Spring naar de content

Patiëntenpas

De patiëntenpas vergroot de herkenbaarheid van u als patiënt. Het maakt de identificatie gemakkelijker. Dat is een belangrijke voorwaarde voor veilige zorg. Op de nieuwe pas worden de volgende gegevens vermeld: voorletter(s) en achternaam, geslacht, geboortedatum, patiëntnummer zowel in cijfers als in een barcode en een pasfoto.

De medewerkers van de patiëntenregistratie maakt de patiëntenpas voor u aan. Dit kan zowel in Uden als in Oss. U moet wel een geldig legitimatiebewijs én uw zorgpas meenemen.
Geldige legitimatiebewijzen zijn:

  • een geldig paspoort;
  • een identiteitsdocument;
  • een Nederlands rijbewijs;
  • een vreemdelingendocument.

U kunt op werkdagen vanaf 7.45 uur terecht bij een van de balies van patiëntregistratie een het begin van de poliklniekgang.

We kunnen alleen een patiëntenpas aanmaken als u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft. Is uw legitimatiebewijs verlopen, dan krijgt u aan de balie een dagpas.

Nee. Als u geen geldig identiteitsbewijs bij u heeft, kunnen wij helaas geen patiëntenpas voor u aanmaken. Dat mag alleen als u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft. U krijgt een dagpas.

Ja, uw zorg gaat gewoon door. We zorgen in zo’n geval achteraf ervoor dat u alsnog een patiëntenpas krijgt.

Komt u voor het eerst naar Bernhoven en bent u dus een nieuwe patiënt, meldt u zich dan altijd bij de patiëntregistratie. Daar helpen onze medewerkers u verder. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

U kunt vanaf 7.45 uur terecht bij een van de balies van patiëntregistratie aan het beging van de polikliniekgang.

Uw patiëntenpas is een belangrijke pas. De pas bevat alle gegevens die Bernhoven nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn bij het maken van afspraken en administratieve afhandeling van medisch-specialistische zorg. Neem uw pas dus altijd mee als u een afspraak heeft in Bernhoven.

Als u nu een ponsplaatje heeft, dan kan dat. Mogelijk dat u na uw bezoek aan de polikliniek alsnog een patiëntenpas kan laten maken. U kunt ook bij een volgend bezoek aan Bernhoven nog een pas laten maken voor u naar uw afspraak gaat.

Ja, ook kinderen krijgen een patiëntenpas in Bernhoven. Iedereen die zorg nodig heeft, moet een eigen legitimatiebewijs hebben, dus ook kinderen onder de 14 jaar.

Voor kinderen tot 4 jaar wordt een pas gemaakt met de afbeelding van Bernie, de mascotte van de kinderafdeling.

U bent uniek. Uw pas is dat ook. Bewaar uw patiëntenpas bij uw andere pasjes in uw portefeuille. Gebeurt het toch dat u het pasje onverhoopt kwijtraakt, meldt u zich dan bij de patiëntregistratie om een nieuwe pas te laten maken. Doe dat voordat u naar uw afspraak in het ziekenhuis gaat.

Als u uw patiëntenpas bent vergeten, dan krijgt u een dagpas. Deze pas is alleen geldig op de dag van uitgifte.

Zijn uw gegevens gewijzigd, geef dit dat zo snel mogelijk door aan de patiëntregistratie. Zo kunnen wij uw gegevens actueel houden en voorkomen we misverstanden.