Ziekenhuis in Oss en het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel. Vanaf dat moment spreken we van één ziekenhuis op twee locaties: Bernhoven.
Beide ziekenhuizen ontstonden in de negentiende eeuw, vanuit de zorgzame toewijding van kloosterzusters: de Congregatie van de Zusters van Liefde in Oss en de Congregatie van de Zusters Franciscanessen in Veghel.

Aanvankelijk is er nauwelijks sprake van medische behandeling zoals we die nu kennen. Het ging met name om het voeden, laven, schoonhouden en geestelijk bijstaan van de armen. In de loop der jaren echter, groeit met de uitbreiding van de gebouwen, deze toewijding uit tot daadwerkelijke medische behandeling voor alle inwoners van de regio Oss en Veghel.

Oss

In Oss wordt in 1913 het klooster uitgebreid met een ziekenhuis, dat de naam 'Sint Anna' krijgt, aangezien de bouw mede mogelijk is dankzij de schenking van 17.000 gulden door mejuffrouw Anna Vos de Wael. Tot het begin van de jaren zestig is het ziekenhuis gevestigd aan de Begijnenstraat, maar gebrek aan capaciteit en moderne voorzieningen maken nieuwbouw noodzakelijk. In 1961 verhuizen patiënten, medische staf en medewerkers naar de nieuwbouw aan de Joannes Zwijsenlaan.

Veghel

Het Rochusgesticht 'ter verzorging van lijders aan besmettelijke ziekten', is de voorloper van het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel. Deken van Miert, de stichter van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen, koopt in 1870 een stuk grond aan de huidige Gasthuisstraat. Hier wordt begin 1900 het Sint Joseph Gesticht gebouwd, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog veel Belgische vluchtelingen en militairen worden verzorgd. In 1935 volgt de eerste grote aanbouw en in de jaren 1980-1990 vindt een algehele 'vernieuwbouw' van het ziekenhuiscomplex plaats.

Bernhoven

Op 1 januari 2000 is de fusie tussen de beide ziekenhuizen in Oss en Veghel een feit en is ziekenhuis Bernhoven geboren. De naam Bernhoven verwijst naar rivieren of waterlopen. Toepasselijk, voor een gebied dat begrensd wordt door de Maas in het noorden en de Aa in het zuidwesten. Tegelijkertijd wordt er een relatie gelegd met het van oorsprong groene en agrarische gebied tussen beide rivieren. Het woord 'hoven' verwijst bovendien naar een omheinde ruimte waarbinnen men zich veilig kan voelen, en naar hoffelijkheid, gastvrijheid en zorg.

De historie van beide locaties van Bernhoven stond steeds in het teken van verbetering; verbetering van accommodatie, van zorg, van kwaliteit (waarmee een intensieve samenwerking met huisartsen, thuiszorg, ouderenzorg en met andere ziekenhuizen onlosmakelijk verbonden is) en van medische en technische voorzieningen.

Uden

Op 30 maart 2013 nam Bernhoven een nieuw huis in gebruik aan de Nistelrodeseweg in Uden. Daarmee kwam een eind aan twee ziekenhuislocaties en kan Bernhoven op een nieuwe locatie in de regio nog betere zorg bieden.

Oss

Maar ook in Oss blijft Bernhoven aanwezig. Op het voormalige ziekenhuisterrein ligt nu Gezondheidscentrum Plein Zwanenberg. Hierin participeert Bernhoven samen met andere zorgaanbieders. In Plein Zwanenberg bevindt zich een polikliniek van Bernhoven waar de meeste specialismen spreekuur houden en waar eenvoudige diagnostiek kan worden verricht. Meer over Plein Zwanenberg vindt u op www.pleinzwanenberg.nl